background preloader

Peterparmar

Facebook Twitter

Söker du efter en duktig specialist? Vi ger dig tips på vart de finns att hitta - emiliapatil. Det finns många krav och regler att förhålla sig till när man utför ett byggprojekt, både när det kommer till de svenska lagarna och när det kommer till vad kunden vill ha.

Söker du efter en duktig specialist? Vi ger dig tips på vart de finns att hitta - emiliapatil

Det är inte ovanligt att ett arbete kräver färdigheter och kunskaper som personalen inom företaget helt enkelt inte har. Det kan exempelvis handla om att du behöver ta hjälp av en duktig miljökonsult i Stockholm eller någon annan typ av byggspecialist som kan hjälpa dig med hela eller en del av ditt projekt. Många gånger behövs det inte bara en utan flera specialister.

Det gäller speciellt för riktigt stora och komplicerade projekt som pågår i flera år. Totalentreprenad-företag som ansvarar för att bygga enorma byggnader ska inte bara se till att projektet blir färdigt inom de rätta tidsramarna och utan att spräcka budgeten, de ska även hitta rätt personal och specialister att anlita. Tacksamt nog finns det många bra företag som har samlat personal med specialiserad kompetens. Optimera verksamhetens skydd med hjälp av en säkerhetskonsult - Exengo. Hiring a Suitable VVS Företag i StockholmThe artic... Hiring a Suitable VVS Företag i Stockholm The article will talk about plumbing consultation and how you can find a suitable consultant for your plumbing needs.

Hiring a Suitable VVS Företag i StockholmThe artic...

Plumbing, heating, ventilation and air conditioning, is more commonly called HVAC. It is one of the most significant parts of any property. No matter whether it is a public building or a private residence, plumbing work should be done properly. Failure in doing so can lead to severe problems in the future. HVAC systems are not limited to just fixing taps and repairing pipes. Good VVS projektering will create a system that takes into account factors such as budget, efficiency and most importantly safety. One of the best ways of finding a good VVS konsult i Stockholm is referring to other people's recommendations and testimonials.

Newer HVAC technologies have started focusing on sustainable practices and environmentally friendly solutions; that reduce the consumption of energy in homes as well as by industries. Söker du efter en duktig specialist? Vi ger dig tips på vart de finns att hitta - emiliapatil. Automation och miljöcertifiering företag - Exengo. Business Benefits Of Designing An Environmental Building. Automation och miljöcertifiering företag - Exengo. Automation och miljöcertifiering företag Posted on April 25, 2015 Många faktorer bidrar till att bygga och förvalta fastigheter i olika miljöaspekter samt inom området att automatisera fastigheter.

Automation och miljöcertifiering företag - Exengo

Konstruktionen är utan tvekan en faktor som de flesta anser vara den mest viktiga komponent för att automatisera ett kontor eller annan byggnad. Det är viktigt att ha ett bra installationskommandosystem för automatisering av en fastighet eller i fråga om företagshanteringssystem. Med andra ord, automatisering ska bidra till att konstant öka potentialen i byggnaden. De apparater och fixturer som används måste vara resursvänliga och hållas i schack för att undvika överbelastning. Miljöcertifiering företag Exengo erbjuder konsulttjänster inom områden som automationslösningar och är dessutom kursledare inom ett flertal områden för bygg- och fastighetsmarknaden och innehar ett medlemskap i SGBC (Sweden Green Building Council). Automationsföretag ”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Why VVS i Stockholm Are Important In Modern Constructions. Automation, styr och övervakningssystem hos Exengo i Stockholm.

Området Automation innefattar allt från system för styr och övervakning av fastigheter till mer komplexa styrsystem inom området infrastruktur.

Automation, styr och övervakningssystem hos Exengo i Stockholm

Energieffektiva styr- och övervakningssystem Dagens moderna, bekväma och energisnåla fastigheter ställer höga krav på integration av olika tekniska system inom områdena VVS, elteknik, belysning, kommunikation och säkerhet. Vi strävar efter att skapa tekniskt genomtänkta lösningar, med fokus på energibesparing, samtidigt som hänsyn tas till att skapa logiska och lättanvända system för förvaltningsskedet. Tjänsteområdet Automation erbjuder följande tjänster: ProjekteringBesiktningsuppdragSamordnad kontrollInstallationssamordningInventeringKalkyleringUpphandlingProjektledning Vill du veta mer?

Kontakta Tomas Rosendahl Telefon: 08 120 038 15 Exengo, © All rights reserved 2014. Back to top. Why VVS i Stockholm Are Important In Modern Constructions. LEED i Stockholm och andra exempel på hållbart byggande i Sverige - Exengo. LEED i Stockholm och andra exempel på hållbart byggande i Sverige Posted on August 31, 2016 Sverige kan med rätta namnges som en av de mest hållbara länderna i världen.

LEED i Stockholm och andra exempel på hållbart byggande i Sverige - Exengo

Vårt land har konsekvent varje år varit med på topplistan för att öka energieffektiviteten i byggnader. Sverige har även fått en plats bland de tio bästa länderna för LEED Green buildings på USGBC årliga lista. De flesta projekt som använder sig av LEED i Stockholm, Göteborg, Malmö och på andra orter runt om i landet får genomgående höga resultat, men den svenska regeringen har trots detta infört ett nytt förslag för att öka energieffektiviteten med 20 % fram till år 2020 och därefter med 50 % till år 2050.

Miljöcertifiering De två mest populära miljöbedömningarna som används globalt är LEED och BREEAM. The Cost and Risk Associated With Improper Electrical Systems  Accidents arising due to faulty electric installations or damaged electrical appliances can lead to electric shocks, fire, explosion and sometimes even death.

The Cost and Risk Associated With Improper Electrical Systems 

VVS Konsult. Våra VVS konsulter har bred, djup och lång erfarenhet inom grenarna luftbehandling, värme, kyla, sanitet, gas, tryckluft, energi, kalkyl, installationssamordning samt besiktningsuppdrag.

VVS Konsult

Våra VVS konsulter hanterar uppdrag i samtliga skeden i byggprocessen, från idé-/utredningsskede och förstudier via programhandlingar till projekteringsfas. Vi agerar även som installationssamordnare och installationsledare under byggskedet. Våra projekt är allt från mindre ombyggnadsprojekt till stora utvecklingsprojekt och nyproduktioner. Vårt fokus ligger på att optimera installationssystemen för beställare och brukare med avseende på funktion, energianvändning, investerings-, drift- och underhållskostnader.