background preloader

Läsförståelse

Facebook Twitter

Ett annorlunda föräldramöte....med spågummor, detektiver, frågeapor ochcowboys. En magisk kväll med läsande mammor och pappor Det var inte för inte som jag var lite nervös inför denna kväll – tror aldrig jag har involverat så många kända och okända i mina galenskaper tidigare – men det är alltså det som händer när man hänger på sociala medier.

Ett annorlunda föräldramöte....med spågummor, detektiver, frågeapor ochcowboys

Man dras med, och peppar andra – peppas själv och idéerna bara sprutar! Den första januari blev jag förstelärare i ämnet svenska i årskurserna 1-9 – wow! Samtal om en text.

Läsfixarstenciler som wordfiler

LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Kvällssagan gör det lättare för barnen att lära sig läsa. Filmen om Läsfixarna. Lgr11_hosten. (1) En läsande klass. Powerpointpresentation_lasaforstaelse. En Läsande Klass. Vi har fått den stora förmånen att få dela med oss av vår strukturerade forskningsbaserade undervisning i läsförståelsestrategier i form av en handledningsbok i projektet En läsande klass.

En Läsande Klass

Boken kommer att ges ut i april 2014. Vår undervisning bygger på en modell där man undervisar i de lässtrategier som man har sett att goda läsare använder sig av. Här får du träffa våra Läsfixare; Touras kloka ord om vårt projekt "En läsande klass" Forskning har klart belagt att explicit undervisning i metakognitiva strategier ger effekt, dvs. förbättrad läsförståelse. I "En läsande klass" har dessa kompletterats med att skapa inre bilder (Konstnären), en annan strategi. Under de senaste 10-15 åren har det utvecklats olika sätt att praktiskt undervisa utifrån olika aspekter av metakognitiva strategier. Likaså kan man inom RT utveckla t.ex. frågandet. Nytt projekt ska lyfta svenska skolbarns läsande - Nyhetsmorgon.

Spela Nytt projekt ska lyfta svenska skolbarns läsande klipp längd Svenska skolelever är sämre i ännu en undersökning.

Nytt projekt ska lyfta svenska skolbarns läsande - Nyhetsmorgon

Läsande klass. Huvudpersonen & Jag - likheter och skillnader. Vi har nästan läst ut vår fantastiska högläsningsbok Lyckokakan så jag passade på att prova venndiagram på ett sätt som jag har väntat på att få göra.

Huvudpersonen & Jag - likheter och skillnader

Så enkel och användbar modell . Uppgiften handlade om att jämföra sig själv med huvudpersonen Oskar. Vi hjälptes åt med att beskriva honom och det blev en lång lista på tavlan; familj, ålder, egenskaper, boende, intressen, kompisar, känslor mm. Därefter valde eleverna från orden på tavlan: likheter hamnade i mitten och olikheter på varsin sida. Eleverna jämförde sedan sina diagram. Läsloggbok åk 1 Råby skola. Hur kan man använda läsförståelsestrategier på en faktatext? När det gäller faktatexter handlar det om att koppla på elevernas förkunskaper, att de får berätta vad de vet om det aktuella ämnet och delge varandra sina erfarenheter före vi börjar läsa.

Hur kan man använda läsförståelsestrategier på en faktatext?

Eleverna ska också få möjlighet att berätta vad de tror att de kommer att få veta och varför de tror det. Viktigt när man läser faktatexter är också förmågan att plocka ut det viktigaste i texten genom nyckelord. Syftet: Att träna eleverna att innan läsningen aktivera sina kunskaper och att under läsningen plocka ut viktig information ur texten för att kunna sammanfatta det viktigaste. Genom att plocka ut nyckelord och återberätta vad texten handlat om befäster eleverna sin nya kunskap och utökar sitt ordförråd. Läromedelstext hämtad ur Natur och Kulturs No-bok PULS Före läsningen Jag inleder med att visa hur jag gör när jag förutspår vad en text kommer att handla om:

Läsförståelsestrategier i praktiken. The Fantastic Flying Books of Mr Morris Lessmore. Läsförståelse strategier. Reportern introduktionslektioner-2. Lasfixarkort_med_text. Vi introducerar Reportern. The San Francisco Times. Here's what the poem said: Our generation will be known for nothing.

The San Francisco Times

Never will anybody say, We were the peak of mankind. That is wrong, the truth is Our generation was a failure. Thinking that We actually succeeded Is a waste. And we know Living only for money and power Is the way to go. Reading from bottom to top, the poem reads: Unless we turn things around That might be true, People thought we couldn't come back We knew that Was a joke. Poems like this remind us that the future of our society lies in its youth. UPDATE: From further research, it looks like this poem was very much inspired by Jonathan Reed and the original poem, "The Lost Generation". En suverän film om läsfixarna av Marie Trapp. Cirkelstöd ELK. Visdomsord, Venn-diagram och textkopplingar - allt utifrån Lyckokakan. Nästa vecka får vi författarbesök på vår skola.

Visdomsord, Venn-diagram och textkopplingar - allt utifrån Lyckokakan

Kerstin Lundberg Hahn kommer på besök och för att förbereda oss inför detta har vi läst "Lyckokakan". Läsförståelsestrategier i praktiken. Författarbesök. I dag kom då den efterlängtade dagen då vi skulle få besök av en av våra favoritförfattare, nämligen Kerstin Lundberg Hahn.

Författarbesök

Vi blev inte besvikna! Eleverna och vi pedagoger var rörande överens. Kerstin är en författare som inte bara är bra på att skriva böcker utan också är fantastiskt duktig på att berätta om innehållet i sina böcker.Vi var helt trollbundna när hon satte igång och berättade om sin allra första bok Fågeltjuvarna.

Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet. Eleverna fick använda något de kallar clicks and clunks.

Ett click är när läsaren förstår handlingen eller de centrala idéerna i texten och ett clunk är när läsaren inte förstår. Lärarens modellering skedde under högläsningsstunderna.