background preloader

Тригонометрична функція

Facebook Twitter

Спростити тригонометричний вираз одного аргументу. Обчислення тригонометричних виразів. Періодичність тригонометричних функцій. Побудова графіка функції у=соs x. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ ГОСТРОГО КУТА ПРЯМОКУТНОГО ТРИКУТНИКА. Тотожності. Знаки тригонометричних функцій.jpg. Формули додавання.jpg. Завдання.png. Тригонометричні функції. КООРДИНАТНІ ЧВЕРТІ - 1.