background preloader

De bezigheden van een scheidingsadvocaat en tips bij het kiezen van de geschikte scheidingsadvocaat.

20 april 2015

De bezigheden van een scheidingsadvocaat en tips bij het kiezen van de geschikte scheidingsadvocaat.

De functie van een echtscheidingsadvocaat is vooral het vertegenwoordigen van klanten die overwegen om hun huwelijk te verbreken. Afhankelijk van de zaak en de complexiteit is er een aantal taken die de scheidingsadvocaat voor u behandelt. U kunt dan denken aan het verdelen van eigendommen, het rechtelijk afronden van het huwelijk, ondersteuning bij de verdeling opvoeding van de kinderen en voogdijschap. Door de hoge emoties en persoonlijke kwesties die er spelen bij een scheiding is echtscheidingsrecht (personen- en familierecht) een moeilijk en emotioneel belastend vak om te beoefenen. Bekijk voor meer informatie www.verdurmenmediation.nl.

Dus wat doet een scheidingsadvocaat voor u? De scheidingsadvocaat voert zijn/haar beroep uit door heel de dag door te communiceren met de klant, documenten op te stellen, overleg te voeren met andere professionals en de rechtbank te bezoeken.

Een echtscheidingsadvocaat besteedt een groot deel van zijn/haar tijd aan het communiceren met cliënten om informatie te krijgen waardoor de documentatie zo compleet mogelijk wordt. De emotionele en persoonlijke kwesties zorgen ervoor dat de gesprekken met klanten veel tijd in beslag nemen en hier moet de echtscheidingsadvocaat dan ook rekening mee houden in zijn agenda om zo flexibel mogelijk zijn klanten te kunnen ondersteunen.

Scheidingsadvocaten zijn continu bezig met het opstellen van documenten voor de zaak (inclusief documentatie richting de klant of de advocaat van de tegenpartij). Daarnaast dienen ze veel moties in voor bijvoorbeeld voogdij, alimentatie en toeëigening van de echtelijke woning. Ook dienen ze reacties te geven op moties en documenten die zijn ingediend door de advocaat van de tegenpartij.

Op consult gaan bij andere professionals kan tevens een belangrijk element zijn in een echtscheidingszaak, vooral als deze ingewikkeld is. Zo zou het kunnen dat de echtscheidingsadvocaat meetings plant met psychologen, hulpverleners, accountants of andere advocaten. Deze meetings kunnen net de extra informatie opleveren die bijdraagt aan een goede afloop van de zaak.

Zelfs normale, ongecompliceerde scheidingen kunnen van de scheidingsadvocaat tijd in de rechtbank eisen. Voor elk bezoek aan de rechtbank dient de advocaat zich voor te bereiden door te overleggen met de klant (en eventueel andere professionals) en zich ook voor te bereiden wat hij/zij tijdens de zitting wil zeggen.

Het is nu duidelijk wat een scheidingsadvocaat voor takenpakket heeft en wat u van uw advocaat kunt verwachten. Er moet vervolgens een keuze gemaakt worden voor de juiste scheidingsadvocaat. Het is wijselijk hier onderzoek naar te doen om te voorkomen dat u een advocaat inhuurt die u meer problemen oplevert dan dat hij/zij oplost. 

Praat bijvoorbeeld eerst met vrienden en familie om persoonlijke referenties te ontvangen. Dit is niet alleen een goede manier om namen van goede echtscheidingsadvocaten te krijgen maar ook de slechte ervaringen aan te horen en te weten bij welke scheidingsadvocaten u moet wegblijven. Omdat u tijdens het proces veel persoonlijke kwesties met de scheidingsadvocaat moet bespreken is het belangrijk dat u het juiste gevoel bij de advocaat krijgt.

Verder kunt u natuurlijk in de omgeving zoeken naar scheidingsadvocaten. Zoek bijvoorbeeld op 'Advocaat scheiding in de omgeving van Amsterdam' als u in Amsterdam woonachtig bent en ga na welke advocaten er zich bij u in de omgeving bevinden. U kunt dan overwegen deze advocaten te bezoeken of recensies te lezen die anderen over de betreffende advocaat hebben geschreven.

Ten Slotte

Bij het kiezen van een scheidingsadvocaat mag u er vanuit gaan dat deze uw rechten naar beste kunnen vertegenwoordigt. Desondanks is het aan te raden om uzelf ook in te lezen in de materie. Ook advocaten kunnen fouten maken en op deze manier weet u zeker dat de scheidingsadvocaat uw wettelijke rechten beschermt. 

Hier vindt u informatie over Echtscheidingsadvocaat Amsterdam