background preloader

Bier

Facebook Twitter

Opskrifter med honning.

Biproduktprosjekter

Dronningavl. Sverming. Hive scale. Wax press. Kapstad.no. Download bimaterieltegninger. Interactive Honey Bee Forage Map - Beepods. Foderpåsar – Freddy Duwe. Februar/Mars - JENS MARTIN NYBØLE. Gleden av å være Birøkter Ja, nå er alt januar gått og her sørøst har det så langt vært en mild vinter for biene våre.

Februar/Mars - JENS MARTIN NYBØLE

Erfaringsmessig så trives biene med sånt type vær og temperatur, så det lover godt for en god overvintring så langt. Som yrkesbirøkter har jeg nå fokus på klargjøring av utstyr for en ny bisesong og bruker tid på å reflektere over fjorårets sesong. Oppsummering av 2011 I fjor startet året med en knalltøff vinter som vi ikke har hatt på mange år. Det var en lang kuldeperiode som kom tidlig og varte langt ut i mars. Med et dårlig høst- og lyngtrekk i 2010 fikk vi en dårlig produksjon av vinterbier noe som ga seg utslag i svake kuber ved utvintringen. Våren kom tidlig og det var positivt for biene som hentet seg forholdsvis raskt igjen og utviklet seg normalt frem til sommertrekket. Når det gjelder varroasituasjonen i mine kuber har det vært mindre nedfall enn årene før.

Jeg har fire typer bigårdsplasser. Utstyr: halvkasser Hvorfor halvkasser? Driftsteknikk, dronningavl, birøkt. Når April kommer, gir jeg hvert bifolk ei plate med Kvikkpoll da det er protein kubene trenger i denne perioden da de har karbohydrater allerede.

driftsteknikk, dronningavl, birøkt

Avhengig av styrken på bifolket, spises denne plata opp i løpet av noen dager og ynglinga tar til for alvor. Når den første Kvikkpollplata er spist opp, får de en ny. Det er viktig å utnytte dronningas tidlige eggleggingsevne så lenge de gamle biene som likevel dør på våren, er i bifolkene. Når de dør i april, faller bistyrken ytteligere og da er det avgjørende å ha rikelig med forseglede yngeltavler som holder varmen i kuben for egen maskin. Har bifolket for mye plass på våren, tas det ut fôrtavler og settes inn pakkvegger i stedet. Første kassa over dronninggitter kommer når yngelrommet er fylt med bier, og da mener jeg fylt.

Da jeg satser på svermetrege bier basert på arv fra Buckfastbier, er det ikke så ofte man trenger se gjennom kubene for sverming. Bilex ensidig. Introduksjon til praktisk birøkt. Ved oppstart med birøkt trengs et visst minimum med utstyr.

Introduksjon til praktisk birøkt

Biene må ha en bolig som holder mål i en norsk vinter, og birøkteren må ha noe å beskytte seg mot bistikk med. Utstyr til honningbehandling kan birøktere samarbeide om. Men er det lange avstander birøktere mellom kan det være fornuftig å ha sitt eget utstyr. Bikuben Typen som generelt benyttes i Norge er oppstablingskuben. Dvs. et system som gjør at plassen utvides ved å sette kasser oppå hverandre. Eksempler på hovedkomponentene i den komplette bikube. Hjem - mortenbull.com. Blogg. 24 November, 2014 Kategori: Fagstoff,Stell av kubene Det er ikke alltid så enkelt å vite hvor mange midd du har i kubene dine, men det er viktig å vite om situasjonen er beroligende eller prekær.

blogg

Hvor mange midd tåler et bifolk å ha i kuben? Det tror jeg har mye med bifolkets styrke og helsesituasjon å gjøre. Jeg har for noen år siden tellet over 4000 midd som nedfall på en av mine kuber, en kube som både var sterk og utviklet seg fint på våren året etter. Et slikt antall som 4000 midd, skulle etter andres vurderinger ha ført til sammenbrudd i bikuben. Trekk ut fra en rull Glad pack strekkfilm (til å pakke inn ost med etc.) en lengde som er lang nok til å gå over hele brettet uten å bli liggende dobbel oppå.

Finnskoghonning.no. Remote Bee Hive Monitoring System. April/Mai - JENS MARTIN NYBØLE. Gleden av å være Birøkter Nå er årets bisesong i gang og selja og hestehov er i full blomst.

April/Mai - JENS MARTIN NYBØLE

Biene er aktive med å hente pollen og vann til å fore yngelen. Nå kan vær og vind være lunefull og biene blir lokket ut av sola som skinner. De kan fort bli lurt av temperaturen som fortsatt kan være for lav til lengre flyturer og som gir oss birøktere et vårtap som er vanskelig å forutse fra år til år. Det å ha biene på lune overvintringsplasser kan hjelpe mot vårtapet. Vårutvikling April for meg er å ta den grundige sjekken i kuben. Når utvider jeg plassen i kuben? Når det henger en klase under rammene på den nederste kassen utvider jeg plassen i kuben. Forebyggende sykdomsarbeid For meg er det viktig å ha fokus på forebyggende sykdomsarbeid gjennom en driftssesong. Utstyr til rengjøring av rammer Jeg bruker gass til å varme opp vannet som jeg vasker rammene i og jeg bruker kaustisk soda og grønnsåpe i vannet.

Forside. Startside - ktd.no AS. Bee Jokes - Honey Bee Jokes.