background preloader

Webdesign

Facebook Twitter

Defining Discriminator Maps at Child-level in Doctrine 2.0. Doctrine ORM 2.0 is a very powerful object-relation mapper for PHP 5.3.0+ which provides us with several powerful features.

Defining Discriminator Maps at Child-level in Doctrine 2.0

One of these features is the ability to define mappings using annotations in your model classes. When using inheritance, there are two types, Single Table Inheritance and Class Table Inheritance, for which you need to help Doctrine a little bit by defining the possible subclasses. When can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc. Javascript SVG et DOM. JavaScript – podstawowe błędy #1. Cześć!

JavaScript – podstawowe błędy #1

7-9 maja odbędzie się konferencja Front-Trends, którą współorganizuję. Jest to wydarzenie skierowane do front-end developerów, na którym usłyszysz ponad 30 prelekcji specjalistów z całego świata (pracownicy m.in. Google, W3C, PayPal, The Guardian itd.). Jest to jedna z największych konferencji w Europie – zdecydowanie warto przyjść! Zapraszam! Are My Sites Up? - Simple, easy website uptime and downtime monitoring. Web Fonts.

CSS-Tricks.

Browsers