programmering

float

ebook

operator.gif (GIF-bild, 1160x822 pixlar)
Innan du läser avsnittet om fysiska lagringsstrukturer i en databasbok eller databaskurs, bör du känna till grunderna för lagringsstrukturer i allmänhet. Du bör veta vad som menas med träd och hashtabeller, och vilka egenskaper de har. Du bör veta vad som menas med ett binärt träd och ett B-träd, och förstå skillnaden mellan dem. Det här avsnittet är tänkt som en kort introduktion till lagringsstrukturer, för den som inte kan så mycket innan. Webbkursen om databaser handlar ju mest om användning av databaser, men det här avsnittet är tänkt som en hjälp om man senare ska lära sig hur databaser fungerar inuti. Variabler Vi lär oss det där med data: Grunder om lagringsstrukturer Vi lär oss det där med data: Grunder om lagringsstrukturer
Java/Random numbers - Meshplex
KickJava.com: Java API By Example, From Geeks To Geeks.