background preloader

Metody pracy

Facebook Twitter

Url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjACahUKEwjaj5Ou0ozIAhWMVRQKHb46BhA&url= TRIZ jako narzędzie w coachingu | coaching4smart. TRIZ jest skrótem od rosyjskiego “Теория решения изобретательских задач”, w tłumaczeniu na język polski oznacza „Teorię Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień” jej twórcą jest Henryk Saulowicz Altszuller (1946 r.).

TRIZ to metodologia, która zawiera w sobie zestaw narzędzi do tworzenia innowacyjnych pomysłów i rozwiązywania problemów. Opiera się na badaniu wzorców i rozwiązań problemów. Stosowana jest przy tworzeniu nowych produktów, ulepszaniu istniejących produktów oraz zarządzaniu projektami i badaniu ich ryzyka. Narzędzie to można zastosować także w coachingu. Jest przeciwieństwem „burzy mózgów”, ponieważ TRIZ jest rozwiązywaniem problemów w oparciu o metody logiki, danych i badań, a nie jak w przypadku burzy mózgów – kreatywności i intuicji członków zespołu.

Badania wykazały, że innowacyjność oraz problemy łącznie z ich rozwiązaniem są powtarzalne w różnych branżach. „- Przypuśćmy, że 300 elektronów powinno przejść kilkoma grupami kwantowymi z poziomu 5p10 na 5d5. Burza mózgów - czy to na pewno dobry pomysł? | Trickymind.pl - Coaching, rozwój osobisty i psychologia. Alex Osborn, twórca popularnej metody zwiększania kreatywności zespołu, czyli tytułowej burzy mózgów, twierdził, że ” przeciętna osoba wpada na dwa razy więcej pomysłów podczas zajęć w grupie, niż pracując na własną rękę. Wielu menadżerów bierze sobie te słowa do serca i zachęca swoje zespoły do pracy właśnie z tą metodą, co niekoniecznie przynosi oczekiwane rezultaty. Dlaczego? Brian Mullen wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu Kent w Canterbury przeanalizował 20 eksperymentów, które polegały na podzieleniu uczestników na dwie grupy – pierwsza pracowała zgodnie z tradycyjnymi założeniami burzy mózgów, czyli najpierw wymyślali maksymalną ilość możliwych rozwiązań bez ich oceniania a następnie wybierali najlepszą opcję i weryfikowali jej realność; grupa druga przydzielona była do pracy indywidualnej.

Okazało się że samodzielna praca przynosiła więcej pomysłów lepszej jakości niż praca zespołowa. Prawdopodobnie istnieją dwa powody takiego stanu rzeczy: Alternatywa dla burzy mózgu: TRIZ, DFSS i „burza mózgów”: która metoda jest najlepsza? - 01/02/2008 - Design News Polska. -- piątek, 01 luty 2008 Być może niektórzy z Was wiedzą bardzo dobrze, co oznacza ten nagłówek. Po przełożeniu z rosyjskiego skrót ten znaczy: teoria rozwiązywania problemów wynalazczych, czyli po prostu TRIZ.

TRIZ dostarcza metodologię dla wprowadzania innowacji i jest bliskim krewnym projektowania procesów (Design for Six Sigma). Według Wikipedii TRIZ to alternatywa dla przypadkowego generowania pomysłów, czyli „burzy mózgów” (brainstorming). TRIZ i DFSS budzą wiele kontrowersji. Piętnaście lat temu odwiedziłem AT&T Bell Labs. w Holmdel w stanie New Jersey, świątynię badań podstawowych. Następnie przeprowadziliśmy wywiady z siedmioma czy ośmioma naukowcami pracującymi nad technologiami komputerowymi.

Burza mózgów - dlaczego "nie" i jak robić to lepiej Hakuj Rzeczywistość. Co by było, gdyby okazało się, że burze mózgów są bez sensu? Czy to oznaczałoby koniec „kariery” tego prostego i potężnego narzędzia, które często pojawia się w trakcie spotkań biznesowych, szkoleń i wszelkiego rodzaju dyskusji poszukujących nowych rozwiązań? Nie jest moim celem całkowicie zdyskredytować tej metody. Jedynie pokażę Wam dziś, że to uniwersalne narzędzie nie zawsze daje taki efekt, jakiego spodziewalibyśmy się. Jednocześnie zaproponuję też kilka rozwiązań zwiększających jego efektywność.

Do dzieła. Jeśli jakimś cudem nie miałeś przyjemność uczestniczyć w burzy mózgów i nie wiesz czym ona jest rzuć okiem tutaj Kiedy pojawia się jakiś problem w grupie, ktoś rzuca hasło: Zróbmy burzę mózgów! Siedziałem, myślałem i wymyśliłem – kilka sposobów na to, jak usprawnić to narzędzie żeby uzyskać zadowalające nas rezultaty. Według mnie największą przeszkodą w zespołowym wykonywaniu zadania są… inni ludzie. Zasada niezależności informacji Mieszana burza mózgów. Szkolenia zarządzanie projektami, procesami, PMP, PgMP, Six Sigma » 7 technik kreatywnych w biznesie.

Marcin Żmigrodzki Freepik.com Każdy słyszał o burzy mózgów, ale czy każdy słyszał o badaniach, które pokazują jak bardzo nieefektywna jest ta forma twórczego myślenia. Mamy jednak dużo więcej technik, które sprawdzają się w praktyce w różnych typach problemów. Poniżej wymieniono je. Aby uporządkować rozważania o technikach kreatywnych, ułożono je na osi losowości generowanych przez nie pomysłów. Wspólną cechą tych technik jest mniejsze lub większe zorganizowanie tworzenia nowych idei.

Jaka jest definicja techniki kreatywnej? Wyobraźmy sobie, że potencjalnie istnieje 20 pomysłów o różnej wartości. Załóżmy też, że potrafimy wygenerować maksymalnie 10 na godzinę i mamy dokładnie godzinę. W tak uproszczonym modelu szanse, że na 20 pomysłów w założonym czasie wpadniemy na najlepszy są 50%. Zatem przy ograniczonej losowości rosną szanse szybkiego odkrycia najlepszych pomysłów, co zwiększa wartość działań kreatywnych.

Ps. Skąd tytuł „7 technik kreatywnych w biznesie”? Wyklad4.