background preloader

Tjene Staten

Facebook Twitter

Svart arbeid: Unngå å betale svart - Dinside. Dinside Vil du hyre inn vaskehjelp eller håndverker uten å gå i samme felle som Fabian Stang, som ikke fulgte lover og regler da han fikk en håndverker til å beise hytta si?

Svart arbeid: Unngå å betale svart - Dinside

Del med vennene dine Stang innrømmet i forrige uke overfor Dagbladet at han ikke sjekket mannens ansettelsesforhold og arbeidsvilkår eller skrev en kontrakt med ham. Siden mannen ikke var registrert som næringsdrivende, betyr det at Stang etter loven hadde arbeidsgiveransvaret og skulle ha sendt lønns- og trekkoppgave og trukket skatt av beløpet han betalte håndverkeren. Her ser hvordan du kan unngå å bruke svart arbeidskraft, både om du skal hyre inn en privatperson til en mindre jobb i hjemmet, eller et firma til en større håndverkerjobb. Hvitt firma? Vil du gjøre ditt for å unngå bruk av et firma som jobber svart, bør du aller først sjekke om virksomheten er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Dette gjør du ved å søke opp navnet på firmaet eller firmaets organisasjonsnummer på handlehvitt.no. Husk kontrakt.

Forskuddsskatt

RF-1176B.pdf. Skatteetaten - Starthjelp for næringsdrivende. I «Rettledning til postene» finner du hvor i selvangivelsen inntekt/fradrag og formue/gjeld skal føres.

Skatteetaten - Starthjelp for næringsdrivende

Du kan også få hjelp ved å kontakte Skatteetaten. Ved dødsfall: Selvangivelse for personer som er gått bort i 2014 sendes ikke ut. Avdødes forhåndsutfylte selvangivelse kan gjenlevende ektefelle få tilsendt ved å ta kontakt med Skatteetaten. Andre arvinger får utlevert selvangivelsen ved å dokumentere for Skatteetaten at de er arving. Skifteattest, annen attestasjon fra tingretten eller kopi av testamentet må legges frem. Se skatteetaten.no/avdode Til toppen Sjekkliste Du kan lese mer om postene nedenfor i «Rettledning til postene» Det kan være aktuelt å gjøre endringer eller tilføyelser i selvangivelsen hvis du i 2014 bl.a. har hatt: Aksjer Formue, utbytte eller salg av aksjer/egenkapitalbevis. Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) - Kapittel 1. Virkeområde, regnskapspliktige, definisjoner - Lovdata.

Jf. tidligere lov 13 mai 1977 nr. 35.

Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) - Kapittel 1. Virkeområde, regnskapspliktige, definisjoner - Lovdata

Jf. rettsakter om regnskap inntatt i EØS-avtalens vedlegg XXII om selskapsrett. Kapittel 1. Virkeområde, regnskapspliktige, definisjoner § 1-1.Lovens virkeområde Loven gjelder regnskapspliktige som nevnt i § 1-2 første ledd nr. 1 til 12 som er hjemmehørende i Norge, samt regnskapspliktige som nevnt i § 1-2 første ledd nr. 13. Kongen fastsetter regler om denne lovs anvendelse for Norges økonomiske sone og for Svalbard, Jan Mayen og bilandene og kan fastsette særlige regler under hensyn til forholdene der.

🔗Del paragraf § 1-2.Regnskapspliktige Regnskapspliktige etter denne loven er: Foretak som er omfattet av første ledd nr. 4, 7, 9 eller 11 og som har drevet virksomhet i mer enn ett år, er regnskapspliktig først når vilkår om å overskride beløpsgrenser eller grense for antall ansatte er oppfylt to år på rad. Departementet kan i forskrift gi regler om beregning av salgsinntekter og eiendelenes verdi etter første ledd nr. 4, 7, 9 og 11. Brønnøysundregistrene - Kontakt oss. Hvem er regnskapspliktig? Det er organisasjonsformen samt størrelsen på virksomheten din som avgjør om du er regnskapspliktig.

Hvem er regnskapspliktig?

Følgende virksomheter har regnskapsplikt: Alle aksjeselskaper (AS) og allmennaksjeselskap (ASA)Ansvarlige selskaper (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskaper som oppfyller ett av følgende kriterier: - Fra og med 5 millioner i salgsinntekt- Gjennomsnittlig antall ansatte mer enn 5 årsverk- Antall deltakere flere enn 5- Noen av deltakerne er juridisk person med begrenset ansvar Enhver som driver enkeltpersonforetak og som i året samlet har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverkSamvirkeforetak og økonomiske foreninger med salgsinntekter over 2 millioner. Der det gjelder størrelsesgrenser, inntrer regnskapsplikten når grensen er passert to år på rad. Og er man først blitt regnskapspliktig, må man komme under grensen to år på rad for at plikten skal opphøre igjen.

Forskrift om bokføring - Lovdata. Delkapittel 5-1.

Forskrift om bokføring - Lovdata

Dokumentasjon av salg av varer og tjenester § 5-1-1.Salgsdokumentets innhold Dokumentasjon av salg av varer og tjenester skal minst inneholde: Dokumentasjonsdato er dato for utstedelse av dokumentet med mindre annet følger av denne forskrift. 🔗Del paragraf. Lov om bokføring (bokføringsloven) - Lovdata. § 1.Lovens virkeområde Loven gjelder bokføringspliktige som nevnt i § 2.

Lov om bokføring (bokføringsloven) - Lovdata

Kongen fastsetter regler om denne lovs anvendelse for Norges økonomiske sone og for Svalbard, Jan Mayen og bilandene og kan fastsette særlige regler under hensyn til forholdene der. 🔗Del paragraf. Skatteetaten - Se, endre eller levere selvangivelsen for næringsdrivende. Skatteetaten - Endre skattekort/forskuddsskatt. Skatteetaten - Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak. Skattekalkulator: Slik blir din skatt i 2015 - Dinside. Starte og drive bedrift - Altinn. Vi har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge.

Starte og drive bedrift - Altinn

Velg emne, så leder vi deg gjennom det offentlige regelverket samtidig som vi tipser deg om støtteordninger og hjelpemuligheter. Du finner også lenker til skjemaer, til lovtekster og til fordypning hos andre. Trenger du mer hjelp, kan du kontakte oss ved å sende spørsmål, ringe oss eller benytte vår nettprattjeneste. Handlehvitt.no.