background preloader

EA WoC Change

Facebook Twitter

De grootste misvatting over gedragsverandering in organisaties. Adfo Groep - Events, redactie | 1 maart 2016, 10:38 Van buitenaf gaat het niet lukken [Door Wendy Nieuwland en Maaike Nooitgedagt] 'Ik denk elke keer: nu gaat het lukken, we hebben iedereen aan boord.

De grootste misvatting over gedragsverandering in organisaties

We gaan ervoor. Maar voor we er erg in hebben zijn alwéér terug bij af.' 'We hebben al heel wat pogingen gedaan. Hoe vaak mislukt zo’n verandering? Het lijkt. Of je nu de al oude cijfers dat ‘75% van de verandertrajecten mislukt’ moet geloven of niet, iedereen kent zelf wel de praktijkvoorbeelden waar het maar niet lukt. De adviseurs die Kees heeft binnengehaald waren ook niet de minsten.

Werkgroepen, klankbordgroepen, workshops, trainingen, nieuwsbrieven, klaag-sessies, elektronische ideeënbussen, meet & greets met de baas... van alles is uit de kast getrokken om medewerkers maar het gevoel te geven dat ze erbij betrokken werden. Allemaal deden ze in feit hetzelfde: zowel Kees als de adviseurs die hij in huis haalde en de werkgroepen. Hoe? 1. 2. Help anderen hun eigen logica te ontdekken. 3. Uitwerking 5 IPM profielen. Home - IT Management Group. PRINCE2® Best Practice - PRINCE2 - IT Management Group.

PRINCE staat voor Projects IN Controlled Environments, oftewel het uitvoeren van projecten binnen een gecontroleerde omgeving en volgens de best practice PRINCE2®.

PRINCE2® Best Practice - PRINCE2 - IT Management Group

De projectmanagementmethode en best practice PRINCE2 is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat projecten op een juiste manier worden ingericht en uitgevoerd en om zo te voorkomen dat een project mislukt. Volgens de PRINCE2 definitie is een project: Een tijdelijke organisatie die is opgezet met als doel één of meer zakelijke producten op te leveren volgens een overeengekomen Business Case. Projecten mislukken onder anderen om de volgende redenen: o Ontbreken van een duidelijke Business Case (zakelijke rechtvaardiging) o Ontbreken eigenaarschap Opdrachtgever o Gebrek aan draagvlak o Ontbreken van acceptatiecriteria en kwaliteitscriteria o Onvoldoende betrokkenheid van gebruikers De bedoeling is dus om projecten succesvol te laten verlopen door PRINCE2® te gebruiken als gestructureerde methode ter ondersteuning van de uitvoering ervan. BSc Babette van Heeren. Google Afbeeldingen resultaat voor. Google Afbeeldingen resultaat voor.

Leiderschap en organisatiecultuur helpt lean verankeren. Sinds jaar en dag is bekend dat organisaties er niet in slagen de lean-bedrijfsfilosofie duurzaam in de genen te krijgen door louter de primaire en secundaire processen te verbeteren met behulp van de effectieve lean toolbox.

Leiderschap en organisatiecultuur helpt lean verankeren

Bedrijven en instellingen die zich daartoe beperken kunnen niet het stadium van volwassenheid in continu verbeteren bereiken. Daarvoor is gerichte en langdurige focus op verandering van leiderschap en organisatiecultuur onontbeerlijk. Een artikel van Hans Heijerman en René de Waal, beiden partner bij Rijnconsult. Lean toolingDe gereedschapskist van lean management bevat een groot aantal instrumenten om de kwaliteit en stabiliteit van processen systematisch te verbeteren. Centraal daarbij staan het voorkomen van verspilling, het creëren van flow en toegevoegde waarde en het voldoen aan de wensen van de klant (Voice of the Customer). CasusOnlangs hebben wij een omvangrijk verandertraject succesvol afgerond in de industrie. Plan Van Aanpak Prince2 - Vinden.nl. De PRINCE2 Principes - Kennisbank. PRINCE2 is een onafhankelijke projectmanagement methode.

De PRINCE2 Principes - Kennisbank

Dit betekent dat de methode toepasbaar is, onafhankelijk van het type en de omvang van het project. Dit is mogelijk omdat PRINCE2 is gebaseerd om een aantal principes waaraan een project moet voldoen i.p.v. een set aan voorgeschreven regels en voorschriften. De PRINCE2 principes hebben zich bewezen door jarenlange praktijkervaring. PRINCE2 is daarmee ook een ‘Best Practice’ – en niet een nieuw bedachte methode; ze zijn toepasbaar op ieder project. PRINCE2 Project Management Methodiek. PRINCE2 is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van projecten.

PRINCE2 Project Management Methodiek

Dat is grotendeels te danken aan het feit dat PRINCE2 werkelijk generiek is: de methode kan bij ieder project worden toegepast, ongeacht de schaal, het soort, de organisatie, het land of de cultuur van het project. PRINCE2 realiseert dit door de management-aspecten van het projectwerk te scheiden van de bijdragen van specialisten, zoals ontwerp, bouw, implementatie etc. De specialistische aspecten van ieder soort project kunnen gemakkelijk geïntegreerd worden in de PRINCE2 methode en zetten, in combinatie met PRINCE2, een stevig raamwerk voor het projectwerk neer.

Omdat PRINCE2 generiek is en gebaseerd op beproefde principes, kunnen organisaties die de methode als standaard gaan hanteren het vermogen en de volwassenheid van hun organisatie op diverse terreinen verbeteren: bedrijfsverandering, IT, overnames, productontwikkeling, et cetera. Model Inhoud Onderdelen. Projectleider Worden biedt je een format Plan van Aanpak aan waarmee je snel aan de slag kunt.

Model Inhoud Onderdelen

Dit model Plan van Aanpak bestaat uit onderdelen die in je plan thuishoren. Wij hebben daarin structuur voor je aangebracht. Per onderdeel vertellen wij je over de essenties erachter. Als je die begrijpt zal het uiteindelijk opstellen en schrijven je makkelijker afgaan. Hiermee heb je een eerste opzet voor je Plan van Aanpak. Download Prince2 management templates - Supply Chain? Mutatis Mutandis!