background preloader

Paloaho

Facebook Twitter

-95OMk97fdI_fmt43-orig-1. Ajankohtaista - Startup Kuopio. Innokyla. Teaching children with profound and multiple learning difficulties (PMLD) The topic is "space", and George is making a giant alien flower out of shiny, coloured paper.

Teaching children with profound and multiple learning difficulties (PMLD)

A teaching assistant helps him to spread the glue with a spatula. Jacob is watching intently and with evident delight as a handful of coloured sequins trickles through his fingers. Other pupils are squeezing lumps of green playdough. This is not a primary school classroom. The class 3 pupils at St Margaret's school in Tadworth, Surrey, are teenagers with profound and multiple learning difficulties (PMLD) as well as complex medical problems. Full potential The recent death of Conservative leader David Cameron's profoundly disabled son, Ivan, has thrown a spotlight on the needs and rights of children like these pupils. The national curriculum does not encompass children operating at such a low cognitive level so, 11 years ago, St Margaret's set about creating its own curriculum.

Mary Greenway had problems finding a school with the right expertise for her profoundly disabled child. Money well spent. Amazon.co. As My title says, this is a review on the Kinect itself, rather than what games I have for it.

amazon.co

The camera looks pretty smart and comes with plenty of cable for power and usb connection. You also get provided a USB extender so you can still plug in your wireless adapter if you have one. Gesture Based Technology SEN: Meeting Pupils' Needs with New Technology? Do we fit the technology around the pupils or the pupils around the technology?

Gesture Based Technology SEN: Meeting Pupils' Needs with New Technology?

I'll be honest- I don't really get this question, it's a bit 'chicken and the eggish' (I don't get that question either). Maybe the best questions are the ones that don't have easy answers.

Sovelluksia

Eye Gaze. Www.uef.fi - CASCATE. Children with Autism Spectrum disorders as Creative Actors in a strength-based Technology-enhanced learning Environment Monitieteisen tutkimusprojektin tavoitteena on selvittää autismin kirjoon kuuluvien lasten toimintaa (kuten tarkkaavaisuus, kommunikointi, vuorovaikutus ja luovuus) vahvuuksiin perustuvassa teknologiapainotteisessa oppimisympäristössä.

www.uef.fi - CASCATE

Projekti on erityispedagogiikan oppiaineen tutkimusprojekti ja sitä toteutetaan yhteistyössä psykologian oppiaineen sekä tietojenkäsittelytieteen laitoksen kanssa Itä-Suomen yliopistossa. CASCATE lyhyesti (pdf) Kokeilukulttuuri.

LeapMotion

Vartalo vie, peli vikisee - Artikkelit - Tiede. Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin. Avoimuudesta Voimaa Oppimisverkostoihin AVO2 -hankkeessa kehitetään oppimis- ja osallistumisympäristöjä.

Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK on mukana Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimisympäristöt –osahankkeessa, jossa mielenkiinnon kohteena ovat kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristö, virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden sovellukset ja näiden pilotointi sekä mobiilikäyttö ja -palvelut. HAMKissa on keskitytty hyvinvointialan opiskelijoiden oppimiseen ja vammaisten henkilöiden osallistumisen tukemiseen uuden teknologian ja sen luomien mahdollisuuksien avulla. Lisää sisältöä koko hankkeesta ja sen tavoitteista löydät hankkeen sivuilta. HAMKissa kehitetään ja testataan opiskelijavoimin osallistavia ja voimaannuttavia pilottisovelluksia - erityisesti selvitetään eleohjauksen avulla käytettävien pelien ja sovellusten mahdollisuuksia.

Näytä artikkelit tägistä: mobiili. AVO2-hankkeen Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt (3DM) -osahankkeessa pilotoidaan lisätyn todellisuuden ja Kinect-liikeohjaimen käyttöä opetuksessa ja osallistumisessa.

Näytä artikkelit tägistä: mobiili

Syksyllä 2012 projekti on päässyt hyvään alkuun, ja ensimmäiset pilotit ovat jo työn alla. Siivoustyön opettelua lisätyn todellisuuden tukemana ”WC:n siivoaminen on yksi vähiten motivoivista kokonaisuuksista kodinhuoltajaopiskelijoidemme opinnoissa. Lisätyn todellisuuden sovellus voisi tehdä siitä kiinnostavampaa”, arvelivat erityisopettaja Tuula Rantanen ja koulunkäyntiavustaja Leena Koivisto Koulutuskeskus Salpauksen Orimattilan yksiköstä, kun heiltä tiedusteltiin keväällä 2012 pilottikohteeksi soveltuvia oppisisältöjä. Opettajille ja opiskelijoille oli hetkeä aikaisemmin esitelty lisättyä todellisuutta muutaman demoesimerkin avulla, joiden katselu aiheutti hämmästyneen ihastuneita ilmeitä. Orimattilan pilotin toteuttamisessa riittää haasteita. Tutustu aiheeseen Lisätietoja. Www.hameenlinna.fi - Virvelinranta. Virvelinranta tarjoaa monipuolista ja asiakaslähtöistä tekemistä: elämyksiä,kokemuksiaja osallistumisen mahdollisuuksia.

www.hameenlinna.fi - Virvelinranta

Toiminnan tarkoituksena on itsenäisten elämäntaitojen vahvistaminen ja tukeminen. Kuntouttava toiminta Kuntouttava toimintamme huomioi asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet. Autismin kirjon lasten vahvuuksia korostava teknologiaoppimisympäristö - ITK 2014. Autismin kirjoon kuuluville lapsille kehitetyillä teknologiaratkaisuilla pyritään usein harjoituttamaan lapselle haasteellisia osaamisen osa-alueita, kuten kielellisiä ja sosiaalisia taitoja.

Autismin kirjon lasten vahvuuksia korostava teknologiaoppimisympäristö - ITK 2014

CASCATE-tutkimusprojektin (2011-2014) inklusiivisessa ja vahvuuksia korostavassa oppimisympäristössä lähtökohdat teknologian käytölle ovat kuitenkin erilaiset. Projektissa teknologiasovellusten avulla pyritään mahdollistamaan autististen lasten oppimispotentiaalin ja osaamisen näkyminen ja hyödyntämään niitä erilaisten taitojen oppimisessa. Teknologioiden hyödyntämiseen perustuvan oppimisympäristön tutkimus- ja kehitystyötä toteutetaan toimintatutkimuksen sekä osallistavan suunnittelun menetelmien avulla, jolloin myös autismin kirjoon kuuluvat lapset voivat vaikuttaa oman oppimisympäristönsä kehityssuuntiin.

Tutkimukseen osallistuu kaksi neljän lapsen ryhmää, jotka osallistuvat viikoittain omalla koululla toteutettaviin tunnin mittaisiin toimintaryhmätuokioihin. Trinity Fields School and Resource Centre. Multi sensory training and free ideas. Ideas and Tech used in a SEN class. GestureSEN - home. Liiketunnistus, Gesture Based Technology on Pinterest. Virtualrealitysen.wikispaces. KinectSEN - home. iPadSEN - home. Open-Source, Sensory and Interactive Technology in SEN. 45+ Free Brochure Templates PSD Download. Download Free Brochure Templates along with original PSD files.

45+ Free Brochure Templates PSD Download

Give your businesses a tremendous boost with these brilliant Brochure Templates. Are you looking for Brochure Templates? Great, you have landed at the right place. Brochures are a great way to promote your businesses. There are quite some varieties of brochures which can be used like Booklets, Tri-Fold Brochures and Bi-Fold Brochures etc. Brochure Templates are required if you want to either design a brochure for your own business or for a client. The post covers several types of Brochure Templates like Booklets, Tri Fold Brochures, Bi Fold Brochures etc. Also See: