background preloader

Pelituki -hankkeen (2012-2015) blogikirjoitukset

Facebook Twitter

Paljonko pelissä? - Pelituki. 10.12.2012, Jarkko Järvelin Suomalaiset pelaavat.

Paljonko pelissä? - Pelituki

Pelaaminen voi olla intohimo, harrastus tai tapa kuluttaa aikaa bussia tai ruuan kypsymistä odotellessa. Se voi olla myös ongelma. Oletko pelissä? Oletko mukana yhteisessä pelissä, porukan jäsenenä, suorittamassa yhteistä tehtävää ja pitämässä hauskaa? Verhot kiinni ja pelaamaan - Pelituki. 01.02.2013, Jari Hartikainen Pelirajat'on-hanke on määrittynyt rahapeleihin koukkuun jääneiden aikuisten vertaistukeen, mutta emme ole rajanneet pois netti-, konsoli- tai tietokonepelaajia.

Verhot kiinni ja pelaamaan - Pelituki

Saamiemme yhteydenottojen perusteella ei vain tunnu olevan tarpeeksi osallistujia ainoastaan tietokonepelaajille tarkoitettuun vertaisryhmään. Tilanne on mielenkiintoinen, kun samaan aikaan puhutaan yleisesti tietokonepelaamisen lisääntymisestä ja nuorten jämähtämisestä pelien ääreen koulutuksen, töiden, ihmissuhteiden ja muun elämän kärsiessä. Me saamme jonkin verran yhteydenottoja huolestuneilta opettajilta ja kuraattoreilta. He kertovat oppilaiden koulunkäynnin kärsivän kännyköihin ja tietokonepeleihin käytetyn ajan vuoksi. P-sukupolvi - Pelituki. 19.02.2013, Minna Laakso Varhaisin muistikuvani digipelaamisesta liittyy siihen, kun isoveljeni päästi minut huoneeseensa mukaan katsomaan hänen pelaamistaan tietokoneen äärellä.

P-sukupolvi - Pelituki

Pelaamista ei arvosteta - Pelituki. 23.04.2013, Kaisa Kosunen Lapset ja nuoret ovat aina pelanneet ja leikkineet mielikuvituksen rajoissa; rakentaneet majoja, leikkineet kotia ja ajaneet toisiaan takaa rosvoina ja poliiseina.

Pelaamista ei arvosteta - Pelituki

Nyt kuitenkin yhteiskunnan muutosten ja teknologian kehittymisen myötä yhä suurempi osa näistä leikeistä ja peleistä on siirtynyt digitaaliseen muotoon. Pelaaminen on noussut viime vuosien aikana nuortenkin kohdalla yhdeksi haastajaksi vapaa-ajan käytössämme ns. perinteisten ajanviettotapojen, kuten television katselun ja kirjojen lukemisen rinnalle. Digipelaavista nuorista ollaan huolestuneita ja kasvattajat ja vanhemmat käyttävät heistä helposti käsitteitä ”ongelmapelaaja” tai ”peliriippuvainen”. Lapset ja nuoret aina olleet uppoutuneita erilaisiin peleihin ja leikkeihin, mutta digipelaaminen on nostettu esille turmiollisena harrastuksena, joka kasvattaa lapsista epäsosiaalisia ja aggressiivisia yksilöitä.

Pelaamisen monet kasvot - Pelituki. 12.06.2013, Pia Paananen Paljon on tapahtunut hankkeessamme kevään aikana, saati sitten koko ensimmäisen hankevuoden aikana.

Pelaamisen monet kasvot - Pelituki

Itsestä tuntuu siltä, että omakin tietämys ja näkemys asioista on kasvanut ja kehittynyt roimasti kuluneen vuoden aikana. Olen tavannut nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia, joista osa on huolissaan muutamien nuorten pelaamisesta ja joilla on kova halu saada lisätietoa ja ymmärtää pelejä ja pelaamista paremmin, jotta yhteinen keskustelu nuorten kanssa pelaamisesta voisi alkaa. On olemassa myös niitä ammattilaisia, jotka haluavat olla mukana kehittämässä välineitä niiden nuorten auttamiseksi, joille pelaamisesta on muodostunut ongelma, sekä niitä ammattilaisia, jotka ovat ehkä vasta muodostamassa omaa mielikuvaansa pelaamisesta. Eräs nuoria työssään kohtaava kertoi nuorten ihmetelleen; ”voiko pelaamisesta sittenkin puhua aikuisille, eivätkö kaikki pidäkään sitä huonona juttuna”? Pelaamista voi katsoa monesta eri näkökulmasta.

Sosiaalisuus peleissä 2 - Pelituki. 10.10.2013, Jarkko Kuhanen Pelituen Kuopion osahankkeen yhteistyötahona on lastensuojelu ja kehittämiskohtana siellä asiakkaiden kanssa tehtävä työ.

Sosiaalisuus peleissä 2 - Pelituki

Etsimme ymmärrystä lasten ja nuorten pelaamiseen ja pelikulttuuriin ja kehitämme pelihaittojen tunnistamista sekä niissä auttamisen keinoja. Lastensuojelun piirissä on, kuten sen ulkopuolellakin monia hyviä asioita, ystävyyttä, lahjakkuutta ja toivo hyvästä tulevaisuudesta. Sosiaalisuus peleissä 1 - Pelituki. 10.10.2013, Jarkko Kuhanen Digitaalinen pelaaminen, tietokone- konsoli- tai kännykkäpelaaminen, on monessa nuoressa ikäluokassa lähes kaikkien ajanviete, viihde tai harrastus.

Sosiaalisuus peleissä 1 - Pelituki

Ihan hyvä sellainen. Yhä useammin pelaaminen on myös sosiaalista, monella tavalla. Pelituki-hankkeen kyselyjen perusteella sitä sosiaalisempaa, mitä enemmän pelitunteja viikossa kertyy. Minkälaista tämä sosiaalisuus pelaamiseen liittyen on? Varmaan kaikkiin monen pelaajan verkkopeleihin kuuluu vähintään chat-ominaisuus yhteydenpitoon pelaajien kesken. Tämä ero oikeaan kasvotusten tapahtuvaan vuorovaikutustilanteeseen on mielestäni monessa suhteessa olennainen. 24 h - riittääkö se? - Pelituki. 05.12.2013, Nikolai "wylfen" Rinne Taas kun istahtaa koneelle ja avaa kuvaruudut ja ohjelmat niin se tapahtuu.

24 h - riittääkö se? - Pelituki

Rupeaa satelemaan pyyntöjä: "tuu pelaa tätä" tai "tuu auttaa tuossa" ja auta armias, jos on viikonloppu niin kännykkäki soi. Miten voi riittää aika? Kun sitä rupeaa oikeeati miettimään, että se vuorokausi on vain se 24 tuntia, niin mitä kaikkea siinä pitäis ehtiä? Noin 8 tuntia ainakin nukkua, 7-9h olla koulussa/töissä. Itse olen tätä tasapainottelua tehnyt jo kauan, mutta vasta mietin: miten sen on mahdollista? Mutta nythän se hauskuus vasta alkaa, kun ruvetaan lisäämään vettä myllyyn.

Nyt kirjoittaessa, rupeaa tuntuu, että ehkä pitää rauhoittuu jossain kohtaa. Peli(puheet) puhututtaa - Pelituki. 01.04.2014, Kati Jormakka Helmikuun lopulla pääsin työn puolesta keskustelemaan peleistä ja pelaamisesta varusmiesten kanssa.

Peli(puheet) puhututtaa - Pelituki

Olin varustautunut tapaamisiin avoimin mielin, mutta siitä huolimatta sain yllättyä. Game On! - Nuorten pelimaailma - Pelituki. 05.05.2014, Minna Riekkinen & Pia Paananen Pelituki-hankkeen aikana on käyty paljon keskusteluja ammattilaisten kanssa heidän koulutustarpeistaan liittyen ongelmalliseen pelaamiseen.

Game On! - Nuorten pelimaailma - Pelituki

Näiden keskustelujen pohjalta Varkaudessa Kehittämiskeskus Tyynelän osahankkeessa lähdettiin kehittämään nuorten pelaamiseen liittyvää Game on! – Nuorten pelimaailma – koulutuspakettia. Koulutuksen tarkoituksena on tarjota nuorten parissa työtä tekeville ammattilaisille tietoa digitaalisista peleistä, jotta keskustelu teeman ympärillä lisääntyy ja helpottuu. On helpompi ottaa puheeksi ja keskustella asiasta, josta itsellä on tietoa. Koulutuspaketti keskittyy peleihin, ei niinkään ongelmalliseen pelaamiseen. Käytettävät pelit, pelilaitteet, tilat ja mukana olevat nuoret määrittelevät pitkälle sen millainen ja kuinka suuri koulutuksesta kullakin kerralla muodostuu. Välineiden välitystä - Pelituki. 19.06.2014, Jarkko Järvelin Kymmenet nuoria työssään kohtaavat ammattilaiset ja aktiiviset pelimaailmaa tuntevat nuoret ovat yhdessä Pelituki-hankkeen työntekijöiden kanssa ideoineet työvälineitä, joiden avulla voi tutustua peleihin ja pelaamiseen sekä tunnistaa ongelmallista pelaamista ja auttaa pelihaitoista kärsiviä nuoria.

Ensimmäiset maistiaiset kuukausien työstä löytyvät nyt tämän sivuston Neuvola-osiosta. Ihannepelaajaa etsimässä? - Pelituki. 12.09.2014, Sanna Pakkanen, suunnittelija Pelituki-hanke ELY-keskus järjesti yhteistyössä eri tahojen kanssa 9.9.2014 Mikkelissä Elämä on peliä –tapahtuman osana Digitaalista kaupunkiseikkailua. Pelituki-hanke pääsi esittäytymään hyvässä seurassa, sillä tapahtumassa olivat omia puheenvuorojaan pitämässä muun muassa Legend of Grimrockin luoja Olli Pelz ja Kikattavan Kakkiaisen keksijä Anttu Harlin.

Pelituen puheenvuorossa Pia Paananen Tyynelän osahankkeesta kertoi lyhyesti hankkeesta ja sen tarkoituksesta. Pääosassa olivat hankkeen Mikkelin Nuorten foorumissa mukana olleet kolme nuorta miestä, jotka esittelivät tulevaisuuden Ihannepelaajan. Nuoret olivat pohtineet, millaisia asioita ihannepelaaja ottaa elämässään huomioon ja mistä hänen elämänsä pelin ohella muodostuu. Koulutusta peleistä ja pelaajista - Pelituki. 09.10.2014, Jarkko Kuhanen, suunnittelija Pelituki-hanke Hankkeessa ollaan kokoamassa koulutuspakettia peleistä ja pelaamisesta. Mahdollisena kohderyhmänä kaikki, jotka kokevat tarvetta tietää enemmän ja ymmärtää paremmin pelien maailmaa. Pelituki-täti tsättäilee - Pelituki.

24.11.2014, Kati Jormakka Kansallista pelipäivää vietettiin Pelastakaa lapset ry:n Mantelichatissa jo 4.11., jolloin keskustelun teemana olivat pelit ja pelaaminen. Joka toinen tiistai järjestettävässä Mantelichatissä voi keskustella nimimerkillä mieltä painavista asioista toisten nuorten ja turvallisen aikuisen kanssa. Mantelipäivystäjät ovat Pelastakaa Lasten kouluttamia vapaaehtoisia aikuisia. Kohti merkityksellistä - Valoa! - Pelituki. Arjen yhteinen merkityksellisyys on muuttunut yksilöllistyvän yhteiskuntamme mukana. Yksilöiden omat intressit ja harrastukset liittyvät perheiden ongelmallisen pelaamisen kysymyksiin sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Yhteisen merkityksellisyyden tarve näyttäytyy yksilöön sisään rakentuneelta; varsinkin varhainen kasvu ”huutaa” kokemuksia merkityksellisyydestä, ja alkaen lähipiiristä.

Myöhäisemmän nuoruuden digitaalisen peliongelman ratkaisemisessa ei ole myöhäistä palata merkityksellisyyden kysymykseen; merkityksellisyyden tarve näyttäytyy elinkaaren mittaiselta. Ongelmapelaamisen ratkaisemisessa digitaaliseen (peli)ympäristön merkityksellisyydelle tulee rakentua, mielellään, ei-digitaalinen vaihtoehto. Sisään rakentunut tarve vie tuttuun merkitykselliseen ympäristöön, jos vastaavaa ei ei-digitaalisessa arjessa ole.

Mikkelin ja Savonlinnan toimintaympäristössä ongelmallisen pelaamisen ratkaiseminen aloitettiin ”tyhjältä paperilta”. Kohtaatko koukuttuneita? - Pelituki. Minecraftia Varkauden Vekaroiden kanssa - Pelituki. Vaativat digipeli-opiskelijat - Pelituki. Muuta pelaamista - Pelituki. Ennakkotilattu peliuutuus tipahtaa vihdoin postiluukusta. Ilmoitan tyttökaverille ettei tarvitse turhaan paketoida. Hanke päättyy, Pelituki jatkuu - Pelituki. Mitä tapahtui Assyilla? - Pelituki.