background preloader

Funktionsnedsättningar

Facebook Twitter

ADHD/ADD

APD. Asperger & Autism. Bedömning. Diverse tips. Dyslexi & Språkstörning. OCD/Tourettes/Social fobi/m.m. 10 Ways to Help Struggling Students Grow - Minds in Bloom. Minds in Bloom is happy to introduce our readers to Jennie of A House Called Home with her inspiring post on helping struggling students.

10 Ways to Help Struggling Students Grow - Minds in Bloom

I have three daughters. They were each adopted out of foster care around the age of nine. They all had something in common: They hated to work. I heard the excuses as to why they couldn’t do it, and I heard the whining that told me they didn’t want to. They were professionals at getting out of work, especially in the classroom.

Each one of them was academically behind their peers. Don’t get me wrong: Teaching 25 students at varying levels in one classroom is equivalent to trying to herd seventy cats through a car wash. Here are 10 ways I help keep my struggling students working: Cure the “I don’t know” students by always requiring an answer. Stop writing for them. Struggling students are usually not the most attentive. When a student’s hand is raised, she is not working. Regardless of what you teach, find a way to include some reading every day. Funktionsnedsättning - www.lul.se. I den här delen kan du läsa om en mängd aspekter av det som utmärker olika funktionsnedsättningar.

Funktionsnedsättning - www.lul.se

Innehållet har skapats i samarbete med ledande experter inom respektive område. Du kan läsa om hur funktionsnedsättningarna påverkar vardagen, vad de beror på och vad man kan göra för att förbättra sin situation. Du kan också hitta tips på litteratur som rör de olika ämnesområdena.En del faktatexter finns på engelska, arabiska och ryska. Klicka på länken: Faktatexter på andra språk än svenska för att komma vidare.Texterna är uppdelade i fyra kategorier: Imorgon ska jag vara normal. Real brain problems - FunSubstance. Riksförbundet Attention. Självhjälp. Skoldatatek.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Tipsbanken - portal för pedagogisk personal. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

Tipsbanken - portal för pedagogisk personal

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta. Vi förbehåller oss rätten att själva avgöra vilka tips som ska införas och när. Denna sida är under ständig utveckling och vi hoppas att det finns sådant som kan hjälpa elever att få en bättre skolvardag och att gå rakryggade genom hela skolan. Tipsen kommer från konkreta situationer där pedagoger använt dem. Varför kan Leo inte vänta? « Sju filmer om behov och möjligheter - Teknikstöd.

Strategier Leo kan behöva stöd att bestämma hur mycket tid han ska ägna åt ett tal innan han går vidare till nästa.

Varför kan Leo inte vänta? « Sju filmer om behov och möjligheter - Teknikstöd

Han kan använda stoppur eller timer i telefonen. Om man har svårt med koncentration och impulskontroll kan det dels vara en sporre att tvinga sig att ägna en viss, inte för lång, tid åt en uppgift, men också en ”belöning” att lämna den efter att tiden gått ut.Leo kan samla på sig frågor, kanske spela in frågan på mobilen eller anteckna för att kunna släppa den tillfälligt och gå vidare med nästa tal.En lista på tavlan vem som står i tur för hjälp.

Detta är också ett sätt att bli sedd som elev.En strategi kan vara att ha en ordningsföljd för hur man ska agera men hjälp av ovanstående punkter.Finns läromedel som talböcker? Det kan vara mycket värdefullt, även om man inte har dyslexi.Leo behöver också extra tid för att ta igen och få förklaringar utan tidpress. Läs mer om talböcker på www.inlasningstjanst.se Teknikstöd Läs mer om appar som stöd i skolan på andra webbplatser! Åtgärdsprogram vinner över provregler. Debattens vågor har gått höga kring Skolverkets anvisningar om hjälpmedel vid nationella prov.

Åtgärdsprogram vinner över provregler

Elever med dyslexi får inte använda exempelvis talsyntes vid proven i läsförståelse för årskurs tre och sex. Situationen har liknats vid att ta glasögonen av en person med synfel. Ängkärrskolan i Solna vänder sig specifikt till barn med dyslexi, och där låter man eleverna använda sina ordinarie hjälpmedel vid de nationella proven. – Vår uppgift är att stärka barnen så att de går vidare i livet, inte att sänka dem. Det är en form av mobbning att först låta eleverna träna med hjälpmedel, och sedan vid provtillfället säga ”pilutta dig, nu får du inte den hjälp du behöver”, säger rektor Carin Segerström. Ängkärrskolan har låtit Juristfirman Vide studera frågan om elevernas rätt att använda hjälpmedel. . – Om det står i elevens åtgärdsprogram att hon ska ha hjälpmedel vid prov så är det inte möjligt för skolan att göra ett undantag vid nationella prov.