background preloader

Framtidsspaning

Facebook Twitter

Framtidens hjärna? Säkerhet, integritet och den nya dataskyddsförordningen. Under maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med den nya dataskyddsförordningen.

Säkerhet, integritet och den nya dataskyddsförordningen

I samband med det kommer ett antal nya krav att ställas på er verksamhet. Vi bjuder därför in dig och dina kollegor till en dag där den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och att arbeta i “molnet” lyfts ur olika perspektiv. Dagen riktar sig till IT-chefer, till dig som arbetar med personuppgiftsfrågor eller du som har en central roll och som ansvarar för verksamhetens system. Skolans digitalisering: Från IT-strategi till verksamhetsförändring? - Swedsoft. Skolan står inför en stor utmaning.

Skolans digitalisering: Från IT-strategi till verksamhetsförändring? - Swedsoft

Skolverket har på regeringens uppdrag tagit fram förslag till nationella IT-strategier och ny läroplan för grundskolan där digital kompetens och programmering ingår. Nu gäller det att gå från strategi till konkreta resultat i skolverksamheten. För att stötta denna process bjuder Trippel Helix in till workshop i Stockholm, Malmö och Göteborg för att diskutera utmaningar, möjligheter och goda exempel kring skolans digitalisering. Syftet är att samla in förslag och synpunkter från skola, akademi och näringsliv om hur vi tar oss från strategi till konkret verksamhetsförändring.

Detta är en fortsättning på förra årets workshops då vi tillsammans med Skolverket besökte olika platser i Sverige för att ge input till IT-strategierna. SKL Play: Skolan och Dataskyddsförordningen 21 februari 2017. In Finland, Teaching Computer Science Without Computers - The Atlantic. Nu är det snart dags – en av Sveriges viktigaste konferenser om svensk skola. Framtidens skola är snart här!

Nu är det snart dags – en av Sveriges viktigaste konferenser om svensk skola

Konferensen med samma namn går av stapeln i Malmö den 22-23 mars och är en mötesplats med ett tydligt syfte. Att ge dig inspiration i världsklass och en inblick i hur den digitala utvecklingen påverkar skolan nu och framåt. ”Sverige behöver en digital framtidsvision” Ett dokument som ska stärka skolans digitalisering måste vara visionärt och staka ut en färdriktning för hur skolan ska kunna ge våra barn och ungdomar den grund de behöver för att verka i framtidens samhälle.

”Sverige behöver en digital framtidsvision”

De barn som började skolan i höstas kommer att gå i pension runt 2075. Den skola vi bygger i dag ska rusta dem för en arbetsmarknad och ett samhällsliv som vi ännu bara kan ana konturerna av. Digital skola blir ny skånsk tillväxtbransch.