background preloader

Educació per a la vida

Facebook Twitter

Gaviotas. Govern Balear.

Videos de les jornades

Blocs i Llocs que parlen de les jornades. POC A POC. Fritjof Capra. Satisch Kumar. Gunter Pauli.