background preloader

Teaching tips

Facebook Twitter

3 Strategies You Should Know If You Teach A Mixed Level Class. Ah, the dreaded mixed level class.

3 Strategies You Should Know If You Teach A Mixed Level Class

What can an ESL teacher do with a room full of students who are just starting their language studies sitting next to others who could probably teach the class for you? You do your best. Luckily, the best you can do with a mixed level class can be pretty awesome. That is if you choose the right activities and use the best strategies in class. Here are some ideas for teachers of mixed level classes of for involving and engaging all your students. Shake It Up: 3 Solutions to the Mixed Level Class Dilemma 1Group Role PlaysGroup role plays, sometimes called strategic interaction, are an effective way to get all of the students in your mixed level class using language at their level and still participating in the same activity. Let’s be real for a minute. 7 Turn-taking Strategies That Will Boost Student Speaking Time. ESL students learn a variety of skills in the classroom, and strategies for listening, writing or reading.

7 Turn-taking Strategies That Will Boost Student Speaking Time

They can certainly speak in class, but is answering your questions the same as speaking? 30-day-challenge – extramural engelska i fokus. Extramural engelska, den engelska eleverna sysslar med utanför klassrummets väggar, är en faktor vi måste ta i beaktande som engelsklärare idag.

30-day-challenge – extramural engelska i fokus

Elever som använder engelskan framför allt på internet och för att spela spel utvecklar sin engelska, det är ingen hemlighet. Men de som inte gör det, då? Ska vi strunta i dem? Nej, vi ska hjälpa dem hitta dit! Det är en del av skolans kompensatoriska uppdrag! Därför har Emmeli Johansson lyft fram förslaget om en ”30-day-challenge”, ett begrepp lånat från träningsvärlden, med fokus på fritidsengelska. Det praktiska genomförandet kan komma att se lite olika ut på olika skolor, men tanken är att eleven väljer en uppgift varje dag i 30 dagar och på något vis dokumenterar vad de gör. English Teacher Rethinks Grammar Lessons — With an App. In the last eight years, high school English teacher Jeff Scheur has graded 15,000 papers.

English Teacher Rethinks Grammar Lessons — With an App

He estimates that each time he collects a new round of essays from his 150 students, it takes him about 40 hours to read them, fill out grading rubrics and write personalized feedback. Meanwhile, he questions the impact of his efforts. "Students get a paper back, and you want to follow up and track if they're making progress," he says. "But I realized there wasn't a good feedback loop to make that happen. " He decided to build one. Helenas bästa läxrecept del 2: Engelska. --> ”Just a spoonful of sugar makes the medicine go down.”

Helenas bästa läxrecept del 2: Engelska

Inget annat ämne är fullt ut lika viktigt för svenska elever som engelska. I deras egna ögon, vill säga. I princip alla elever vill lära sig engelska – eller åtminstone kunna engelska. När vi lyckas ger det raketbränsle till hela skolgången. När vi misslyckas sänker det hela skolgången. Här är en sammanställning över hur engelska skiljer sig från andra skolämnen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hur ger man läxor i ett sådant ämne? Den absolut viktigaste slanten som behöver trilla ner är att det är tid i språkbad med stigande svårighetsgrad som ger den högsta måluppfyllelsen – inte begåvning, inte väl genomförda lektioner, inte mest ifyllt i övningsboken, inte flest rätt i grammatikstenciler.

I den andra ändan av spektrumet finns de som redan uppfyller alla kunskapskrav. Det säger sig självt att de här två kategorierna behöver helt olika utmaningar både i skolan och hemma. Jag brukar börja med enbart glosläxor. Hörförståelse med strategier som hjälp. Vi arbetar med hörförsteålse i min språkvalsgrupp, de elever som inte läser något språk, och programmet vi utgår från är News Reel Easy från UR.

Hörförståelse med strategier som hjälp

Programmet är ett par minuter långt och finns också i en svårare variant här. Eftersom jag har elever som inte når målen i engelska och många främst behöver träna på att lyssna så arbetar jag med strategier för att ge dem verktyg för att lyssna aktivt. Som ni ser är det samma upplägg med strategier som vid läsning och det ger dem en röd tråd av att strategier är tillämpbara vid många olika uppgifter.

Vi gör så här: Kul@lära: Mount Perception: Klassen övar upp sin förståelse i engelska. Vid ett flertal tillfällen har jag i Facebook-gruppen Engelska 6-9 läst om kolleger som genomfört "30-day-challenge", där elever i 30 dagar ska genomföra olika aktiviter på engelska.

Kul@lära: Mount Perception: Klassen övar upp sin förståelse i engelska

Idén är enligt uppgift (se kommentar nedan) ett resultat av kollegialt samarbete och ursprungsidén kommer troligtvis från Emmeli Johansson men har sedan strukturerats upp av Mia Smith som presenterar sin version på bloggen Mias klassrum och jag har använt mig av delar av hennes upplägg. Under hösten 2014 läste jag en kurs vid Umeå universitet som heter Datorspel och lärande. Genom att spelifiera undervisningen kan man väcka mer engagemang och lust i lärandet men i skolarbetet är det viktigt att ingen blir utslagen, alla måste känna att de bidrar till framgången. Tid till reflektion är ytterligare en betydelsefull aspekt om man ska använda sig av spel i lärandet. Själva berget tillverkade jag i Google Drive med Google Drawings. Silent viewing. Så använder du IT i språkundervisningen.

Teaching Your Students How to Have a Conversation.

Link collections

Planning.