background preloader

Teaching tips

Facebook Twitter

3 ways to get the most out of speaking activities. Published 12 October 2017 Robert Dobie is an ELT teacher and owner of the popular ESL resource site, All Things Grammar. Following on from yesterday’s post (5 great reasons to extend activities), Robert talks about how to get the most out of speaking activities in your classroom. He also provides a downloadable rubric and grade sheet! Often, two of the main objectives of any speaking lesson are (1) to get the learners talking and, once the first objective is achieved, (2) to help them measurably improve their speaking ability.

This sounds easy enough, but, unfortunately, there are a few simple strategies which are often overlooked by teachers to help them achieve these two objectives. Here are three common strategies for getting the most out of speaking activities. 1. Ask me about the things I bought yesterday, and why I bought them, and I’ll talk your ears off. 2. 3.

A rubric is simply a set of instructions for grading a test. Do you have a large class size? A simple blueprint for making creative ESL worksheets. Published 13 October 2017 Robert Dobie is an ELT teacher and owner of the popular ESL resource site, All Things Grammar. This article follows on from Three ways to get the most out of speaking activities and is the final in the series. In this post, Robert talks about how to create effective ESL worksheets. As language teachers, we are all very familiar with worksheets. We know one when we see one. Very simply, it’s a sheet of paper used for work, and we use them often in our teaching. Step One – Brainstorm: Take a large, blank piece of paper and make three columns. Step Two – Make Connections: Take a minute or two and scan the three columns.

These three words, you may recall, form the basis of the instructions of my worksheet called ‘Scissors Crossword – Places Around Town’ [Before class, the teacher cuts out the crossword clues and gives one clue to each student to remember; the students then tell the clues (from memory) to their classmates]. 3 Strategies You Should Know If You Teach A Mixed Level Class. Ah, the dreaded mixed level class. What can an ESL teacher do with a room full of students who are just starting their language studies sitting next to others who could probably teach the class for you? You do your best. Luckily, the best you can do with a mixed level class can be pretty awesome. That is if you choose the right activities and use the best strategies in class. Here are some ideas for teachers of mixed level classes of for involving and engaging all your students.

Shake It Up: 3 Solutions to the Mixed Level Class Dilemma 1Group Role PlaysGroup role plays, sometimes called strategic interaction, are an effective way to get all of the students in your mixed level class using language at their level and still participating in the same activity. Let’s be real for a minute. What are your favorite activities for a mixed level class? What has worked for you? Enjoyed this article and learned something? Want more teaching tips like this? Get the Entire BusyTeacher Library. 7 Turn-taking Strategies That Will Boost Student Speaking Time. ESL students learn a variety of skills in the classroom, and strategies for listening, writing or reading.

They can certainly speak in class, but is answering your questions the same as speaking? Can your students carry a conversation with another English speaker? How long can they keep one discussion going? The reason these questions are important is that ultimately this is exactly what ESL students hope to accomplish: they want to gain the level of proficiency that will allow them to engage English speakers in conversation. And to reach this level of proficiency, the ability to take longer turns and turn-taking skills are absolutely essential.

What Is Turn-taking in Speaking? What happens most often in the ESL classroom is that one or a few of the students dominate the conversation, giving the others very short turns. Quite literally, we’re talking about taking turns to speak. Use These 7 Turn-taking Strategies to Boost Student Speaking Time click to enlarge the infographic: 30-day-challenge – extramural engelska i fokus. Extramural engelska, den engelska eleverna sysslar med utanför klassrummets väggar, är en faktor vi måste ta i beaktande som engelsklärare idag. Elever som använder engelskan framför allt på internet och för att spela spel utvecklar sin engelska, det är ingen hemlighet. Men de som inte gör det, då? Ska vi strunta i dem? Nej, vi ska hjälpa dem hitta dit! Det är en del av skolans kompensatoriska uppdrag! Därför har Emmeli Johansson lyft fram förslaget om en ”30-day-challenge”, ett begrepp lånat från träningsvärlden, med fokus på fritidsengelska.

Det praktiska genomförandet kan komma att se lite olika ut på olika skolor, men tanken är att eleven väljer en uppgift varje dag i 30 dagar och på något vis dokumenterar vad de gör. Undervisar du engelska? English Teacher Rethinks Grammar Lessons — With an App. In the last eight years, high school English teacher Jeff Scheur has graded 15,000 papers. He estimates that each time he collects a new round of essays from his 150 students, it takes him about 40 hours to read them, fill out grading rubrics and write personalized feedback.

Meanwhile, he questions the impact of his efforts. "Students get a paper back, and you want to follow up and track if they're making progress," he says. "But I realized there wasn't a good feedback loop to make that happen. " He decided to build one. Last month, he pushed the first version of a web app called NoRedInk that creates quizzes to teach grammar skills. Teachers can view how all students in a class are progressing in NoRedInk through one dashboard. One strength of the product is that it's built from a teacher's perspective. "Teachers tend to be very student-centered thinkers," Scheur says. Motivating students to learn grammar is particularly important. "Learning any skill comes down to practice," he says. Helenas bästa läxrecept del 2: Engelska. --> ”Just a spoonful of sugar makes the medicine go down.”

Inget annat ämne är fullt ut lika viktigt för svenska elever som engelska. I deras egna ögon, vill säga. I princip alla elever vill lära sig engelska – eller åtminstone kunna engelska. När vi lyckas ger det raketbränsle till hela skolgången. När vi misslyckas sänker det hela skolgången. Här är en sammanställning över hur engelska skiljer sig från andra skolämnen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hur ger man läxor i ett sådant ämne? Den absolut viktigaste slanten som behöver trilla ner är att det är tid i språkbad med stigande svårighetsgrad som ger den högsta måluppfyllelsen – inte begåvning, inte väl genomförda lektioner, inte mest ifyllt i övningsboken, inte flest rätt i grammatikstenciler. I den andra ändan av spektrumet finns de som redan uppfyller alla kunskapskrav. Det säger sig självt att de här två kategorierna behöver helt olika utmaningar både i skolan och hemma.

Jag brukar börja med enbart glosläxor. Jag förklarar 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hörförståelse med strategier som hjälp | Min undervisning. Vi arbetar med hörförsteålse i min språkvalsgrupp, de elever som inte läser något språk, och programmet vi utgår från är News Reel Easy från UR. Programmet är ett par minuter långt och finns också i en svårare variant här. Eftersom jag har elever som inte når målen i engelska och många främst behöver träna på att lyssna så arbetar jag med strategier för att ge dem verktyg för att lyssna aktivt. Som ni ser är det samma upplägg med strategier som vid läsning och det ger dem en röd tråd av att strategier är tillämpbara vid många olika uppgifter. Vi gör så här: Förutspå: 1. 2. Reda ut oklarheter 3. 4. Ställer frågor och sammanfatta: 5. 6. 7.

Kul@lära: Mount Perception: Klassen övar upp sin förståelse i engelska. Vid ett flertal tillfällen har jag i Facebook-gruppen Engelska 6-9 läst om kolleger som genomfört "30-day-challenge", där elever i 30 dagar ska genomföra olika aktiviter på engelska. Idén är enligt uppgift (se kommentar nedan) ett resultat av kollegialt samarbete och ursprungsidén kommer troligtvis från Emmeli Johansson men har sedan strukturerats upp av Mia Smith som presenterar sin version på bloggen Mias klassrum och jag har använt mig av delar av hennes upplägg. Under hösten 2014 läste jag en kurs vid Umeå universitet som heter Datorspel och lärande. Genom att spelifiera undervisningen kan man väcka mer engagemang och lust i lärandet men i skolarbetet är det viktigt att ingen blir utslagen, alla måste känna att de bidrar till framgången.

Tid till reflektion är ytterligare en betydelsefull aspekt om man ska använda sig av spel i lärandet. Själva berget tillverkade jag i Google Drive med Google Drawings. Jag gjorde en ruta som jag kopierade och byggde berget med. Silent viewing. Så använder du IT i språkundervisningen. Teaching Your Students How to Have a Conversation.

I was recently in a third grade classroom and was struck by the presence of rules that were posted for how to have a conversation. The poster said, "Each person must contribute to the discussion but take turns talking. Ask each other, 'Would you like to add to my idea? ' or 'Can you tell us what you are thinking? ' Ask questions so that you understand each other's ideas.

Having visited many middle and high schools, I think these same rules could -- and probably should -- be posted there as well. Maybe you have also observed how common it is nowadays for students to not know how to have a conversation. 8 Tips for Speaking and Listening While it is impossible to know all of the reasons, there is no doubt that learning to listen and talk is an extremely important way to broaden knowledge, enhance understanding and build community. 1.

Make a point of having one-to-two minute interactions, one-on-one, at least a few times each week with students who struggle conversationally. "Really? "" 2. 3.

Link collections

Planning.