background preloader

Samhälle

Facebook Twitter

SO-S Samhälle. En rolig historia: Kommunikationens historia. SocialMediaTimeline. Krig och väpnade konflikter - orsaker och följder. Folkmord rwanda. Historien om IS. Jihadistgruppen IS – vilka är de, vad vill de, hur kunde rörelsen bli så stark på så kort tid?

Historien om IS

På kort tid har den Islamiska staten gått från att vara en marginaliserad upprorsgrupp till att kontrollera stora landområden och locka krigare från 80 länder. Vad är grejen med svenska kommuner och landsting? Det demokratiska systemet i Sverige. Regeringsformen, som är den grundlag som bestämmer hur Sverige styrs, inleds med meningen "All offentlig makt i Sverige utgår från folket".

Det demokratiska systemet i Sverige

Det innebär att alla beslut som fattas på olika nivåer i samhället ska grunda sig i åsikter och intressen hos invånarna i Sverige. Västra riksdagshusetFoto: Melker Dahlstrand I Sverige fattas beslut på tre olika politiska nivåer. Barnkonventionen skolmaterial. Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss.

Barnkonventionen skolmaterial

Låt dig inspireras av filmer, spel med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan. Spela Demokrati eller diktatur? 6 sekunder sedan: Någon hade problem på nivå 1.

Spela Demokrati eller diktatur?

Nivå 1 som tog 26 sekunder. 17 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 2. Nivå 2 (Nivå 2) som tog 1 minut. 17 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 1. Nivå 1 som tog 1 minut. 22 timmar sedan: En elev fick alla rätt på nivå 2. 22 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 2. Så funkar riksdagen. Virtuellt riksdagsbesök Genom att använda virtuella rundvandringen samtycker du till att cookies används.

Så funkar riksdagen

Inga personuppgifter sparas.Mer om cookies Värt att veta 8 partier finns i riksdagen349 folkvalda ledamöter beslutar i olika frågorTalmannen leder riksdagens arbete15 utskott förbereder riksdagens alla förslag till beslut2014 är nästa riksdagsval. Lag och Rätt - Lektion 2. Ungdomsbrottslighet - Brå. Rättegång. Start - riksdagen.se. Svenska partier och ideologi. Vad är grejen med riksdag och regering. Riksdagen (Samhällskunskap)

Samhällskunskap - Undervisa nyanlända. Rättegångsskolan. Ungdomsbrottslighet - Brå. Lag och Rätt - Lektion 2. Lag och Rätt - Lektion 1. Ekonomifakta.se. Jag 3 - Normer, regler & lagar. Från brott till åtal (Samhällskunskap) Faktablad_RKL_Svenska. Rösta på oss_webb.

Dröm om demokrati: Att rösta. Hur går ett val till i Sverige och i vilka val kan medborgarna rösta?

Dröm om demokrati: Att rösta

Vi går igenom vilka beslut som fattas i riksdagen, kommunerna och landstingen samt i EU. Begreppet representativ demokrati förklaras och vi åskådliggör hur platserna i riksdagen fördelas efter valresultatet. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) berättar om hur en regering bildas och vad den ansvarar för och statsvetaren Jenny Madestam berättar om hur viktigt det är att rösta. EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) pratar om vikten av att samarbeta i Europa och Hanif Bali (M), Roza Güclu Hedin (S), Maria Ferm (MP) som alla sitter i riksdagen berättar om hur deras arbete går till och varför de valt att engagera sig politiskt. Här kan du skapa egna klipp ur programmet. Vad är grejen med politiska partier? För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser.

Vad är grejen med politiska partier?

Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Ideologier med koppling till riksdagens politiska partier. För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser.

Ideologier med koppling till riksdagens politiska partier

Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Sveriges politiska partier. Val i Sverige. På lätt svenska: Vad är mänskliga rättigheter? Rättigheterna gäller för varje människa.

På lätt svenska: Vad är mänskliga rättigheter?

Det är staten som ska skydda människor och se till att de får sina rättigheter. Regeringen har det största ansvaret. Men myndigheter, kommuner och landsting har också ansvar. Det finns olika sorters rättigheter. Alla rättigheter är viktiga. FNs regler om mänskliga rättigheter Efter andra världskriget började många länder samarbeta i Förenta nationerna, FN.

Konventioner I den allmänna förklaringen säger länderna att de tycker att det är viktigt med mänskliga rättigheter. Därför var nästa steg att göra konventioner. Konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Lättläst - Barnombudsmannen. I Sverige har alla barn och ungdomar en ombudsman.

Lättläst - Barnombudsmannen

Om oss Personen barnombudsmannen väljs av regeringen.Han eller hon är chef för kontoret som heter Barnombudsmannen. Hos oss arbetar cirka 20 personer. Vi tar reda på hur barnkonventionen fungerar i Sverige.Vi informerar om barnkonventionen.Vi kommer med förslag på ändringar i lagen.Vi har kontakt med barn och ungdomar och tar reda på vad de tycker. Vi för vidare till regeringen och riksdagen det barn och unga tycker är viktigt. Barnombudsmannen ska: Demokrati. Demokrati är ett sätt att ordna samhället,och det är motsatsen till diktatur.I en diktatur bestämmer bara ett enda parti eller en enda person.Ordet demokrati kommer från grekiskans ord demossom betyder folketoch ordet kratein som betyder styre.På svenska betyder ordet demokratiungefär folkstyre eller folkmakt.

Sverige är en demokrati.I den svenska grundlagen står detatt all offentlig makt ska utgå från folket.I verkligheten fungerar det såatt folket väljer politiker som styr åt folket. Samhälle. Ekonomiska kretsloppet. Ung Företagsamhet. Ung Ekonomi. Ung Ekonomi Vår målsättning och syftet med Kunskapsbanken är att tillhandahålla bra, användarvänligt studiematerial, för att öka förståelsen för ekonomi, för användning i skolår F-9. att med hjälp av webbsajten Unga Fakta kunna överföra kunskapen och delar av materialet till konkreta klassrumsprojekt i grupp eller enskilt. att med hjälp av text, bild och utskriftsvänliga förslag på klassrumsprojekt, skapa en kreativ skolmiljö med ett upplevelsebaserat lärande som både är lärorikt, utvecklande och roligt.

Vi gör det enkelt att engagera sig i globala frågor. Real time world statistics. Globalarkivet. Handelns Historia. Ekonomi och handel. Tillväxt och BNP Ett lands välstånd mäts i BNP (bruttonationalprodukt). BNP är värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. Även om BNP inte är ett perfekt mått ger det ändå en grov bild av hur rikt ett land är. Under 2011 uppgick Sveriges BNP till 3 503 miljarder kronor. Det kan till exempel jämföras med USA vars BNP är drygt 40 gånger större än Sveriges. Begreppsmaskin. Hans Rosling and the magic washing machine.

Så ser världen ut 2048, del 3/3. Så ser världen ut 2048, del 2/3. Så ser världen ut 2048, del 1/3. Hans Rosling - Hur går det för världen? - Avanza Forum 2015. Hans Rosling: Precis som när man tar körkort – teorin kommer först. Publicerad 2015-09-04 16:41 Foto: Jonas Ekströmer/TT Hans Rosling. Tre frågor. Samhällsekonomi. Begreppsmaskin. Ung Ekonomi.