AI

Facebook Twitter

Kognitywistyka

ADAM CHUDERSKI, Samokontrola: własności, funkcje, mechanizmy i ograniczenia. AI-Class: "Introduction to Artificial Intelligence" MIT 18.06 Linear Algebra, Spring 2005. Machine Learning - Stanford University.