background preloader

Material de formació

Facebook Twitter

Ateneu - Materials i recursos per a la formació - Departament d'Ensenyament - Els materials d'aquest curs estan en elaboració i l'activitat formativa corresponent s'iniciarà el mes de gener.

Ateneu - Materials i recursos per a la formació - Departament d'Ensenyament -

Els objectius que es pretenen en aquest curs són: Conèixer l'entorn de "la meva XTEC": Gestió i Creació de documents. Conèixer algunes aplicacions 2.0 que poden fer servei com eines didàctiques Integrar l'entorn XTEC i les aplicacions 2.0 en la pràctica docent Reflexionar sobre el potencial d'aquestes eines en el disseny d'estratègies d'ensenyament-aprenentatge.