background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Tärningar som stöd för att skriva och tala. Jag har tidigare skrivit om olika sätt att väcka den skriftliga inspirationen dels i ett inlägg där jag hade satt ihop olika stödfrågor för att skriva utifrån ett nytt perspektiv och även i ett annat inlägg för att få förslag på olika börjor.

Tärningar som stöd för att skriva och tala

Denna gången kommer ett tips om hur du med hjälp av en tärning kan stödja elevens skrivande i att bygga upp en berättelse. Det i såg är inget nytt men jag har kryddat upplägget med en av mina favoriter – en Canva. Synonymer sa hon ~ Kilskrift. Begrepp är en del av The Big Five.

Synonymer sa hon ~ Kilskrift

Inom svenskämnet innebär det bland annat alla grammatiska uttryck, men det handlar också om att prata om synonymer. Samtidigt som vi vill att eleverna ska variera sitt språk genom att t.ex. använda synonymer så är det inte alltid helt enkelt att få till det där. Ordet sa är kanske det som oftast förekommer och som samtidigt verkar vara svårt att byta ut. 10 steg till att bli en författare. Del 5: Att välja form Vem berättar?

10 steg till att bli en författare

NP svenska. När ni ska skriva era uppsatser har vi bl a pratat om hur viktigt det är att man först disponerar sin text genom att tänka till först.

NP svenska

Det är första steget innan du börjar skriva. När du väl skriver är det bra om du känner till några saker som kan lyfta din text något mer. Jag går kort igenom vad här under.

Genrer/texttyper

Skrivprocessen. Skrivprojekt. Anki Skrutts Formidabla Skrivtips. Möten Tänk ut ett omaka par som träffas på en annorlunda plats. Gör sedan två texter. I den första skriver du om mötet från den ena personens synvinkel och i den andra texten beskriver du händelseförloppet ur den andra personens perspektiv. Användning av datorer utmanar skrivandet. Marie Nordmark – I det digitala skrivandet är skrivandet den i tid stora och komplexa delen av skrivprocessen där eleverna både skriver, planerar och bearbetar sin text samtidigt som den växer fram på skärmen.

Användning av datorer utmanar skrivandet

Samtidigt som eleverna skriver sin text planerar och bearbetar de sina text på detaljnivå. Detta skiljer sig från tidigare undervisning om skrivprocessen som betonar disposition eller planering för text samt skrivande i flera versioner av utkast. I det digitala skrivandet används ingen särskild disposition eller plan för skrivandet, säger Marie Nordmark. Att skriva ett bra svar. Jag har precis kört igenom en typ av lektionspass som jag verkligen gillar.

Att skriva ett bra svar.

Inte för att det är det mest lustfyllda vi gör kanske, utan för att jag alltid går från de lektionerna med känslan att eleverna verkligen har lärt sig något. Vilket ju alltid känns tillfredsställande. Jag brukar vika någon eller några lektioner under varje läspass till att prata om kvalitet i elevsvar. Vi kan också kalla det: hur du skriver ett bra svar, eller: att tänka på när du resonerar kring en text. I detta fallet har klassen läst Häxfeber, en skönlitterär bok om häxprocesser i det medeltida Danmark. Den här gången gjorde vi så här: 1. 2. 3. 4.

Att utveckla sitt skrivande » Meningar med elever. I menyraden kan du klicka fram andra underlänkar på hur du utvecklar ditt skrivande med bl a gestalningar och person- och miljöbeskrivningar.

Att utveckla sitt skrivande » Meningar med elever

Du hittar även responsark och skrivprocessen visualiserat. Cirkelmodellen. Den knäppa lektionen mellan två arbetsområden. Enkel språklektion med en stor dos kreativitet. Du vet väl att du kan skriva ut det här inlägget. Hej, nu är det dags för en liten lektion igen. Mina lektioner handlar i första hand om att eleverna ska få erövra det muntliga utrymmet, att de ska få tänka och att de ska få uppleva språkets kreativitet. Ta en mening ur en bok. Vilken bok som helst. Vilken mening som helst. Filmer om kamratbedömning. Ingridremvall.

Sinnesövning Då vi skriver tänker vi oftast på det man ser med ögonen.

ingridremvall

Men lika viktigt för berättelsen är våra övriga sinnen. Kvarteret skatan - Skrivkurs. LPP processkrivning med hjälp av kamratrespons svenska. Läs- och skrivprojekt med utgångspunkt från Kulor i hjärtat. Kulor i hjärtat av Cilla Neumann är en mycket tacksam bok att jobba med i svenska.

Läs- och skrivprojekt med utgångspunkt från Kulor i hjärtat

Dels för att den är elevnära, den är lagom lång att läsa på en lektion då den innehåller många noveller, och att den är lätt att knyta ihop med skrivuppgifter där man kan träna på olika kunskapskrap från det centrala innehållet. Jag fick tips på boken av min kompis Nina som också är svensklärare (och biträdande rektor), och de har arbetat med detta projekt på deras skola. Ni känner väl till Malin Larssons blogg Vi ses i skolan och även flippat klassrum? De jobbar på samma skola nämligen och där finns elevexempel att härma om man lyssnar på hennes länkade Youtube-klipp när det kommer till skrivuppgifterna. Makete.se - dramaturgi i lärande. Meningar med elever » att skapa mening.

Narrativ text instruktion för elev. Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning. Skrivarpromenad. SkrivPuff. Skrivprocessen bedömning. Skrivarskola - Mediekompass. Publicerad: 04 augusti 2014 Journalistiskt skrivande påminner på flera sätt om skrivande som vi övar i skolan och därför kan det vara ytterst givande att försöka lära sig lite om hur man skriver nyhetsartiklar, reportage, krönikor, etc.

Skrivarskola - Mediekompass

På de pdf-er som finns här finns en bra introduktion till den här sortens skrivande. Här poängteras noggrannhet när det gäller källor och källkritik och här ges handfasta regler för hur man skriver. Mediekompass Värmland-Dalsland. Scribus är ett grymt bra OpenSource Desk Top Publishing program (DTP program) som är jättebra för redigering av din skoltidning. Påminner lite om Windows Publisher men med den stora skillnaden att Scribus är helt gratis och mycket kraftfullare. Gör så här (gäller Windows) 1. Språket bär kunskapen: Att stötta skrivande. Squoosh -

The Secret Door - Step Through To The Unknown