background preloader

Omegafinance

Facebook Twitter

Omega Finance

Professional financial training and coaching, in-house training, financial consulting, and more We are the training partner of international and regional banks in Central and Eastern Europe. We address a wide range of financial topics in our different workshops. We regularly hold seminars in Budapest, Belgrade, Ljubljana, Skopje, and Zagreb. More at

E-izobraževanje - kaj je in kaj so njegove konkurenčne prednosti. E-izobraževanje postaja nuja, saj nas je pandemija začasno prisilila v omejevanje medsebojnih stikov.

e-izobraževanje - kaj je in kaj so njegove konkurenčne prednosti

Podobno kot večina storitvenih dejavnosti so zastala tudi vsa klasična javna izobraževanja. Spremenjeni pogoji obnašanja nas zato silijo v aktivnejšo, predvsem pa bolj praktično uporabo novih tehnologij. Klasična javna izobraževanja se spreminjajo v spletna izobraževanja, prav gotovo pa se bo kmalu pojavilo tudi povečano povpraševanje po drugih e-izobraževalnih vsebinah, kot so vnaprej pripravljena e-izobraževanja, e-gradiva ter tudi e-preizkusi znanja. e-izobraževanje in konkurenčna prednost. Tumblr. Finančni nasveti - Finančni nasveti - Omega Finance. Finansijski derivati u praksi. Izvedeni finansijski instrumenti. Obveznice in ščitenje dolžniških portfeljev - Omega Finance Seminar.

Aktualni finančni seminarji. Obveznice i zaštita dužničkih portfolija. Aktuelni finansijski seminari. Aktualni finančni seminarji. Tržno tveganje - Seminar. Poenostavljeno ga lahko opredelimo tudi kot tveganje izgube v bilančnih in zunajbilančnih pozicijah, ki izhajajo iz neugodnih gibanj cen na trgu.

Tržno tveganje - Seminar

Glede na tržne spremenljivke (vire tveganja) ločimo štiri glavne vrste tržnega tveganja: valutno tveganje – tveganje nastanka izgube zaradi sprememb tečajev tujih valutobrestno tveganje -tveganje, ki ga nosijo obrestni instrumenti zaradi spremenljivosti obrestnih mertveganje cen delnic – tveganje nastanka izgube zaradi spremembe tečajev lastniških vrednostnih papirjevtveganje cen surovin – tveganje nastanka izgub zaradi sprememb cen blaga (na katerega se nanašajo izvedeni finančni instrument). Upravljanje likvidnostnega tveganja - Seminar. Likvidnostno tveganje - Seminar. Seminarji po naročilu - Omega Finance. Upravljanje rizicima u bankama - Omega Finance. Upravljanje finansijskim rizicima - Omega Finance. Upravljanje finančnih tveganj - Seminar. Ljubljana, 27. februar 2018 Pridružite se nam na seminarju o upravljanju finančnih tveganj in gotovo boste izvedeli kaj novega.

Upravljanje finančnih tveganj - Seminar

Obdobje pred finančno krizo Bančni sektor je zgradil čezmerne bilančne in zunajbilančne vzvode, kar je povzročilo postopno erozijo kapitala. Upravljanje finančnih tveganj. Poslovni seminarji. Poslovni seminarji - Omega Finance. Izobraževalni center Omega Finance - Omega Finance. Dinamicne financne delavnice.

Finančne delavnice. Seminarji za podjetja - Seminarji za podjetja. Interni seminarji za podjetja Podjetja se vse bolj pogosto odločajo tudi za finančno usposabljanje v obliki internih delavnic, ki jih izvajamo za zaključene skupine v podjetju.

Seminarji za podjetja - Seminarji za podjetja

Prednost takega izobraževanja je v tem, da so interne delavnice vsebinsko in časovno prilagojene potrebam in željam ciljne skupine. Seminarji po naročilu Seminarji po naročilu predstavljajo veliko prednost za naročnika, saj gre za posebej prilagojeno obliko poslovnega izobraževanja, pri katerem prikrojimo izobraževalne vsebine, cilje in način izvedbe seminarja vnaprej določenim zahtevam naročnika.

To velja tudi za trajanje seminarja. Seminarji za podjetja. Financni izobrazevalni center. Bazel III. Seminarji za podjetja.