background preloader

Funktionsnedsättningar

Facebook Twitter

ADHD/ADD

Asperger & Autism. Diverse tips. Dyslexi & Språkstörning. OCD/Tourettes/Social fobi/m.m. Undantagsbestämmelsen. Funktionssimulatorn. Du kan välja om du vill uppleva de olika situationerna med eller utan kognitiv funktionsnedsättning.

Funktionssimulatorn

Vi rekommenderar att du tittar på båda versionerna för att kunna jämföra. En person med kognitiv funktionsnedsättning kan ha svårigheter med sinnesintryck, att minnas, uppfatta tid, planera, organisera och fokusera. Det kan också vara svårt att hantera stressiga situationer, ta in och tolka mycket information och att vara i sociala sammanhang. Olika personer kan ha olika upplevelser och funktionssimulatorn ger några exempel. Vad gäller situationen med hörselnedsättning kan du endast välja att uppleva hur en person med hörselnedsättning som använder hörapparater upplever klassrumsmiljön. De flesta personer med hörselnedsättning har nytta av teknik som förstärker ljud. För många med hörselnedsättning fungerar kommunikation med enskilda personer bra om de har hörapparat och det inte förekommer störande ljud. Du startar funktionssimulatorn genom att välja en simulering nedan. Så navigerar du: Hur ska jag bedöma i engelska för en elev som inte skriver? Jag har en elev med både adhd och autism.

Hur ska jag bedöma i engelska för en elev som inte skriver?

Eleven talar god engelska och jag har och kan få underlag att bedöma läsa, höra och tala men eleven skriver inte annat än enstaka ord. I grundskolan har elevens skrivande skötts av en specialpedagog på den specialskola hon gått på. Nu går hon första året på en vanlig gymnasieskola. Ska jag bortse från att hon inte skriver när jag bedömer hennes engelskkunskaper? Om jag lyckas få henne att skriva, vilket jag egentligen inte tror på, hur ska detta skrivande vägas i förhållande till de andra färdigheterna? Eleven har en funktionsnedsättning som inte är av tillfällig natur. Att överföra tal till text Alla människor behöver kunna skriva på flera sätt. Korta texter kan skrivas för hand, eller talas in via taligenkänning på telefonen.Längre texter kan skrivas genom att tankarna och strukturen talas in som stolpar för minnet.

Vi lever i en tid av stor teknisk utveckling. Kan ni acceptera att eleven skriver genom att tala in en text? Funktionsnedsättning - www.lul.se. I den här delen kan du läsa om en mängd aspekter av det som utmärker olika funktionsnedsättningar.

Funktionsnedsättning - www.lul.se

Innehållet har skapats i samarbete med ledande experter inom respektive område. Du kan läsa om hur funktionsnedsättningarna påverkar vardagen, vad de beror på och vad man kan göra för att förbättra sin situation. Du kan också hitta tips på litteratur som rör de olika ämnesområdena.En del faktatexter finns på engelska, arabiska och ryska. Klicka på "Faktatexter på andra språk än svenska" i menyn för att komma vidare. Texterna är uppdelade i fyra kategorier: Imorgon ska jag vara normal. Skoldatatek. Tipsbanken - portal för pedagogisk personal. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

Tipsbanken - portal för pedagogisk personal

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta. Vi förbehåller oss rätten att själva avgöra vilka tips som ska införas och när. Denna sida är under ständig utveckling och vi hoppas att det finns sådant som kan hjälpa elever att få en bättre skolvardag och att gå rakryggade genom hela skolan. Tipsen kommer från konkreta situationer där pedagoger använt dem.

Varför kan Leo inte vänta? from Teknikstöd i skolan on Vimeo.