background preloader

Miscellany

Facebook Twitter

The Little Prince Study Guide. Average Overall Rating: 4.5 Total Votes: 2698 Drawing of the Boa Constrictor The narrator begins with his story of why he did not become an artist.

The Little Prince Study Guide

The grown-ups could not decipher his drawing of a boa constrictor that had swallowed an elephant. They thought it was a drawing of a hat. He has to draw it again for their prosaic understanding, showing the inside of the boa constrictor with an elephant. The drawing is a metaphor for the different perceptions of life. Good Plants and Bad Plants The little prince discusses the problems of his planet with the pilot. Flowers also represent what is most delicate and “ephemeral” in life.

Water Water has special meaning in a desert setting. Stars.  Quốc huy Việt Nam : Nhìn lại sự hiện diện. Published on October 29, 2013 · 1 Comment Sau loạt bài viết nhằm xóa tan những ngộ nhận về quốc kỳ, quốc ca, BBT TTXVA không ngừng nhận được những quan điểm rất-khác-biệt-nhau từ quý độc giả.

 Quốc huy Việt Nam : Nhìn lại sự hiện diện

Nhận thấy sự mong muốn tìm hiểu về quá khứ hình thành nên quốc gia – con người Việt Nam ngày nay còn chưa thỏa mãn, kỳ này chúng tôi tiếp tục trình bày với độc giả về lịch sử quốc huy Việt Nam, bằng những tư liệu gom góp được. Chúng tôi thành thực hoan nghênh mọi quan điểm phản biện và ý kiến đóng góp từ quý độc giả, chỉ mong sao những ý tưởng cực đoan, khiếm nhã phải dần mất đi. Có như thế, cộng đồng chúng ta mới cùng nhau tân tiến được, thay vì tự giam trong bức màn ảo vọng ! Quốc huy của Thánh chế La Mã (phục chế dựa trên hình vẽ trong một cuốn sách cổ), sử dụng từ 1510 đến 1806. Thế nào là quốc huy ? Có thể nói, quốc huy là thứ biểu tượng quốc gia mang cấu trúc phức tạp nhất. Cũng giống như quốc kỳ, quốc huy ra đời do nhu cầu chiến tranh. Đế huy của Napoléon Bonaparte (tức Napoléon Đệ nhất).

Gemini Midheaven. Gemini Midheaven issues Too many interestsDon’t know how to narrow down and focus on oneFeel upset when thinking about pursuing one goal to the exclusion of all the othersAfraid that one career won’t satisfy all interestsAfraid of pursuing the wrong interestAfraid that the wrong interest will lead down the wrong pathDon’t take the time to visualize my ultimate goalDon’t want to spend years pursuing a goal that ultimately brings no satisfactionFear perpetuates a state of fluxBuild up each interest a little at a time instead of choosing one and building it as high as it will goScattered energy prevents achieving anything worthwhileConstantly changing career goals Possible Solutions.

Gemini Midheaven

Ch_report_e7.pdf. Why Do We Experience Awe? Photo HERE’S a curious fact about goose bumps.

Why Do We Experience Awe?

In many nonhuman mammals, goose bumps — that physiological reaction in which the muscles surrounding hair follicles contract — occur when individuals, along with other members of their species, face a threat. We humans, by contrast, can get goose bumps when we experience awe, that often-positive feeling of being in the presence of something vast that transcends our understanding of the world.

Why do humans experience awe? Years ago, one of us, Professor Keltner, argued (along with the psychologist Jonathan Haidt) that awe is the ultimate “collective” emotion, for it motivates people to do things that enhance the greater good. Now, recent research of ours, to be published in next month’s issue of the Journal of Personality and Social Psychology, provides strong empirical support for this claim.

In still other studies, we have sought to understand why awe arouses altruism of different kinds. All of us will be better off for it. Biển kiểm soát xe ở Việt Nam có gì mới? Biển số xe được làm bằng hợp kim nhôm sắt, có dạng hình chữ nhật hoặc hơi vuông, trên đó có in những con số và chữ cho biết: Vùng và địa phương quản lý, các con số cụ thể khi tra trên máy tính còn cho biết danh tính người chủ hay đơn vị đã mua nó, thời gian mua nó phục vụ cho công tác an ninh… Đặc biệt trên đó còn có hình quốc huy dập nổi của Việt Nam.

Biển kiểm soát xe ở Việt Nam có gì mới?

Theo đó, các chữ viết tắt này đều được quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 do Bộ Công an ban hành. Thông tư này quy định về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 1. Biển số xe của cơ quan Nhà nước: Xe không làm kinh doanh của cơ quan hành chính Nhà nước; cơ quan quyền lực Nhà nước; cơ quan xét xử, kiểm sát; lực lượng Công an nhân dân; các cơ quan của Đảng; tổ chức chính trị - xã hội: Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, series biển số sử dụng một trong 5 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E. 2.

Các loại xe quân sự ở Việt Nam luôn có những dấu hiệu riêng và tấm biển số màu đỏ đặc trưng. 3. 4.