background preloader

Working skills

Facebook Twitter

Human Resource Networking Event. Kênh Thông Tin Chất Lượng Cao Của Sinh Viên & Giới Trẻ Việt Nam. Có rất nhiều phương pháp để “buộc” người khác làm những gì bạn muốn như ra lệnh, dọa nạt, đề nghị..., miễn sao là vẫn tỏ ra “dễ thương” và không đến mức phải van lạy.

Kênh Thông Tin Chất Lượng Cao Của Sinh Viên & Giới Trẻ Việt Nam

Biết cách thuyết phục người khác thực hiện mệnh lệnh và yêu cầu của bạn là cả một nghệ thuật. Các nhà tâm lý và xã hội học đã mất nhiều năm nghiên cứu các phương pháp gây ảnh hưởng từ một người đối với quan điểm và hành động của người khác. Có ý kiến cho rằng sự quan tâm đúng mức đối với vấn đề này có từ thời Thế chiến thứ hai. Khi đó, các phe thù địch dùng các phương pháp này để tuyên truyền làm phân hóa quân đối phương và tiến hành chiến tranh tâm lý.

Kênh Thông Tin Chất Lượng Cao Của Sinh Viên & Giới Trẻ Việt Nam. Elevator pitch là một thuật ngữ sử dụng quá nhiều trong kinh doanh mà lại ứng dụng (một cách có ý thức) quá ít trong thực tế tại thị trường chúng ta.

Kênh Thông Tin Chất Lượng Cao Của Sinh Viên & Giới Trẻ Việt Nam

Tôi có từng đọc qua một số bài blog chia sẻ định nghĩa nhưng vì lí do sượng tai (elevator pitch = “rao thang máy” ?!) Kênh Thông Tin Chất Lượng Cao Của Sinh Viên & Giới Trẻ Việt Nam. Bí Quyết Chinh Phục Nhà Tuyển Dụng Với 64 Câu Hỏi Phỏng Vấn Và Trả Lời (Phần 1) Bạn có thể tham khảo câu hỏi phỏng vấn kèm theo các câu trả lời sau đây. 1.

Kênh Thông Tin Chất Lượng Cao Của Sinh Viên & Giới Trẻ Việt Nam

Nói cho tôi biết thông tin về bạn? Các bước để trả lời câu hỏi phỏng vấn: Bước 1: Bạn có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân như sau: Ví dụ, bạn có thể nói: Tôi là Nguyễn Mạnh Việt. Kênh Thông Tin Chất Lượng Cao Của Sinh Viên & Giới Trẻ Việt Nam. Một cuộc khảo sát yêu cầu các đối tượng tham gia nêu ra 3 điểm mạnh và 3 điểm yếu của họ.

Kênh Thông Tin Chất Lượng Cao Của Sinh Viên & Giới Trẻ Việt Nam

Thường thường, các điểm mạnh là chú ý vào chi tiết, sự tập trung và động lực; các yếu điểm có thể là không thích phân quyền, thiếu sáng tạo và kĩ năng quản lý. Five Trends Driving Workplace Diversity In 2015. Don’t Work Harder; Work Smarter with These 12 Tips. Kênh Thông Tin Chất Lượng Cao Của Sinh Viên & Giới Trẻ Việt Nam. Mobbing là danh từ chung để chỉ những áp lực tâm lý từ đa số nhân viên dành cho một cá nhân nào đó trong doanh nghiệp.

Kênh Thông Tin Chất Lượng Cao Của Sinh Viên & Giới Trẻ Việt Nam

Áp lực này có thể biểu lộ dưới nhiều hình thức khác nhau như tẩy chay, không hợp tác, nói xấu, làm tổn hại thanh danh, gạt bỏ ý kiến hay đề nghị do cá nhân đó đưa ra, cung cấp thông tin sai lệch, cố tình tạo ra những tình huống căng thẳng, đe dọa, hạ nhục v.v. Nạn nhân của tình trạng này có thể bắt gặp ở khắp mọi công sở trên thế giới. Ví dụ, tại Ba Lan có đến 25% người lao động là nạn nhân của nó, còn ở Đức - con số là này chiếm tới gần 50%.

Tại Anh, cuộc khảo sát được tiến hành lần đầu tiên cách đây hơn 10 năm đã đưa ra kết quả rất đáng quan tâm với gần 3 triệu nhân viên, nghĩa là cứ 8 nhân viên lại có 1 người, phải chịu sức ép của mobbing. Kênh Thông Tin Chất Lượng Cao Của Sinh Viên & Giới Trẻ Việt Nam. Người có kỹ năng lãnh đạo giỏi là người có tầm nhìn xa, có khả năng chiến lược, dự đoán trước được những thay đổi, cơ hội lớn trong tương lai.

Kênh Thông Tin Chất Lượng Cao Của Sinh Viên & Giới Trẻ Việt Nam

Lãnh đạo tạo được dấu ấn trong lòng nhân viên có nhiều kỹ năng mà một người bình thường không thể có được. Vậy đó là những kỹ năng gì và những nhà lãnh đạo tài ba đã áp dụng kỹ năng đó như thế nào để đạt được mục tiêu của mình? How to deal with procrastination. Good and Bad Procrastination. December 2005 The most impressive people I know are all terrible procrastinators.

Good and Bad Procrastination

So could it be that procrastination isn't always bad? Are You Asking The Right Question? 10 Important Qualities For Success That Are Often Overlooked. When talking about success, people are more focused on strategy, character, and hard work.

10 Important Qualities For Success That Are Often Overlooked

But they fail to realize that success is absolute, and even smaller details cannot be ignored. To be successful, you have to build a total perspective and outlook on it. Successful people rely on these seldom mentioned qualities as well to step ahead of their rivals. 1. Intuition Often, successful people say that they followed a gut feeling when they pursued a venture. 13 Signs That A Leadership Mindset Is Inside You Though You Don't Know. “The most dangerous leadership myth is that leaders are born – that there is a genetic factor to leadership.

13 Signs That A Leadership Mindset Is Inside You Though You Don't Know

That’s nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.” – Warren Bennis Great leaders share many common traits with you and I. For one thing they are human! They have made mistakes, failed, they have overcome disappointment, heartache, tragedy and grief.