background preloader

Specialpedagogik

Facebook Twitter

Pluggkoden. Pillgrejer. Skoldatateket. SPSM. SPSM. Tipsbanken. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter. Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta.

Vi förbehåller oss rätten att själva avgöra vilka tips som ska införas och när. Denna sida är under ständig utveckling och vi hoppas att det finns sådant som kan hjälpa elever att få en bättre skolvardag och att gå rakryggade genom hela skolan. Tipsen kommer från konkreta situationer där pedagoger använt dem. Elever är olika så alla tips kommer inte att fungera för alla. Pedagogiskt Perspektiv. Bedömning för lärande. Kunskapsguiden. Lär på ditt sätt. Orka plugga | En webbplats om studieteknik från UR. Ross Greene.

Klara LIVET. Learn Your Character Strengths. Movies are an art-form highly suited for inspiring character strengths and helping in the discovery, understanding and exploration of these positive aspects in human beings. Ryan Niemiec (VIA's education director) and Danny Wedding explore 1,500 examples in their book Positive Psychology at the Movies, 2nd edition (2014). They explain that the best positive psychology movies meet the following criteria: Strong portrayal of a character's signature strengths which are critical to the character's identity; Depicts conflict/obstacles that challenge the character; The character uses strengths to overcome the adversity; The film's overall presentation is uplifting or speaks deeply to the human condition.

The film holds great potential to generate cinematic elevation (i.e., it causes people to feel motivated to do good and increases their altruism) or cinematic admiration (i.e., it causes people to want to improve themselves and copy the model). #Nätprat - Trygg på nätet. Till nätpratskorten Den här guiden hjälper dig som vuxen att på ett bra sätt prata om nätet med dina barn och bli mer delaktig i deras digitala vardag. Guiden är framtagen av Telenor och Bredbandsbolaget i samarbete med organisationen Surfa Lugnt. Den baseras på tips, råd och statistik från bland annat Surfa Lugnt, Sverok, Röda Korset, Rädda barnen, och Statens Medieråd. Du kan också ta hjälp av vår Infobank, där du kan lära dig mer om barns vardag på nätet och olika sociala kanaler. Men även för den som har bra koll kan det ibland vara svårt att hitta de rätta frågorna att ställa. Välj ålderskategori: Småbarn, upp till 8 år Yngre barn, 9–12 år Lägre tonåren, 13–16 år Övre tonåren, 17–18 år Redo för nätpratet?

Nätpratet ser inte lika ut för alla. Riksförbundet Attention. Nyanlända kartläggning. För att undervisningen ska kunna anpassas till en elevs förutsättningar och behov behöver skolan göra en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper. Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet är avsett att användas för elever i de obligatoriska skolformerna, men kan även användas i gymnasieskolans språkintroduktion. Kartläggningen sker i tre steg och ger skolan stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige. Det är endast de två första stegen i kartläggningsmaterialet som är obligatoriska för skolor att använda från den 15 april. I vilken omfattning kartläggningsmaterialet steg 1 och 2 ska användas bestäms utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov.

Läs mer om materialet genom att välja Handledning i vänstermenyn. Myndigheten för delaktighet. Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt. Pedagogisk Psykologi | en kunskapsportal. Logopeden i skolan. 12 tecken på att du kan ha en särbegåvad elev. På varje skola finns det med stor sannolikhet minst ett par elever som är särbegåvade, det vill säga, har ovanligt hög förmåga att lära sig till exempel matematik. Men tvärtemot vad en kan tro har många av dem det ändå jobbigt i skolan. Ofta blir de inte stimulerade och utmanade utan blir kanske stökiga istället. Eller så gör de sig osynliga i skolan genom att tona ner sin begåvning för att passa in. Mycket är vunnet genom att uppmärksamma de här eleverna och bekräfta deras begåvning.

Här är 12 tecken på att du kan ha en särbegåvad elev 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Alla särbegåvade elever har inte alla de här kännetecknen, men har eleven några av dem är det värt att fundera på. Inte tvingas repetera En särbegåvad elev behöver, precis som alla elever, en undervisning som hjälper eleven att nå så långt som möjligt utfrån elevens förutsättningar. Har för lätt för sig Någon som ser Hittar oväntade sätt att lösa uppgiften Verkade strunta i matten Bakgrund särskilt begåvade elever. Untitled. Filurum.se om särskilt begåvade barn/ särbegåvning. PhotoVoice. Studiepaket NPF. Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet.

Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag eller för egna studier. Studiepaketet är uppdelat i fem moment som består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. Det kan användas för eget intresse eller tillsammans i en grupp. Utse en person som ansvarar för att boka lokal och bjuder in till gruppsamtalen. Syfte Syftet med studiepaketet är att skolhuvudmannen ges möjlighet att i egen regi arbeta processinriktat genom kollegialt lärande. Mål Målet är att deltagarna efter utbildningen har: Förutsättningar SPSM har sedan drygt 15 år en omfattande distansutbildningsverksamhet. Utvärdering av Studiepaket: NPF Moment.

Läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang - Hitta läromedel. Invigos. HelaSverigesKlassrum. Kod-Knäckarnas filmer och broschyrer - Kod-Knäckarna. Funktionsnedsättning - www.lul.se. I den här delen kan du läsa om en mängd aspekter av det som utmärker olika funktionsnedsättningar. Innehållet har skapats i samarbete med ledande experter inom respektive område. Du kan läsa om hur funktionsnedsättningarna påverkar vardagen, vad de beror på och vad man kan göra för att förbättra sin situation. Du kan också hitta tips på litteratur som rör de olika ämnesområdena.En del faktatexter finns på engelska, arabiska och ryska.

Klicka på länken: Faktatexter på andra språk än svenska för att komma vidare.Texterna är uppdelade i fyra kategorier: Vad är – Texter som beskriver funktionsnedsättningen, vilka konsekvenser det har och hur det yttrar sig. Vad göra – Texter som beskriver hur man behandlar funktionsnedsättningen, hur man bemöter dem som har funktionsnedsättningen eller vad man kan göra som förälder eller personal när man arbetar med en person som har funktionsnedsättningen. Lättläst - Texter översatta av Lättläst som handlar om vad funktionsnedsättningen är. Särbegåvning - GCP - Mensa Sverige. Särbegåvning I Sverige räknas de som har en IQ bland de 5 % högsta i befolkningen som särbegåvade. Dock anser vi att det inte bara handlar om uppmätta siffror utan även upplevelser och gemensamma drag i beteendet. Läs mer på fördjupningssidan om särbegåvning om: Kännetecken – hur känner du igen om ett barn är särbegåvat?

Behov – vilket stöd behöver särbegåvade barn? Gifted Children Program Mensas Gifted Children Program, förkortat GCP, arbetar för att informera om särbegåvade barn och deras möjligheter och behov samt påverka för att lyfta frågan i olika forum på både riksplanet samt lokalt över hela landet. Läs mer på fördjupningssidan om GCP om: Föreläsningar – boka en gratis föreläsning Nätverk – olika lokala sammanslutningar för föräldrar, barn och skolor. Kontakt Nationellt/de områden som inte har lokalt nätverk: gcp-ansvarig@mensa.se GCP Stockholm: gcp-ansvarig@mensa.se GCP Uppsala: gcp.uppsala@mensa.se GCP Mitt (Dalarna/Gävleborg/Medelpad): gcp.mitt@mensa.se. Nyanlända elever och betyg. ADHD - Leva med ADHD. Whiteboard.fi - Online whiteboard for teachers and classrooms. Mallar – Plandisc. När du ska bygga upp en visuell årsplan, även kallad årscykel, är det viktigt att du har en dynamisk mall. Mall till en årsplan Våra mallar bygger du själv upp på få sekunder.

Du bestämmer själv hur många ringar din årsplan eller årscykel ska ha. Våra mallar ger dig därför många möjligheter och kan därmed anpassas 100 % till ditt behov. Enskilda mallar Nedanför hittar du exempel på hur vår årscykel kan användas i olika sammanhäng. Alla mallar är individuellt byggda efter behov. Om du klickar på en av mallarna nedan kan du se i detalj hur mallen används. DATE - mallar. DATE lärmaterial Elevblad Här hittar de alla elevblad, kopieringsunderlag och faktablad som finns i boken DATE lärmaterial. Du kan lätt skriva ut och dela ut till dina elever.

Elevbladen finns även som digitalt ifyllningsbara för de elever som använder dator. Utvalda elevblad och faktablad med längre texter finns även att läsa som lättläst. De är sorterade i den ordning som de kommer i materialet och färgsorterade utifrån vilket temaområde som det tillhör. Agera och hitta lösningar Elevblad: Vems ansvar? Utskriftsbar pdf Ifyllningsbar pdf Blomman och soptunnan Elevblad: Det här tycker jag doftar gott Utskriftsbar pdf Ifyllningsbar pdf Elevblad: Det här tycker jag luktar illa Utskriftsbar pdf Ifyllningsbar pdf Doftar och luktar, smakar och känns Elevblad: Vad kan ge allergiska reaktioner?

Utskriftsbar pdf Ifyllningsbar pdf Festen - en måltid för alla Elevblad: Det är fest på gång! Utskriftsbar pdf Ifyllningsbar pdf Kim, Robin och Mika tar sig fram Elevblad: Frågor att fundera över Elevblad: Jakten. 4–9 | DATE lärmaterial. DATE lärmaterial handlar om mötet mellan eleverna och lärmiljön – den sociala, pedagogiska och fysiska miljön i skolan och på fritids. Med hjälp av DATE lärmaterial får ni ett konkret och inspirerande material att använda i skolans ämnesundervisning och likabehandlingsarbete – med fokus på området funktionalitet. Eleverna får undersöka lärmiljön och upptäcka eventuella hinderkomma på lösningar som gör skolan mer tillgängligökad medvetenhet om att människor fungerar på olika sättförståelse för att miljön måste utformas för att fungera för alla Pedagoger och skolan får färdiga lektionsplaneringar och andra övningarkompetensutvecklingstöd i likabehandlingsarbetet DATE lärmaterial för 4–9 såg tidigare ut så här.

Sanoma Utbildning : Lexia Provia. Rätt verktyg gör skillnad.