background preloader

Historia

Facebook Twitter

Podziemne miasto Derinkuyu - Grupa Wirtualna Polska. Wiking Rollon - założyciel i pierwszy władca Normandii. Przypłynął z północy na czele armii, by grabić nad Sekwaną.

Wiking Rollon - założyciel i pierwszy władca Normandii

I tak mu się tam spodobało, że postanowił zostać we Francji na stałe. Z namaszczenia Karola III Prostaka został hrabią, otrzymał bogate ziemie i stał się obrońcą nowej ojczyzny przed napadami wikingów.

Historia wojsko

"Umieram jak Polak". Ostatni bój Jana Piwnika "Ponurego" Jan Piwnik urodził się 31 sierpnia 1912 roku w chłopskiej rodzinie w Janowicach u podnóża pasma Jeleniowskiego Gór Świętokrzyskich.

"Umieram jak Polak". Ostatni bój Jana Piwnika "Ponurego"

Po ukończeniu szkoły powszechnej, dostał się do Państwowego Gimnazjum im. Niewolnicy Słowian we wczesnym średniowieczu. Wszystkie kwestie dotyczące dawnych Słowian znane są nam tylko szczątkowo - na tyle, na ile źródła pisane i odkrycia archeologiczne pozwalają rekonstruować świat naszych przodków.

Niewolnicy Słowian we wczesnym średniowieczu

Mimo to wiemy, że niewolnictwo stanowiło istotną część życia społecznego i ekonomicznego słowiańskich plemion z ziem Polski, Czech, Słowacji czy Połabia (obszarów między Odrą a Łabą). Skąd Słowianie brali niewolników? Dorastanie na pograniczu. Dorastanie na pograniczu Karpowicz twierdzi, że pisząc swoje kolejne książki nigdy nie kalkulował i nie sporządzał sobie katalogu modnych problemów do poruszenia w powieści: "Myślę, że w literaturze nie ma już tematów tabu, ale można dać głos tym, którzy go do tej pory nie mieli, nie przebili się ze swoją opowieścią do głównego nurtu narracji.

Dorastanie na pograniczu

To przypadek Białorusinów". Sam Karpowicz wychował się na pograniczu, na Podlasiu, ale dzisiaj już nie mówi po białorusku: "Wstydzę się, robię błędy. Do zerówki trasianka była moim językiem miłości międzypokoleniowej. Gwarą rozmawialiśmy z dziadkami, a z rodzicami po polsku. Po wojnie państwo polskie prowadziło wobec prawosławnych mieszkańców Białegostoku i okolic bardzo konsekwentną politykę wynaradawiania, co dziś byśmy nazwali elegancko akulturacją. Nieodkryta historia Ustki. IPN wydaje książkę o zbrodniach Armii Czerwonej w Polsce.

Fala przestępczości spowodowana przez sowieckich żołnierzy oraz ataki Polaków na pomniki wdzięczności Armii Czerwonej - to wybrane zagadnienia omawiane w wydanej przez gdański IPN publikacji poświęconej obecności wojsk ZSRR w Polsce. - Niemal powszechnie wiadomo, że radzieccy żołnierze wchodząc w końcu II wojny światowej na terytorium dzisiejszej Polski nagminnie dopuszczali się gwałtów, kradzieży, a nawet zabójstw.

IPN wydaje książkę o zbrodniach Armii Czerwonej w Polsce

Zaskakujące może być jednak to, jak szczerze w tamtym czasie o tych przestępstwach informowali polscy urzędnicy i milicjanci - wyjaśnia Krzysztof Filip, pracownik gdańskiego IPN i jeden z redaktorów książki. Książka pt. Zbrodnie Anatola Fejgina, komunisty skazanego w PRL. W czasach stalinowskich był jednym z największych okrutników, pełnił funkcję zastępcy szefa Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego, dyrektora X Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

Zbrodnie Anatola Fejgina, komunisty skazanego w PRL

Zbigniew Błażyński w książce "Mówi Józef Światło" (Światło był zastępcą Fejgina w MBP) pisał, że "Departament dziesiąty był główną bronią Stalina w Polsce", a jego zadaniem było: "wykrywanie, śledzenie i likwidowanie wszystkich zagranicznych, niesowieckich wpływów w PZPR i gromadzenie materiałów obciążających członków partii z wyjątkiem pierwszego sekretarza Bolesława Bieruta, którego kartoteka znajdowała się w Moskwie. W praktyce zadania Departamentu były bardziej rozległe. Zbierały się tutaj nici wszystkich obciążeń, którymi wzajemnie rozporządzają przeciw sobie dygnitarze reżymu". 25 lat polityki zagranicznej III RP. Sukcesy i porażki polskiej dyplomacji. Ćwierć wieku temu Unia Europejska formalnie jeszcze nie istniała, NATO było naszym wrogiem, a Polska graniczyła z trzema krajami, z których żaden już nie istnieje.

25 lat polityki zagranicznej III RP. Sukcesy i porażki polskiej dyplomacji

Nikt nie mógł przypuszczać, że w ciągu niecałego pokolenia w naszej sytuacji międzynarodowej dokona się tak wielka rewolucja - i to bez wybuchu kolejnej wojny światowej. Pierwsza przyniosła nam niepodległość, druga zniewolenie, trzecia na szczęście nie była potrzebna. W 1989 roku Polska stanęła przed dziejową szansą. Psy przeciwpancerne w Armii Czerwonej. W czasie II wojny światowej na froncie wschodnim psy wykorzystywano jako żywe bomby do niszczenia czołgów.

Psy przeciwpancerne w Armii Czerwonej

71. rocznica powstania w getcie warszawskim. Dziś mija 71 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim.

71. rocznica powstania w getcie warszawskim

Walki rozpoczęły się 19 kwietnia. Zakończyły w połowie maja 1943 roku. Było to pierwsze miejskie powstanie w okupowanej wówczas Europie. W zachowanym raporcie nt. likwidacji getta, autorstwa gen. W tym samym roku. Kara śmierci za seks z Niemką. Polacy na robotach przymusowych w III Rzeszy. W czasie II wojny światowej w III Rzeszy pracowało 2,8 mln robotników przymusowych z Polski, którzy w praktyce byli niewolnikami.

Kara śmierci za seks z Niemką. Polacy na robotach przymusowych w III Rzeszy

Za nieposłuszeństwo, Niemcy mogli karać chłostą. Jednym z najgorszych przewinień było "spółkowanie z kobietą niemiecką lub mężczyzną niemieckim, względnie zbliżenie niemoralne do nich". Polakom i Polkom groziła za to kara śmierci wykonywana bez sądu. Bicie bolszewików, ale też kobiety i choroby weneryczne, hazard i nałogi, czyli młody Broniewski na wojnie. Śmierć wielkiego mistrza - www.Focus.pl - Poznać i zrozumieć świat. A więc Mszczuj? „Nic nie stoi na przeszkodzie, by przyjąć taką hipotezę. Ma pewne ślady prawdopodobieństwa” – mówi prof. Henryk Samsonowicz. Jednak prof. Gorszy od Hitlera? Heinrich Himmler - jeden z największych zbrodniarzy wszech czasów. Dezerterzy. Ostatnia nieopowiedziana historia II wojny światowej. Włodzimierz Krzyżanowski - polski bohater wojny secesyjnej. Stare porzekadło mówi, że każdy jest kowalem własnego losu.

Czasem trudno jednak pozbyć się wrażenia, że los wytycza nasze ścieżki na długo przed tym, jak po raz pierwszy zaczerpniemy powietrza. W przypadka Włodzimierza Krzyżanowskiego tak to chyba właśnie zadziałało. Jego ojciec i wujowie, młodzi szlachcice spod sięgającego korzeniami XIV wieku herbu Świnka, byli oficerami w napoleońskich oddziałach Józefa Poniatowskiego, starszy brat powstańcem listopadowym, a najbliższy kuzyn, Fryderyk Chopin, światowej sławy kompozytorem podtrzymującym pamięć o polskiej kulturze. Tajemnicze śmierci - Strona 3. W Garabandal wzgórze Pinii zmieniło wygląd //////////////////// informacja podana w dniu 11 Maj 2014 UWAGA godzinę końca Świata zna tylko BÓG OJCIEC. \\\\\\\\\\\\\\ Garabandal to miejsce objawień Matki Bożej gdzie zostało szczegółowo opisane zjawisko zwane Ostrzeżenie, które nas czeka w przyszłości.

Ten czas jest już bardzo bliski. Wiemy że widząca " Mari Loli " przekazała że ostrzeżenie nastąpi wkrótce po Synodzie..................Papiez Franciszek ustalił datę Synodu na październik 2014 r. Data Ostrzeżenia jest nieznana, ale Ostrzeżenie będzie zwiastowało Wielki Cud. Ludobójstwo Ormian - zbrodnia niepotępiona.

Armenia, która w 301 r. jako jeden z pierwszych krajów przyjęła chrześcijaństwo za religię państwową, przeżywała liczne najazdy Bizantyjczyków, Persów i Arabów. Najgroźniejszy jednak okazał się najazd Turków, którzy w 1064 r. zniszczyli stolicę w Ani. Kraj na wiele wieków utracił niepodległość, a liczni jego mieszkańcy, uciekając przed prześladowaniami, rozproszyli się po całym świecie. Zajmując się kupiectwem i rzemiosłem dotarli m.in. na Bliski Wschód, Bałkany, Krym i Ruś. Rzeź pod Lenino - Strona 2. A może dowódcy sowieccy po prostu nie chcieli w takiej sytuacji marnować amunicji?

Sowieci nie oszczędzali amunicji, tak jak nie oszczędzali ludzi. "Ludiej u nas mnogo! " - mawiali. 12 października 1943 r. chodziło o efekt propagandowy tego, że polska dywizja zaistniała na froncie wschodnim, "walcząc u boku Armii Czerwonej". Pagans / Poganie ( Rodzimowiercy słowiańscy ) - Poganin i Słowianin. Wyniki Szukania w Grafice Google dla. Wyniki Szukania w Grafice Google dla. Polski Stalin. Generał Iwan Czerniachowski, bohater Sowietów - Strona 2. Historia bitwy o Monte Cassino. Niezwykły pomnik polskiego heroizmu. Batalion Miotła - okupacyjni wymiatacze.

Obok słynnych oddziałów Zośka i Parasol na przełomie lutego i marca 1944 roku powstał trzeci batalion podległy Kierownictwu Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej - Miotła. Zadaniem nowej formacji, oprócz prowadzenia działalności dywersyjnej i sabotażowej przeciwko Niemcom, było likwidowanie polskich zdrajców i konfidentów. Nazwa batalionu wzięła się właśnie z "wymiatania" z Warszawy hitlerowskich agentów. Zbigniew Siemaszko dla WP.PL: Gen. Władysław Anders nie mógł odmówić ataku na Monte Cassino. Piotr Gulbicki, Wirtualna Polska: Bitwa pod Monte Cassino zakończyła się militarnym sukcesem, chociaż, według części historyków, plan ataku daleki był od idealnego.

Dr Dariusz Sikorski zaprzecza tezie o obcym pochodzeniu Piastów. Wasilij Błochin, stalinowski kat Polaków. Jan Karski - emisariusz Tajnego Państwa. 28 lipca 1943 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt przyjął w Waszyngtonie oficera polskiej konspiracji, z którym rozmawiał blisko półtorej godziny. Rok później ten sam oficer opublikował w USA książkę, która niemal natychmiast stała się bestsellerem. Blondynki znad Bałtyku były towarem luksusowym na targach niewolników na Bliskim Wschodzie.

Kulisy operacji Market Garden. Marszałek Bernard Montgomery oskarżył Polaków o tchórzostwo. Kto otruł Krwawego Feliksa? Ćwiczenia z bombą atomową w ZSRS: 45 tys. sowieckich żołnierzy wpędzono w radioaktywną chmurę - Strona 3. Sierżant Faustin Wirkus, cesarz La Gonave. Kulisy Anszlusu Austrii. Hitler nastraszył Kurta von Schuschnigga i zajął cały kraj bez wystrzału. Atak na Końskie. Polscy partyzanci zdobyli miasto bronione przez 26-krotnie liczniejszych Niemców. Fort-widmo - Strona 6. Wymyślne oszustwa przedwojennych kanciarzy. Akcja "N", wojna psychologiczna Armii Krajowej. Jak Chrobry karał gwałcicieli. Bydgoskie przesilenie - zmarnowana szansa "Solidarności"?

Wielki Głód na Ukrainie - miliony ofiar polityki Józefa Stalina. Wywiad II RP w oczach pułkownika Abwehry Waldemara von Müncha - Strona 3. Bunty w polskich więzieniach - strona 2. Genialny agent "Garbo". Podwójny szpieg , któremu udało się oszukać Hitlera - Książki. Wielki atlas genetycznych mieszanek pokazuje wspólną historię narodów. Polacy są podobni do Litwinów. Nieudana walka o niepodległość Ukrainy. Polskie wsparcie, bolszewicka okupacja i zemsta Moskwy. 220. rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej. Jak krzyż zastąpił Peruna. W poszukiwaniu prawdziwego imienia Mieszka I. Wielcy wodzowie przegrali z... pogodą.

Stanisław Żółkiewski pogromca Moskwy. Stanisław Poniatowski sprzedał Polskę przez romans z carycą Rosji. Barbarzyńska grabież Europy. Losy dzieł sztuki w Trzeciej Rzeszy i podczas II wojny światowej - Książki. Dlaczego Władysław Jagiełło nie przyjął czeskiej korony. Mieszko I był wikingiem. Mieszkaliśmy tu już w prehistorii. Historia Polski oczami innych narodowości. 400. rocznica śmierci Piotra Skargi. Kto wygrał bitwę pod Grunwaldem. Staropolskie środki na potencję i męska próżność doprowadziły do wybuchu powstania Chmielnickiego - Strona 3. Do dziś zakazany - Galeria - Film - WP.PL. Poligamia polskiego prezydenta. Dziwne małżeństwa Bolesława Bieruta - Strona 2. Zdrada w Armii Krajowej. Bohater podziemia Jerzy Wojnowski okazał się agentem gestapo. Żony i nałożnice Bolesława Chrobrego. Gdzie Chrobry pobił Niemców. Napoleon Bonaparte i kobiety. Legendarna polska broń - karabin przeciwpancerny "UR"

Husaria - Quizy. Złoty Wiek Rzeczpospolitej - Quizy. Ostatni lot Isoroku Yamamoto. Podwodne lotniskowce miały zaatakować terytorium USA. Grigorij Rasputin - charyzmatyczny chłop z Syberii zawładnął Rosją - Strona 3. Kaukascy partyzanci bojkotują Olimpiadę w Soczi - Galeria - Kultura. Michael Wittmann - najskuteczniejszy czołgista II wojny światowej. Brawurowa akcja "Ponurego" i "Czarki". Wyzwolenie więzienia w Pińsku.

Polacy rządzili na Kremlu. Syna Zygmunta III Wazy obwołano carem. Filip Frąckowiak o misji płk. Ryszarda Kuklińskiego: Polsce groził atomowy Holocaust - Strona 2. Tajemnice niemieckiego zbrodniarza wyjdą na jaw. Odnaleziono listy. Mit rozmów w Magdalence. Jerzy Jastrzębowski. Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny. Papież Stefan VI kazał odkopać ciało swojego poprzednika - Formozusa, aby postawić je przed sądem. Pięć lat po wojnie gruzińsko-rosyjskiej - Strona 20. Jedna z największych tajemnic III Rzeszy. To był najpilniej strzeżony sekret Hitlera! Zamki i rezydencje na Pomorzu. Tak zabija Mossad. Rocznik lwowski. Werwolf - partyzanci Hitlera. Dwory i pałace. Co zabrali zaborcy, co bezpowrotnie przepadło - Galeria - Kultura. To była jedna z najbardziej niezwykłych akcji Armii Krajowej!

"Ponury" - legenda polskiej partyzantki. Rzeź wołyńska. Biała niedźwiedzica Baśka - niezwykła historia "córki" polskiego regimentu - Strona 2. Gen. Wojciech Jaruzelski prezydentem. Wygrał dzięki przewadze jednego głosu. Jak skończyły dzieci Stalina?