background preloader

Координати і вектори у просторі

Facebook Twitter

Декартові координати у просторі. Визначення декартових координат у просторі. Декартова система координат у просторі задається трійкою попарно перпендикулярних осей (вісь ОХ – вісь абсцис, вісь ОУ – вісь ординат, вісь OZ – вісь аплікат), які мають спільний початок О (початок координат) і однаковий масштаб уздовж осей.

Визначення декартових координат у просторі

Кожній точці простори за певним правилом ставиться у відповідність трійка чисел – абсциса, ордината та апліката (х;у;z). які називаються декартовими координатами точки. Ці координати визначаються в такий спосіб: через точку А проводимо три площини, паралельні координатним площинам YOZ, XOZ, XOY. Untitled. Untitled. Untitled. Untitled. Untitled. Untitled. Вектори у просторі. Вектори у просторі. Декартова система координат у просторі. Самостійна робота №2 за темою "Вектори у просторі" Самостійна робота №1 за темою "Координати у просторі" Координати у просторі.