background preloader

Historia

Facebook Twitter

Karta historisk grekiska feniciska kolonier.

Antiken: Grekland och Rom

Vad är grejen med mellankrigstiden? Vad är grejen med andra världskriget? Mellankrigstiden. Gustav Vasa frågesport - vetgirig.nu. Gustav Vasa - del 3, Gustav Vasas barn. Gustav Vasa - del 2. Gustav Vasa- del 1. Begreppsmaskin. Orsaker till andra världskriget. Andra världskrigets andra del och krigets konsekvenser. Orsaker till första världskriget. Vad är grejen med nationalism? Nationalism. Första världskriget. Videopresentation del 1: Ladda ner powerpointen Videopresentation del 2: Ladda ner powerpointen Den 28 juni 1914 skakades Europa av ett attentat.

Första världskriget

Den österrikiska tronföljaren Franz Ferdinand och hans hustru Sophie blev mördade när de var på besök i den bosniska huvudstaden Sarajevo. Hur och varför kunde ett politiskt attentat leda till ett europeiskt storkrig? Det fanns ett antal allmänna förutsättningar som ökade risken för konflikter i Europa, och så mer specifika orsaker till att kriget bröt ut. Förutsättningar Den grundläggande förutsättningen för att det skulle bli krig var Tysklands roll i Europa. Den tyska rikskanslern Bismarck dominerade europeisk politik genom att skapa allianser med Österrike, Italien och Ryssland samt hålla sig på vänskaplig fot med Storbritannien. Detta system kollapsade dock 1890, när den nye tyske kejsaren Wilhelm II ville sköta utrikespolitiken själv och avskedade Bismarck. Europa 1914 Orsaker Nationalism var också motivet bakom mordet på Franz Ferdinand. En historisk modell för analys. En historisk modell för analys. Kalla kriget - En sammanfattning. The French Revolution (1789-1799)

Industrial Revolution. Franska revolutionen. Den franska revolutionen inleddes med bildandet av den 14 juli (numera Frankrikes nationaldag) år 1789 och avslutades med Napoleon Bonapartes statskupp 1799, Brumairekuppen.

Franska revolutionen

En annan riktning betraktar revolutionen såsom avslutad med Thermidorkrisen 1794 då de mest radikala revolutionära makthavarna störtades. Det är även möjligt att betrakta franska revolutionen som avslutad när Napoleon Bonaparte lät sig krönas till kejsare 1804, eftersom revolutionen härmed genomlöpt ett varv från monarki till kejsardöme. Revolutionen hade förebådats under lång tid före 1789 av upplysningen och dess filosofer, Voltaire och Rousseau med flera, samt med tankar om folkstyre och människans förnuft, vilka inspirerade befolkningen till uppror och krav på större jämlikhet gentemot kungamaktens och adelns provocerande lyxliv.

Många såg den brittiska parlamentarismen som ett föredöme. Revolutionen fick stor inverkan även på övriga Europa och världen. Vad är grejen med nationalism? Historiebruk. Ryska revolutionen. Ryska revolutionen - kort sammanfattning. Franska revolutionen - händelser, förutsättningar och konsekvenser. Vad är grejen med industriella revolutionen? Första världskriget. Vad är grejen med första världskriget? Den ryska revolutionen. En av de viktigaste följderna av första världskriget var att det gamla ryska tsarväldet gick under och ersattes av Sovjetunionen, den första stat i världen som valde att kalla sig kommunistisk.

Den ryska revolutionen

Här kommer vi att undersöka vad det var som hände, och hur just kommunisterna kunde komma till makten. Videopresentation del 1 (orsakerna) Ladda ner powerpointen här Videopresentation del 2 (följderna)Ladda ner powerpointen I början av 1800-talet var Ryssland en av Europas dominerande stormakter. Det här betydde att Ryssland trots sin storlek och sina resurser var känsligt för inre oroligheter. Amerikanska revolutionen (part two) Amerikanska revolutionen (part one) BBC documentary Industrial Revolution (1 hr) Industrial Revolution Overview. TAAPWorld - The Environmental Impact of the Industrial Revolution.

Coal, Steam, and The Industrial Revolution: Crash Course World History #32. Reasons for the Industrial Revolution I IT'S HISTORY. Centrum För Lättläst - Lärarhandledning: Andra världskriget. De flesta känner till Hitler, nazismen, kanske olika slag eller andra avgörande händelser men inte lika många känner till andra världskrigets förlopp från början till slut.

Centrum För Lättläst - Lärarhandledning: Andra världskriget

Bengt Fredriksons bok ger just den överblicken, det är en lättläst bok om hela andra världskriget med fokus på vad som hände i Europa. Handledningen ger förslag på hur man kan arbeta med boken och föreslår olika arbetsuppgifter för ett tema om andra världskriget. Uppnåendemål - förslag - Eleven ska - känna till bakgrunden till andra världskriget, krigets förlopp och följder - vara förtrogen med grundläggande källkritik - känna till nazismen och förintelsen - kunna reflektera över krigets betydelse för dagens européer Övningar och lektionsförslag kan användas till ett tema om andra världskriget som inbegriper ämnena historia och svenska.

En lista över övningar och lektionsförslag finns längs ned på den här sidan. Hela lärarhandledningen finns för nedladdning i den gråa rutan överst. av Bengt Fredrikson 1. 2. 3. Andra världskriget. Andra världskriget - 9:an studerar omvärlden. Andra världskriget by Rolf Fält on Prezi. I krigets skugga: Ung i krigstidens Finland.

AndraVärldskriget -övn1. Inledningen av andra världskriget. Andra världskriget AUSCHWITZ. I krigets skugga: Ung i krigstidens Finland. Ramp: Soldat i Waffen-SS. Ramp: Vinterkriget börjar. Fortsättningskriget. Ramp: Nere i bunkrarna. Mellankrigstiden Gärdesskolan. World War 1914-1918. Expansionism. Expansionism. Bakgrunden till franska revolutionen (Historia) Studi.se. The French Revolution: Crash Course World History #29. Archdukes, Cynicism, and World War I: Crash Course World History #36.

World War II: Crash Course World History #38. USA vs USSR Fight! The Cold War: Crash Course World History #39. Communists, Nationalists, and China's Revolutions: Crash Course World History #37. The French Revolution: Crash Course World History #29. World War I. World War I (WWI or WW1), also known as the First World War, or the Great War, was a global war centred in Europe that began on 28 July 1914 and lasted until 11 November 1918.

World War I

More than 70 million military personnel, including 60 million Europeans, were mobilised in one of the largest wars in history. BBC History - World War One Centenary - WW1 1914-1918. First World War.com - A Multimedia History of World War One. The National Archives. Causes of World War I. Germany, France, Russia, Austria-Hungary, and Britain attempting to keep the lid on the simmering cauldron of imperialist and nationalist tensions in the Balkans to prevent a general European war.

Causes of World War I

They were successful in 1912 and 1913, but did not succeed in 1914. The crisis came after a long and difficult series of diplomatic clashes between the Great Powers (Italy, France, Germany, Britain, Austria-Hungary and Russia) over European and colonial issues in the decade before 1914 that had left tensions high. Amerikanska revolutionen och frihetskriget. Sjuårskriget hade kostat enorma summor pengar.

Amerikanska revolutionen och frihetskriget

Därför var både Frankrike och Storbritannien nästan ruinerade efter kriget. Det var skattebetalarna som fick betala. Hela världen begravdes i Europa. På nordfranska åkrar skadades och stupade över en miljon soldater under 1916.

Hela världen begravdes i Europa

Europa är kontinenten som än i dag drar in världen i sina konflikter, skriver Katrine Kielos i sista delen om Europas förflutna och framtid. Det finns många skyltar med kängurur i Villers-Bretonneux. Den lilla byn med sina röda tegelhus på norra Frankrikes platta kalkslätter är inte en miljö där man förväntar sig hoppande pungdjur.

40 Maps that Explain World War I. Tidslinje: Första världskriget. Historiebruk. Revolutioner. Europeisk historia. Franska revolutionen. Riksdagen För att råda bot på det stora underskottet i statskassan lät kungen sammankalla landets riksdag, generalständerna, 1789.

Franska revolutionen

Han gav i uppdrag åt sin finansminister att övertyga ständerna om att nya skatter måste till för rädda situationen och väntade sig en snabb affär, men ständerna hade inte varit sammankallade på 175 år och många inom tredje ståndet beslutade sig för att ta tillfället i akt för att försöka åstadkomma en förändring. Röstförfarandet var så att varje stånd hade en röst och därigenom kunde de två frälsestånden motverka lagförslag som berövade dem deras privilegier. WW1. Amerikanska revolutionen och frihetskriget.

FörstaVärdskriget-Frågor. Första världskriget – en oundviklig katastrof? Första världskriget är sannolikt den mest omvälvande händelse som drabbat vår kontinent sedan Västroms fall.

Första världskriget – en oundviklig katastrof?

Det som skedde åren 1914–18 kom tveklöst att forma hela 1900-­talet: kriget var det tjugonde seklets stora urkatastrof, vilken förutan de andra är otänkbara. Utan första världskriget skulle bolsjevikerna aldrig ha gripit makten i Ryssland och nazisterna aldrig segrat i Tyskland; utan första världskriget skulle det aldrig ha blivit något andra världskrig, och ingen Förintelse, inte heller något kallt krig, samtidigt som de konflikter som präglat tiden efter 1945 troligtvis heller aldrig skulle ha ägt rum. Sedan får man inte heller glömma att första världskriget också förde med sig andra effekter, också de oförutsedda men goda. Så till exempel skulle det som då kallades kvinnoemancipationen troligtvis ha fördröjts om det inte varit för de effekter kriget fick på könsrollerna och vad gällde synen på manligt och kvinnligt.

Ändå blev det ett storkrig, ja ett världskrig. Nåväl. FörstaVärldskriget-RyskaRev. FörstaVärldskriget. 0 intro. Högkulturerna. Europas hundra år av ensamhet. Mordet sommaren 1914 utlöste första världskriget. Men varje förklaring av kriget präglas av sin tid. Nu balkaniseras kontinenten på nytt, skriver Katrine Kielos i andra delen av resan genom Europas förflutna och framtid.

Femtio år efter skotten i Sarajevo åkte DN-journalisten Jan Olof Olsson, Jolo, till vad som då var huvudstad i den jugoslaviska delrepubliken Bosnien. Det var 1964. I matsalen på Hotel Europa ser han en kvinna äta två wienerschnitzlar. Jolo återvänder till sitt rum. Han sitter med fönstren öppna mot det gamla basarkvarteret. Femtio år senare serverar de fortfarande wienerschnitzel på Hotel Europa. Det vita jugoslaviska vinet heter något annat. I det lilla museet vid latinska bron finns en figur av ärkehertig Franz Ferdinand. En stor plan. Historikerstrid om kriget. Publicerad 2014-02-03 15:34 Det blåser upp till storm i Storbritannien om hur man bör se på första världskriget. Och om hur många ceremonier och minnesprogram det gamla imperiet egentligen tål. Räcker det inte nu? Den kände historikern Niall Ferguson kallade i veckan Storbritanniens inträde i kriget för "det värsta misstaget i vår moderna historia". Det kejserliga Tyskland var inget omedelbart hot i augusti 1914, påstod han.

Fergusons är professor i historia vid amerikanska Harvard. Historiesajten. Visual History of War, Religion, and Government. Romernas Historia. 40 Must-See Historical Photos. EmailEmail While some photographs capture our attention because of how the artist behind the picture has decided to compose the shot, others are fascinating simply because of the subjects that they depict.

Below are some captivating photographs that tell stories about our past, depicting the people, places and events that have shaped the course of history. Some of these pictures tell us about history in a way that books and documents will never be able to. Historiesajten. 10 Great Search Engines for History Teachers. Use the LUNA Browser to check out David Rumsey’s Map Collection with more than 30,000 images, searchable by keyword.

Find excellent sources for women’s history with the Genesis dataset and extensive list of web resources. Conditions in Trenches - Dan Snow's Battle of the Somme. The Christmas Truce of 1914. World War I, 1918-1942 : Europe plunges into War. The First World War. National World War I Museum at Liberty Memorial.