background preloader

Pamelasahu

Facebook Twitter

Prova ett effektivt leverantörsreskontra redan idag. Från inköp till betald faktura Basware förenklar och förbättrar hela vägen Basware Commerce Network video Description: Köpa och sälja kan vara invecklat och komplicerat. Med så många olika steg, rutiner och partners är det inte konstigt att arbetsflödet inköp-till-betalning sällan blir särskilt effektivt. Upptäck våra lösningar Inköp-till-betalning Inför lösning för inköp-till-betalning så att ekonomi- och inköpsavdelningen kan arbeta hand i hand Affärsanalys Få tillgång till värdefulla rapporter och nyckeltal för inköp-till-betalningsflödet Fakturahantering Elliminera papper och automatisera din fakturahantering och dina betalningsprocesser Ta emot e-fakturor Börja ta emot e-fakturor från dina leverantörer Skicka e-faktura Börja skicka e-faktura till kunder Inköp Inför en användarvänlig inköpslösning och få kontroll på er spend Rese- och utläggshantering Kontrollera rese- och utläggshanteringen direkt i din mobil.

Se till att du får ut det bästa av våra lösningar. Debunking Three Commonly Prevalent E-Invoicing Myths. Slide1: COMMON MYTHS ABOUT E-INVOICING DEBUNKED Over the time, e-invoicing has made its mark and the demand to use e-invoicing processes is on a rise. However, due to the immense lack of knowledge when it comes to e-invoicing, there are many myths that are considered to be true, owing to which, many businesses refrain from using e-invoicing.

Hence, here are some common myths about e-invoicing that are believed to be true, but actually are not: www.basware.se/ Slide2: COSTLY More often than not, companies are reluctant to digitize their invoices as they think that the economic costs may rise. On the other hand, e-invoicing can actually prove to be cheaper than paper-based invoicing as digitally sent invoices do not require much manual labor and the cost for paper and other stationary like ink, cartridge, etc , is eliminated. Slide3: SECURITY Many a times, businesses believe that e-invoicing is not a safe process as most their data is on the web. Slide4: Val av fakturahanteringslösning påverkar effektiviteten hos företag. Förbättra leverantörsarbetet och effektivisera det operativa arbetet på leverantörsreskontra.

Påskynda godkännandet av fakturor, ta del av rabatter och öka nöjdheten hos de anställda. Baswares program för leverantörsreskontra håller användaren uppdaterad genom automatiska meddelanden vid nya uppgifter, kvitton för varor som saknas och auto-eskalering – allt för snabbare bearbetning. Användarna kan prata med varandra via en chatt om särskilda fakturor för att minska onödiga arbetsflöden och alla samarbetspartner läggs till i fakturahistoriken för framtida referens. Avdelningschefer och projektledare kan vända passiv tid till produktiv tid genom att granska och godkänna fakturor från sin smartphone eller surfplatta. Med mobil access till Basware Analytics kan ekonomi- och inköpschefer hålla sig uppdaterade på KPI:er gällande leverantörsreskontra, inköp och ekonomiprocesser.

Hämta vår mobilapp från Google Play eller Apple App Store. Three tips on Fakturahantering for Organizations. Organization can speed up their invoice processing by matching their seller invoices with an identical supporting document. Yet finding a match for an invoice can be difficult for some companies. Invoices that cannot be matched instantly, tend to consume time while moving forward with investigation and while seeking final approval (mediusflow.com, 3 LESSONS LEARNED FROM AUTOMATING AP INVOICE MATCHING, nd). Big and small organizations are looking for a way to automate their fakturahantering. There is a need for a more efficient way to match vendor invoices with internal documents. Clear Vision Invoice matching is a crucial step for organizations that want to take their automation to another level.

Keeping track It is essential for companies to remember that fakturaautomatisering cannot be achieved overnight. Matching Quality Businesses should be fully aware of the purchase prices of their materials. Like this: Like Loading... How to Save by Reducing Maverick Spending. The Hackett Group estimates that maverick spending can cost companies up to 2% of all indirect spending, due to lost savings opportunities and inefficiencies. That amounts to millions of dollars wasted every year. Maverick spending, also known more formally as unmanaged spending, is a big problem for most companies. Maverick spending is when employees “buck the system” by going outside of contracts negotiated with preferred suppliers to purchase goods and services on their own, normally paying much higher rates. It occurs most often in areas of indirect spending, which includes large, diverse categories like MRO (maintenance, repairs, and operation), office supplies, professional services, and contract labor, to name a few.

This diversity makes maverick spending behavior hard to spot and control. It’s not hard to spot the damage to the bottom line, though. What gives? So how do you stop it? Complimentary 'how-to' Guide. Reducera fel vid fakturahantering med hjälp av automation. Enklare transaktioner för betalning mot faktura. Baswares automatisering av leverantörsreskontra ger ekonomisk kontroll, insyn och effektivitet i inköpsfakturor – i SaaS och lokalt installerad.