background preloader

Responsverktyg

Facebook Twitter

Skapa frågesporter. Digitala verktyg för att träna eller testa elevernas kunskaper är temat för del 27 i serien Tips på IKT i skolan. Verktygen går att använda inom alla skolans ämnen. I del 13 som handlar om att utvärdera undervisningen finns andra exempel, t ex Socrative och Mentimeter som också går att använda till samma syfte.

Alla länkar öppnas i ett nytt fönster. Jag börjar med mina två favoritverktyg, efter det kommer andra verktyg i alfabetisk ordning. Kahoot Ett väldigt populärt verktyg i Sverige, då eleverna verkligen gillar Kahoot. Lätt att använda och skapar stort elevengagemang. Quizizz Påminner om Kahoot, men med några skillnader. Blubbr Beta-tjänst. Equizshow Skapa ”Jeopardy”-frågesporter eQuizzer Gjort så att att läraren skapar förutsättningarna (ramarna) och att eleverna skapar frågorna. Fifty Sneakers Skapa frågesporter, tester och arbetsblad. Flipquiz Skapa frågesporter i ”Jeopardy”-stil.

GoConqr (formerly ExamTime) Träna på provfrågor för att testa kunskaperna inom ett område. Responsverktyg/Quizz. Kahoot! Visa orginalblogginlägget Kahoot kan t.ex användas för att kolla av vilken förförståelse eleverna har inför ett arbetsområde, det kan användas för att se om eleverna förstått flippen, genomgången eller texten de läst. Tyskläraren i mitt arbetslag sa direkt att detta är något som hon hade kunnat tänka sig att använda för att snabbt kolla glosor eller ha som mindre läxförhör. Så hur fungerar det då? Är det svårt? Vad tycker eleverna?

Som lärare skapar du först ett konto. När du skapat ett konto så väljer du vad det är du vill göra. Sen är det bara att sätta igång att skapa frågor. Sedan går du vidare genom att klicka på Add question och lägger till så många frågor du vill ha. jag tycker att tio frågor är rätt lagom att ha i frågetävlingen. När du känner att du är klar, klickar du på ”save and continue”.

När du sedan ska spela Kahoot med dina elever går du in på ditt konto och trycker Play på den quizen du vill spela. Lycka till :) Så Använder Du Socrative. Den här serien visar vad Socrative är, och hur du använder det. I korthet: Socrative är ett onlineverktyg för att låta ens elever svara på frågor – vanligtvis genom sina mobiltelefoner – och därigenom göra dem mer aktiva och få en snabb koll på deras kunskapsläge. Du hittar Socrative på socrative.com. Tjänsten är gratis. Serien består av ett antal korta videor, 2–3 minuter långa: Så ser Socrative ut för eleverna Så ser det ut för läraren när man kör en quiz Så ser rapporter ut efter en quiz Så skapar du en quiz Så sätter du igång en quiz Lite blandade småtips Det finns också några övningsuppgifter inlagda. Klicka höger för att sätta igång!