background preloader

Paloaho

Facebook Twitter

-95OMk97fdI_fmt43-orig-1. Ajankohtaista - Startup Kuopio. Innokyla. Teaching children with profound and multiple learning difficulties (PMLD) The topic is "space", and George is making a giant alien flower out of shiny, coloured paper. A teaching assistant helps him to spread the glue with a spatula. Jacob is watching intently and with evident delight as a handful of coloured sequins trickles through his fingers. Other pupils are squeezing lumps of green playdough. This is not a primary school classroom. The class 3 pupils at St Margaret's school in Tadworth, Surrey, are teenagers with profound and multiple learning difficulties (PMLD) as well as complex medical problems.

Like all of the 33 residential and 11 day pupils at the school, which is part of the Children's Trust charity, they are operating at a cognitive level similar to a child of between three and 12 months. Full potential The recent death of Conservative leader David Cameron's profoundly disabled son, Ivan, has thrown a spotlight on the needs and rights of children like these pupils. Educating profoundly disabled children is expensive. Money well spent. Amazon.co. As My title says, this is a review on the Kinect itself, rather than what games I have for it. The camera looks pretty smart and comes with plenty of cable for power and usb connection. You also get provided a USB extender so you can still plug in your wireless adapter if you have one.

The Camera has a motor which adjusts itself to get the best angle to see you. You can manually over ride this for finer tuning if you like. My 4 year old daughter tried one of the games on Kinect Adventures which involved flapping your arms to fly around a space station, which she loved and needed very little guidance. I tried river rapids and was pleasantly surprised at how well it interacts with the 3D space. The Voice recognition worked every time (so far), say 'Xbox' and it prompts you with what you can say at the bottom of the screen, or say what box you want.

You also get a small box in the bottom right which is what the camera sees, so you can tell if its seeing you clearly or not. Gesture Based Technology SEN: Meeting Pupils' Needs with New Technology? Do we fit the technology around the pupils or the pupils around the technology? I'll be honest- I don't really get this question, it's a bit 'chicken and the eggish' (I don't get that question either).

Maybe the best questions are the ones that don't have easy answers. I guess it means, do you have a pupil then fit the technology you use around that pupil's needs- or do you get technology and then think 'who can we use this with? ' Ideally you'd think of the pupil's needs first then fit the technology around them I suppose- to help them with their independence, communication, socialisation and engagement. But- what about when something new comes out? Then you have to think 'who can we use this with? ' - there's no way round that, and you trial and try things and you fail and you go back again to some other pupils and if it helps you keep it, if it fails you don't use it.

A few times I have been asked a question like 'What's a good iPad app? ' That's like asking 'What's the best book? '

Sovelluksia

Eye Gaze. Www.uef.fi - CASCATE. Children with Autism Spectrum disorders as Creative Actors in a strength-based Technology-enhanced learning Environment Monitieteisen tutkimusprojektin tavoitteena on selvittää autismin kirjoon kuuluvien lasten toimintaa (kuten tarkkaavaisuus, kommunikointi, vuorovaikutus ja luovuus) vahvuuksiin perustuvassa teknologiapainotteisessa oppimisympäristössä. Projekti on erityispedagogiikan oppiaineen tutkimusprojekti ja sitä toteutetaan yhteistyössä psykologian oppiaineen sekä tietojenkäsittelytieteen laitoksen kanssa Itä-Suomen yliopistossa. CASCATE lyhyesti (pdf) Kokeilukulttuuri. LeapMotion. Vartalo vie, peli vikisee - Artikkelit - Tiede. Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin.

Avoimuudesta Voimaa Oppimisverkostoihin AVO2 -hankkeessa kehitetään oppimis- ja osallistumisympäristöjä. Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK on mukana Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimisympäristöt –osahankkeessa, jossa mielenkiinnon kohteena ovat kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristö, virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden sovellukset ja näiden pilotointi sekä mobiilikäyttö ja -palvelut. HAMKissa on keskitytty hyvinvointialan opiskelijoiden oppimiseen ja vammaisten henkilöiden osallistumisen tukemiseen uuden teknologian ja sen luomien mahdollisuuksien avulla. Lisää sisältöä koko hankkeesta ja sen tavoitteista löydät hankkeen sivuilta. HAMKissa kehitetään ja testataan opiskelijavoimin osallistavia ja voimaannuttavia pilottisovelluksia - erityisesti selvitetään eleohjauksen avulla käytettävien pelien ja sovellusten mahdollisuuksia. Hyvinvointialan opiskelijat harjoittelevat asiakastyön ohjaus- ja vuorovaikutustilanteita Kinect-sovellusten avulla.

Näytä artikkelit tägistä: mobiili. AVO2-hankkeen Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt (3DM) -osahankkeessa pilotoidaan lisätyn todellisuuden ja Kinect-liikeohjaimen käyttöä opetuksessa ja osallistumisessa. Syksyllä 2012 projekti on päässyt hyvään alkuun, ja ensimmäiset pilotit ovat jo työn alla. Siivoustyön opettelua lisätyn todellisuuden tukemana ”WC:n siivoaminen on yksi vähiten motivoivista kokonaisuuksista kodinhuoltajaopiskelijoidemme opinnoissa. Lisätyn todellisuuden sovellus voisi tehdä siitä kiinnostavampaa”, arvelivat erityisopettaja Tuula Rantanen ja koulunkäyntiavustaja Leena Koivisto Koulutuskeskus Salpauksen Orimattilan yksiköstä, kun heiltä tiedusteltiin keväällä 2012 pilottikohteeksi soveltuvia oppisisältöjä. Opettajille ja opiskelijoille oli hetkeä aikaisemmin esitelty lisättyä todellisuutta muutaman demoesimerkin avulla, joiden katselu aiheutti hämmästyneen ihastuneita ilmeitä.

Orimattilan pilotin toteuttamisessa riittää haasteita. Tutustu aiheeseen Lisätietoja. Www.hameenlinna.fi - Virvelinranta. Virvelinranta tarjoaa monipuolista ja asiakaslähtöistä tekemistä: elämyksiä,kokemuksiaja osallistumisen mahdollisuuksia. Toiminnan tarkoituksena on itsenäisten elämäntaitojen vahvistaminen ja tukeminen. Kuntouttava toiminta Kuntouttava toimintamme huomioi asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet.

Toiminta on tarkoitettu yli 16-vuotiaille vammaisille henkilöille. Päivätoiminnan esteettömät ja elämykselliset tilat koostuvat kolmesta tunnelmaltaan erilaisesta siivestä (sininen, punainen, vihreä ) sekä erillisistä toimintatiloista. Parkkialue sijaitsee Virvelinrannan alapihalla. Ruoka Virvelin päivätoiminnan ruoasta vastaa Linnan Ateria. Yhteystiedot: Virvelin PäivätoimintaAnsarikuja 1A13100 Hämeenlinna Henkilökunta. Autismin kirjon lasten vahvuuksia korostava teknologiaoppimisympäristö - ITK 2014. Autismin kirjoon kuuluville lapsille kehitetyillä teknologiaratkaisuilla pyritään usein harjoituttamaan lapselle haasteellisia osaamisen osa-alueita, kuten kielellisiä ja sosiaalisia taitoja.

CASCATE-tutkimusprojektin (2011-2014) inklusiivisessa ja vahvuuksia korostavassa oppimisympäristössä lähtökohdat teknologian käytölle ovat kuitenkin erilaiset. Projektissa teknologiasovellusten avulla pyritään mahdollistamaan autististen lasten oppimispotentiaalin ja osaamisen näkyminen ja hyödyntämään niitä erilaisten taitojen oppimisessa. Teknologioiden hyödyntämiseen perustuvan oppimisympäristön tutkimus- ja kehitystyötä toteutetaan toimintatutkimuksen sekä osallistavan suunnittelun menetelmien avulla, jolloin myös autismin kirjoon kuuluvat lapset voivat vaikuttaa oman oppimisympäristönsä kehityssuuntiin. Tutkimukseen osallistuu kaksi neljän lapsen ryhmää, jotka osallistuvat viikoittain omalla koululla toteutettaviin tunnin mittaisiin toimintaryhmätuokioihin.

Kinect-piste Tarinapiste LEGO-piste. Trinity Fields :: Trinity Fields School and Resource Centre. Hirstwood Training | Multi sensory training and free ideas. SEN Classroom | Ideas and Tech used in a SEN class. GestureSEN - home. Liiketunnistus, Gesture Based Technology on Pinterest | 36 Pins. Virtualrealitysen.wikispaces. KinectSEN - home. iPadSEN - home. Opensen | Open-Source, Sensory and Interactive Technology in SEN. 45+ Free Brochure Templates PSD Download | BlogSizzle. Download Free Brochure Templates along with original PSD files. Give your businesses a tremendous boost with these brilliant Brochure Templates.

Are you looking for Brochure Templates? Great, you have landed at the right place. Brochures are a great way to promote your businesses. There are quite some varieties of brochures which can be used like Booklets, Tri-Fold Brochures and Bi-Fold Brochures etc. You may know pretty well what your business is about and what you are selling or promoting but you may not know how to present your business information in the form of a brochure for better exposure. That is where Brochure Templates play a great role by giving you a great starting point to create your own brochures. Brochure Templates are required if you want to either design a brochure for your own business or for a client. The post covers several types of Brochure Templates like Booklets, Tri Fold Brochures, Bi Fold Brochures etc.

Also See: Email Newsletter Templates Flyer Templates.