background preloader

Presentaties

Facebook Twitter

Wolfram Jost, CTO Keynote at Innovation World 2014. Online carrière magazine en tijdschrift: Dé carrière update voor HBO+ (2015-02-19) Respondr Reactive System. Vistique HoloGlass. Vistique HoloGlass is our premier holographic-transparent rear projection film that is the industries only direct sunlight capable transparent screen.

Vistique HoloGlass

Vistique HoloGlass will perform in any lighting environment such as East/West facing storefront windows as it offers up a rich, uniformed image while simply ignoring combative lighting. Vistique HoloGlass is 98% transparent and is designed for a wide variety of mounted and freestanding applications. We offer sizes from 30″ – 67″ in both 4:3 and 16:9 aspect ratio’s and can further help you with customized fabrication to make this product an integral part of your themed environment.

Lastly, Vistique HoloGlass can easily be made interactive. For more on this please look at our EZtouch Display section or contact us directly for more information. Whee!: See-Through WindowPhone Concept. Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 8. INF_20131029_Kersten.pdf. Visie-op-Enterprise-Service-Bus-white-paper-versie-2.0.pdf. 20131028_Rapport_Cloud_computing_voor_de_waterschappen.pdf. Architectuur. De e-Overheid ontstaat niet zomaar.

Architectuur

Er zijn veel overheidsorganisaties betrokken bij het leveren van diensten aan burgers en bedrijven. Ze werken meer en meer met elkaar samen om dat als 1 goed presterende en efficiente overheid te doen. Op basis van architectuur, dat wil zeggen kaders, afspraken, principes, richtlijnen, standaarden en normen, wordt aan de e-Overheid gebouwd. En in 2020 moet het zijn gebouwd conform de gemeenschappelijke visie op dienstverlening. De volgende ontwikkelingen geven richting aan het groeipad dat daarbij wordt gevolgd naar samenhang en samenwerking: Samenhang van de gemeenschappelijke (NUP)voorzieningen Afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van afzonderlijke (NUP)voorzieningen die efficientie beogen omdat ze door iedere organisatie kunnen worden hergebruikt en standaardisatie in de hand werken.

E-topia formeel. GemeentelijkFundament Final 04012011. Implementatie Digitaal 2017. Onderzoek van Stichting Accessibility wijst uit dat deze site voldoet aan de 'WR2-AA' richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl.

Implementatie Digitaal 2017

Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven.... Het kabinet neemt de kern van de aanbevelingen over uit het rapport 'Grip op ICT' van de 'commissie Elias'. Dat staat in de kabinetsreactie op het rapport dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Er wordt een tijdelijk Bureau ICT Toetsing (BIT) opgericht... Sinds kort zijn het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en het Handelsregister (NHR) van de Kamer van Koophandel gekoppeld. Het is tijd voor samenwerking tussen verschillende overheden; er moet nu aangepakt worden; burgers en bedrijven moeten centraal staan in de aanpak. Burgers die onvoldoende digitaal vaardig zijn, kunnen online én telefonisch hulp krijgen via het Digitaal Hulpplein. Het Kadaster heeft een nieuwe BAG Viewer ontwikkeld. Digitale overheid 2017. De digitale dienstverlening door de overheid moet beter.

Digitale overheid 2017

Dit is afgesproken in het regeerakkoord. Burgers en bedrijven moeten uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid moeten regelen, digitaal kunnen afhandelen. Voorbeelden zijn het aanvragen van een vergunning of het indienen van een bezwaarschrift. Visie op dienstverlening. Gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisatie en het Rijk hebben een gemeenschappelijke visie_op_dienstverlening (pdf 46 KB) opgesteld.

Visie op dienstverlening

In de visie verwoorden de overheden hun gedeelde ambitie: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak’. De visie bestaat uit zes pijlers: De vraag centraal De vraag van burgers en bedrijven staat centraal in ons handelen. Wij werken oplossingsgericht en sluiten aan bij de behoeften van burgers en bedrijven. 'Scoren met NORA' Hoe houden we Nederland gezond?

'Scoren met NORA'

Met die vraag zijn de specialisten van de GGD'en (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten) dag in dag uit bezig. Adviseur Informatie- en Procesmanagement Judith Murk ten Cate pleit ervoor dat de GGD'en samen optrekken als het ga... De Regionale Belasting Groep (RBG) heeft in één maand een compleet gegevensbestand opgeschoond. Ga er maar aanstaan.

NORA katern 'Verbinden' beschikbaar. Artikelen over Elektronische overheid. Het ezelsbruggetje, zo mailde Maurits mij, is 1 mei 1963.

Artikelen over Elektronische overheid

Je moet het lezen als 1 – 5 – 19 – 63. En de kenner weet nu dat we het hebben over de organisatie van de rechterlijke macht in Nederland. Nederland heeft 1 Hoge Raad, er zijn 5 gerechtshoven (ressorten), deze zijn onderverdeeld in 19 rechtbanken (arrondissementen) en tenslotte zijn er ook nog 63 kantongerechten. Lees verder Tijdens de Europese ministeriële conferentie over e-overheid op 18 november wordt er door verschillende initiatiefnemers de ‘Open Declaration on European Public Services’ aangeboden. Jaarlijkse onderzoekt Ernst & Young de status van de digitale dienstverlening van alle Nederlandse gemeenten.

Het internetgebruik onder Nederlanders ligt boven de 80% en is daarmee een van de hoogste ter wereld. Begin januari publiceerde de VN het rapport ‘E-government Survey . Implementatie Digitaal 2017. Onderzoek van Stichting Accessibility wijst uit dat deze site voldoet aan de 'WR2-AA' richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl.

Implementatie Digitaal 2017

Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven.... Het kabinet neemt de kern van de aanbevelingen over uit het rapport 'Grip op ICT' van de 'commissie Elias'. Dat staat in de kabinetsreactie op het rapport dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Wat%20is%20TGI.pdf. INF_20131029_Kersten.pdf. Onderzoek Roel Kersten. Sign Up. Afstudeerpresentatie Roel Kersten - Nieuwsbericht - Nieuws. Roel Kersten presenteert op dinsdag 29 oktober 2013 van 11.30 tot 13.00 uur in Utrecht zijn afstudeerverslag 'Beoordeling van context aware business architecturen: een verslag van de ontwikkeling en toetsing van een generieke referentiearchitectuur waarmee een op SOA gebaseerde context aware business architectuur kan worden beoordeeld.' Samenvatting.

Afstudeerpresentatie Roel Kersten - Nieuwsbericht - Nieuws

CD%20Servicelaag.pdf. Whitepaper-Visie-op-Enterprise-Service-Bus.pdf. EFFECTIVE INFORMATION VISUALIZATION by Matthias Shapiro - EP 31. Blog rondom het nieuwe boek Presenteren met Prezi van Hedwyg van Groenendaal.