background preloader

FYSISK LÄRMILJÖ

Facebook Twitter

Why flexible spaces foster creative learning. The Creative ICT Suite at Eton is a cutting edge space that embraces flexibility and agility.

Why flexible spaces foster creative learning

But why does furniture you can move around, reconfigure and write on enhance creative thinking? A lot of it comes down to enabling teachers and learners to define how they use the space – rather than the space dictating to you. If the learning space looks different every time you walk in, it challenges your preconceptions about what a classroom looks like and therefore how a lesson works. Vi arbetar för ett hörbart samtal och en hörbar arbetsmiljö. Could Standing Desks End Up in Classrooms Nationwide? When students are seated they are a more relaxed, sometimes too relaxed.

Could Standing Desks End Up in Classrooms Nationwide?

One California school has adopted standing desks as a way to promote focus, productivity and to prevent stiffness as well. While it may seem more of a punishment to some, students are actually taking a liking to their new desks. “Companies across the country are ditching traditional workspaces and ‘raising’ employees' desks with standing desks,” according to CBS News. “They're so popular the White House wants $700,000 to buy them for presidential staff.” Multipurpose Classroom - zioxi. The Seven Spaces of Technology in School Environments. Peter c lippman creating learning environments for optimal experience… Kinnarps interi r framtidens klassrum - S k p Google. 17 bästa idéer om School Furniture på Pinterest. r1 recycles wooden pallets into interlocking mobile benches. Aug 31, 2014.

r1 recycles wooden pallets into interlocking mobile benches

InstantClassroom Seating Chart Maker. Skoldesign med rum för lärande. Som liten drömde Peter C Lippman om att skapa ett allaktivitetshus i området där han bodde. – Jag växte upp i New York och funderade mycket över varför människor inte kunde komma överens.

Skoldesign med rum för lärande

Jag hade en vision om en plats där alla kunde mötas oavsett etnicitet, och lära av varandra. På universitetet började han läsa sociologi. Idén att bli arkitekt kom först när han arbetade på en plexiglasfabrik. Hans chef tyckte att han var duktig på att sätta ihop saker och föreslog att han skulle läsa arkitektur. Skärpning i lagen stärker elevers rätt till tillgänglighet. Elever som inte fått tillräckligt stöd eller som hindras av lokalerna från att delta i undervisningen kan anmäla skolan till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Skärpning i lagen stärker elevers rätt till tillgänglighet

Diskrimineringslagen ger elever med funktionsnedsättning rätt att komma i en jämförbar situation med andra elever. Det kan handla om att få längre tid på prov eller att få stödanteckningar som gör det lättare att följa med i undervisningen. Men också att alls vara med på lektionerna. Har hissen upp till träslöjdsalen stått still länge utan att skolan gjort något åt det skulle det kunna vara diskriminering, enligt DO.

Trösklar och nivåskillnader som inte kontrastmarkerats kan också bedömas som bristande tillgänglighet. Sara Stenberg, jurist hos DO, tror att de nya bestämmelserna kommer att ha betydelse både för skolans fysiska och pedagogiska tillgänglighet. Framför allt innebär det att följa de lagar som finns. Fysiska lärmiljöer. Rapporten ”Fysiska lärmiljöer” ger exempel på hur dagens undervisning- och studiemiljöer ser ut och fungerar.

Fysiska lärmiljöer

I rapporten ges en beskrivning på hur moderna undervisningsmetoder kan stödjas av den fysiska miljön. Den är skriven av inobi tillsammans med Ulf Janson, professor emeritus i arkitektur, på uppdrag av Chalmers vicerektor för grundutbildning Mia Knutsson-Wedel. I begreppet lärmiljöer innefattas alla de platser där lärande sker: antingen lokaler för undervisning eller för studentens eget arbete, som kan ske både enskilt eller i grupp.

Buller bromsar barns inlärning av ord. Höga bakgrundsljud stör barn när de ska lära sig nya ord.

Buller bromsar barns inlärning av ord

Bättre gick det när bakgrundsljuden motsvarade normalt sorl på ett kafé. Det visar en studie publicerad i Child Development. Det är forskare vid University of Madison-Wisconsin, USA, som har studerat hur totalt 80 barn i åldern 22 till 30 månader lär sig nya ord. Deras uppgift var just att lära sig nya ord och att koppla ihop dem med föremål. När bakgrundsljuden motsvarade sorlet på ett kafé hade barnen inga större svårigheter att koncentrera sig på uppgiften. Studien visar enligt forskarna att det är viktigt att barn får lära sig utan störande ljud från omgivningen. Interaktiva lärmiljöer utomhus i förskolan - Väsby Lärlabb. Hösten är här och tredje omgången av Interaktiva lärmiljöer i förskolan har precis dragit igång.

Interaktiva lärmiljöer utomhus i förskolan - Väsby Lärlabb

Precis som tidigare går fortbildningen ut på att förskollärarna tillsammans med processledare ska hitta nya skapande sätt att använda it och digitala medier i förskolan. Resultaten ska sedan spridas vidare till kollegorna och bidra till att utveckla verksamheten. Tidgare har det enbart handlat om att utveckla lärmiljön inomhus, men nu är det dags att utveckla utomhuspedagogiken med digitala medel. Rektorn funderar: Möbelscoutning på Isku. Vi var häromdagen på besök till Iskus fabrik i Lahtis.

Rektorn funderar: Möbelscoutning på Isku

Dels för att vi har kontrakt gällande stadens upphandling av möbler med dem men också för att diskutera olika lösningar och deras kapacitet att möta våra önskemål. Vi kan väl säga som så att de inte hade något som vi direkt skulle ha plockat åt oss som den lösning vi söker men det fanns en hel del som skulle kunna bli något. På sitt sätt är det här med möbellösningar lite som att bygga lego. Man får använda fantasin och skapa något nytt med en massa baskomponenter. Remake Your Class Part 3: Exploring a Collaborative Learning Environment. Remake Your Class Part 2: Building a Collaborative Learning Environment. Remake Your Class Part 1: Planning for a Collaborative Learning Environment. Skoldesign med rum för lärande. Korridorer är dåligt utnyttjade miljöer, menar Peter C Lippman.

Skoldesign med rum för lärande

Han försöker göra dem större när han skapar nya skolor. Ljudmiljön i klassrummen måste diskuteras. Pisa-rapporten har diskuterats flitigt i medierna och frågan om varför Sverige halkar efter när det gäller elevers kunskapsinhämtning har ställts. Förklaringar som använts är bland annat betygssystemet, läroplanen och bristen på behöriga lärare, särskilt i naturvetenskapliga ämnen. Men det kan finnas andra bakomliggande delförklaringar till varför svenska elever presterar allt sämre på Pisa-provet.

Många av landets skolor byggdes på 1960- och 1970-talen, och det finns många exempel på skolor som är betydligt äldre än så. Skolorna och klassrummen är anpassades efter undervisningssituationen vid den tidpunkten. Sedan dess har pedagogiken förändrats. Att höra vad läraren säger är en förutsättning för bra kunskapsinhämtning. Aktivitetsbaserad arbetsplats på Pinterest. Get Students Involved in Classroom Design. As teachers, we spend a lot of time thinking about how to motivate students and get them truly invested in their learning.

But one of the simplest ways is often the most overlooked: involving students in setting up their own learning space from the ground up. What would happen if you didn’t spend the weeks before school designing your classroom and instead invited students into the process? You would experience more motivation, more energy, and higher achievement levels, say the authors of Get Active: Reimagining Learning Space for Student Success: a new book published by ISTE with support from Intel and Steelcase Education.