background preloader

Pamelasahu

Facebook Twitter

Prova ett effektivt leverantörsreskontra redan idag. Från inköp till betald faktura Basware förenklar och förbättrar hela vägen Basware Commerce Network video Description: Köpa och sälja kan vara invecklat och komplicerat.

Prova ett effektivt leverantörsreskontra redan idag

Med så många olika steg, rutiner och partners är det inte konstigt att arbetsflödet inköp-till-betalning sällan blir särskilt effektivt. Upptäck våra lösningar. Debunking Three Commonly Prevalent E-Invoicing Myths. Slide1: COMMON MYTHS ABOUT E-INVOICING DEBUNKED Over the time, e-invoicing has made its mark and the demand to use e-invoicing processes is on a rise.

Debunking Three Commonly Prevalent E-Invoicing Myths

However, due to the immense lack of knowledge when it comes to e-invoicing, there are many myths that are considered to be true, owing to which, many businesses refrain from using e-invoicing. Hence, here are some common myths about e-invoicing that are believed to be true, but actually are not: www.basware.se/ Slide2: COSTLY More often than not, companies are reluctant to digitize their invoices as they think that the economic costs may rise. Slide3: SECURITY Many a times, businesses believe that e-invoicing is not a safe process as most their data is on the web. Slide4: CONVENIENT As e-invoicing is a new concept, businesses believe that using this process might not be convenient and may be time-consuming. Val av fakturahanteringslösning påverkar effektiviteten hos företag. Förbättra leverantörsarbetet och effektivisera det operativa arbetet på leverantörsreskontra.

En papperslös fakturahanteringslösning snabbar upp handläggningen och ökar effektiviteten hos företag. Spara resurser genom en ny inköpslösning idag. – pamelasahu

Påskynda godkännandet av fakturor, ta del av rabatter och öka nöjdheten hos de anställda.

Val av fakturahanteringslösning påverkar effektiviteten hos företag

Baswares program för leverantörsreskontra håller användaren uppdaterad genom automatiska meddelanden vid nya uppgifter, kvitton för varor som saknas och auto-eskalering – allt för snabbare bearbetning. Användarna kan prata med varandra via en chatt om särskilda fakturor för att minska onödiga arbetsflöden och alla samarbetspartner läggs till i fakturahistoriken för framtida referens. Avdelningschefer och projektledare kan vända passiv tid till produktiv tid genom att granska och godkänna fakturor från sin smartphone eller surfplatta. Med mobil access till Basware Analytics kan ekonomi- och inköpschefer hålla sig uppdaterade på KPI:er gällande leverantörsreskontra, inköp och ekonomiprocesser. Hämta vår mobilapp från Google Play eller Apple App Store.

Three tips on Fakturahantering for Organizations. Organization can speed up their invoice processing by matching their seller invoices with an identical supporting document.

There is a need for a more efficient way to match vendor invoices with internal documents. Here are few tips on invoice matching to help organizations. – pamelasahu

Yet finding a match for an invoice can be difficult for some companies.

Three tips on Fakturahantering for Organizations

Invoices that cannot be matched instantly, tend to consume time while moving forward with investigation and while seeking final approval (mediusflow.com, 3 LESSONS LEARNED FROM AUTOMATING AP INVOICE MATCHING, nd). Big and small organizations are looking for a way to automate their fakturahantering. There is a need for a more efficient way to match vendor invoices with internal documents. Here are few tips on invoice matching to help organizations. Clear Vision Invoice matching is a crucial step for organizations that want to take their automation to another level.

Keeping track. How to Save by Reducing Maverick Spending. The Hackett Group estimates that maverick spending can cost companies up to 2% of all indirect spending, due to lost savings opportunities and inefficiencies.

Maverick spending is when employees “buck the system” by going outside of contracts negotiated with preferred suppliers to purchase goods and services on their own, normally paying much higher rates. – pamelasahu

That amounts to millions of dollars wasted every year.

How to Save by Reducing Maverick Spending

Maverick spending, also known more formally as unmanaged spending, is a big problem for most companies. Maverick spending is when employees “buck the system” by going outside of contracts negotiated with preferred suppliers to purchase goods and services on their own, normally paying much higher rates. It occurs most often in areas of indirect spending, which includes large, diverse categories like MRO (maintenance, repairs, and operation), office supplies, professional services, and contract labor, to name a few. This diversity makes maverick spending behavior hard to spot and control. The ironic thing is that most negotiated supplier contracts are in place for the express purpose of governing tricky indirect spending categories. What gives? So how do you stop it? Reducera fel vid fakturahantering med hjälp av automation. Enklare transaktioner för betalning mot faktura. Baswares automatisering av leverantörsreskontra ger ekonomisk kontroll, insyn och effektivitet i inköpsfakturor – i SaaS och lokalt installerad.

Enklare transaktioner för betalning mot faktura