background preloader

Grywalizacja

Facebook Twitter

Materiały dotyczące grywalizacji (teoria, definicje), opis wykorzystywanych mechanizmów grywalizacji oraz o sposobach zastosowania grywalizacji w edukacji.

DU VALL Grywalizacja jako klucz do zwiekszenia 2018. CEEOL - Article Detail Gry jako narzędzia wspierające proces edukacji. Author(s): Grażyna LeśniewskaSubject(s): Economy, Business Economy / ManagementPublished by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu SzczecińskiegoKeywords: game; education; creativity Summary/Abstract: Learning through play is probably the best form of education.

CEEOL - Article Detail Gry jako narzędzia wspierające proces edukacji

One example of innovative teaching methods is games. Mechanizmy gamifi kacji w kształceniu na odległość w praktyce szkolnictwa wyższego. Katarzyna SKOK Punktyfkacja, playifkacja, hazardyzacja Analiza skutecznoÅ›ci mechanizmów motywacyjnych stosowanych w (1) Edukacyjny system gamifikacyjny. CEEOL - Article Detail Mechanizmy gamifikacji w kształtowaniu postaw studentów. Author(s): Marta Woźniak-Zapór, Mariusz Grzyb, Sebastian RymarczykSubject(s): Education, Higher Education , Human Resources in EconomyPublished by: Oficyna Wydawnicza KA AFMKeywords: e-learning; learning with using game elements Summary/Abstract: According to one definition, gamification consists in using techniques known from role-playing games to shape behaviors and attitudes of people in situations which are not games.

CEEOL - Article Detail Mechanizmy gamifikacji w kształtowaniu postaw studentów

These actions are designed to increase the involvement of participants in the process, especially in those which appear to be routine and boring. Widok Zalety i ograniczenia gamifikacji jako metody kształcenia w naukach humanistycznych. Widok Wybrane dylematy współczesnej edukacji w kontekście „zmediatyzowanej rzeczywistości” Homo Ludens, 2015 (s.49, s.229) Gamifikacja e learningu w kontekście zróżnicowania typów uczestników. Gamifikacja czy to działa (edukacja, definicje, ankieta) Gamifikacja – specyfika wykorzystania narzędzia w Polsce - Studia Ekonomiczne - Tom 255 (2016)

Gamifikacja jest to implementowanie technik znanych z gier (na przykład komputerowych lub fabularnych) do sytuacji biznesowych.

Gamifikacja – specyfika wykorzystania narzędzia w Polsce - Studia Ekonomiczne - Tom 255 (2016)

Ta metoda marketingowa zyskała popularność w ostatnich latach, a przedsiębiorstwa stosują ją w celu budowania zaangażowania swoich klientów. W Polsce technika ta jest stosunkowo słabo rozpoznana ze względu na małą liczbę zrealizowanych kampanii w Polsce oraz brak informacji o efektach działań z użyciem gamifikacji. Autorka przeprowadziła badanie jakościowe na grupie 12 ekspertów zajmujących się zawodowo i naukowo dziedziną gamifikacji. Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi (Gamification in Human Resource Management) - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Issue 2015 2(103) Gamifikacja/Grywalizacja (Gamification) (2015) - CEJSH - Yadda.

Grywalizacja, czyli wykorzystywanie mechanizmów gier do realizacji prac w różnych obszarach operacyjnych, jest coraz popularniejszym sposobem poprawiania wyników.

Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi (Gamification in Human Resource Management) - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Issue 2015 2(103) Gamifikacja/Grywalizacja (Gamification) (2015) - CEJSH - Yadda

Jednak w nauce brakuje konsensusu co do samej definicji grywalizacji, jak również co do mechanizmów stojących za postulowanym wzrostem zaangażowania wykonawców. Tekst prezentuje dyskusję naukową w tych dwóch obszarach oraz ilustruje ją przeglądem zastosowań grywalizacji w działaniach z obszaru zarządzania ludźmi. Rozważania teoretyczne są zilustrowane badaniami empirycznymi, dwoma studiami przypadków dotyczących konsekwencji zastosowania grywalizacji. Gamification, the use of game mechanisms to realize work in various operative areas, is an increasingly popular way of improving results.

However, science lacks consensus as to the definition of gamification as such as well as with respect to the mechanisms standing behind the postulated increase in the engagement of contractors. Jankowski Grywalizacja Wykorzystanie Elementow Gier Do Modyfikowania 2013. Grywalizacja sposób wspomagania motywacji studentów do osiągania sukcesów edukacyjnych. J Bialomyzy Gry jako nowa forma edukacji. Grywalizacja jako sposób radzenia sobie z brakiem motywacji wśród studentów. INNOWACJE W EDUKACJI (przykłady) – GRYWALIZACJA W PROCESIE DYDAKTYCZNYM Magdalena Trzcionka.

Grywalizacja w praktyce reguły, problemy, zalety i technologia Mikołaj Sobociński. Grywalizacja jako metoda komunikacji i edukacji Magdalena Cyrklaff. Grywalizacja w e learning (80,81+elearnig jako gra) Krzysztof Hejduk. Wprowadzenie. Teoretyczne i praktyczne aspekty grywalizacji Joanna Aksman, Joanna Bierówka. (definicje)GRYWALIZACJA WYKORZYSTANIE MECHANIZMÓW Z GIER JAKO MOTYWATORA DO ZMIANY ZACHOWANIA LUDZI Monika Złotek.

Grywalizacja - Paweł Tkaczyk (książka)