background preloader

Media - MIK

Facebook Twitter

6 aspekter av näthat. Archives - No Hate Speech Movement. A Starting Point for Ensuring Student Online Privacy. Our society is struggling with issues regarding individual privacy.

A Starting Point for Ensuring Student Online Privacy

Heated debates are occurring on topics that range from whether the government should be allowed to conduct mass surveillance of citizens to the information that companies should be allowed to collect based on one's computer activity -- and what they should be allowed to do with it. There are also concerns about the security of personal data in general -- consider the data breach at Target last year.

Att vara källkritisk mot inlägg som delas på facebook. Förmågor: källkritik, samtala, lyssna Att göra: 1.

Att vara källkritisk mot inlägg som delas på facebook

Säkerhet på Facebook Vi kommer ägna lektionen denna gången åt att diskutera inlägg som delas på Facebook. Are you a responsible digital citizen? Anti-Bullying week Cyber Bullying video. Barnen, Bris och IT 2014, hur ser verkligheten ut? - Det är viktigt är att skapa utrymme för samtal och möten, och låta unga reflektera kring sin vardag online; hur de vill vara och bli behandlade.

Barnen, Bris och IT 2014, hur ser verkligheten ut?

Vi vuxna måste lära oss att vara lika respektfullt nyfikna på den unges vardag på nätet, som på den som äger rum i skolan, på träningen, i stallet eller på fredagsfesten, säger Thomas Jonsland, sakkunnig på Bris och författare till rapporten. Den 10 februari släpptes den nya rapporten Barnen, Bris och it 2014 – ungas vardag online, en sammanställning av Bris kontakter, med barns och ungdomars egna berättelser om sin vardag på nätet. Barnperspektivet.se.

Barn och unga på nätet, sociala medier... ”Barn hamnar i kläm i sociala medier” - Opinion. Användningen av sociala medier växer ständigt och användarnas ålder blir allt lägre.

”Barn hamnar i kläm i sociala medier” - Opinion

Medier som Facebook och Instagram har tydliga åldersgränser för att skydda yngre barn som inte kan hantera internet. Det finns också utbildningar på skolor och föreningar för föräldrar gällande sociala medier och hur de bör övervaka sina barns vanor på internet i skyddssyfte. Men vad händer då när föräldrarna via sina konton på sociala medier exponerar barn från födseln, hur påverkas barnen av detta och hur står det sig gentemot åldersgränsen på sociala medier?

I Sverige har föräldrar ett ansvar att skydda sina barn enligt barnkonventionen och föräldrar är även ställföreträdare för sina barn rent juridiskt tills att barnen blir straffmyndiga. I praktiken fungerar det så att om en förälder lägger ut en bild som barnet inte samtyckt till och som skadar barnet på något sätt så bryter den föräldern mot barnkonventionen, föräldern blir en gärningsman och barnet ett brottsoffer. Cyber Bullying Virus. Cyberbullying - let's fight it together. The music throughout the film is a song by Ben Folds called Still Fighting It.

Cyberbullying - let's fight it together

You can listen to it here: JOE: Um … Hi. Checklista för sociala medier. Hur används dina personuppgifter i sociala medier?

Checklista för sociala medier

Vad händer med det material du har publicerat? Kan du avsluta ditt medlemskonto? Skolverket har ställt samman en checklista med ett urval frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst, i skolan eller privat. Dags för MIK! Debattartikel: Nätmobbningen är allas ansvar. Ett barn sitter framför datorn och blir misshandlat.

Debattartikel: Nätmobbningen är allas ansvar

Slagen kommer tätt. Över själen breder blåmärken ut sig. Sår, stickor, bett. Alla tycks gilla att dissa. En Hata horan-grupp startas och antalet medlemmar ökar fort. Det här barnet är inte ensamt. Elevhälsan - Elevhälsan - Stina Haraldsson - Mobbningen tar inte sommarlov. Snart är det sommarlov, något som de flesta elever ser fram emot.

Elevhälsan - Elevhälsan - Stina Haraldsson - Mobbningen tar inte sommarlov

För elever som blir mobbade kan det vara skönt att slippa gå till skolan, men det kan också vara så att mobbningen fortsätter utanför skolan, till exempel i sociala medier som Facebook och Instagram. I en del av de anmälningar som kommer in till Barn- och elevombudet (BEO) ser vi också att skolor ibland avstår från att rapportera, utreda och om det behövs åtgärda kränkningar som sker i nära anslutning till ett lov, trots att skollagen tydligt säger att skolan ska ta tag i problemen skyndsamt. Vi på BEO har nyligen fått in en anmälan om en skola som meddelat att man inte tänker sätta in några åtgärder nu eftersom det snart är sommarlov.

Hur kommer det sig att man resonerar så? Edutopia-anderson-social-media-guidelines. Edutopia. Is Social Media Relevant?

edutopia

Filmrum. Folkets Bio Filmpedagogerna – Vi sätter film och media i ett sammanhang. Finna, analysera & kritiskt värdera information. Att hitta relevant information har blivit en utmaning för dagens medieanvändare.

Finna, analysera & kritiskt värdera information

Samtidigt som vi har tillgång till stora mängder information exponeras vi också för desinformation. Just another WordPress.com site. Gilla Hata horan - Lärarhandledning. Gilla Hata horan är en ungdomsroman om nätmobbning som har kommit till genom ett samarbete mellan Johanna Nilsson, Friends och Pocketförlaget. Det är en stark bok som väcker många känslor och tankar kring en angelägen fråga som berör unga. Den passar därför bra att använda i undervisningen. Till detta ändamål har Friends tagit fram en lärarhandledning som stöd för klassdiskussioner i årskurs 8-9 och gymnasiet.

Här kan du ladda ner materialet gratis! (Klicka på dokumentet för att förstora). Handboken Schyst! för att kommunicera mer jämlikt. För att motverka att omedvetet förstärka och vidmakthålla myter och stereotypa föreställningar har Region Värmland tagit fram en handbok med tips och exempel som hjälper dig kommunicera mer jämlikt. Handboken Schyst! Innehåller bilder, tydliga exempel kring ordval och bildkomposition, råd vid fotografering och andra tips som hjälper dig kommunicera schystare. Målet är jämlik kommunikation där alla känner sig inkluderade i ord och bild. Personerna på bilderna i handboken är invånare i Värmland som tillsammans illustrerar olika aspekter kring begreppet jämlikhet. Home - www.saferinternet.org. Hem - Statens medieråd. Handbok om medier i nya läroplanen. I den här bloggen kan du följa vårt arbete med IKT på fritidshemmet med värdegrundsarbete som fokus. Vi som arbetar och skriver heter Linnea Malmsten, lärare och Stina Hedlund, fritidspedagog. Här presente.

Instagramupploppen. I dagarna två har jag föreläst för lärare, skolpersonal, skolledare och föräldrar kring sociala medier. Av en tillfällighet har detta inträffat samtidigt som det s.k. Instagrammålet kommit upp i rätten. Internet och källkritik. Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag. Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Internetguider. Jag_3_internet_hogstadietgymnasiet. Kränkningar på internet - Barn- och elevombudet. Skollagen kräver att den som driver skolan utreder mobbning och kränkningar som sker på skolan eller har anknytning till skolan. Du som arbetar på skolan och ser en kränkning måste anmäla det till rektorn.

Det spelar ingen roll om det skett i korridoren, på skolgården eller på internet. Rektorn ska sedan anmäla händelsen till huvudmannen. Källkritiska övningar för elever och andra. Lararmaterial_ViljaVeta.pdf. Lärarguider i upphovsrätt. Här finns fyra olika guider i upphovsrätt för lärare och förskollärare. De ger en vägledning till hur ni kan använda andras bilder, filmer, tv- och radioprogram, musik och texter i skolan och på nätet. Det finns också två kortfattade texter om Upphovsrätt § 17 och uppföranderätt för teater. Guiden gäller alla skolformer. Medie- och Informationskunnighet (MIK) Den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen av vår värld erbjuder nya möjligheter men också många hot. De förmågor vi traditionellt tränar i skolan måste anpassas till nya omständigheter.

Medialiseringen och automatiseringen av samhället innebär i grunden genomgripande förändringar av våra förutsättningar som samhällsmedborgare. MIK. Media and Information Literacy. UNESCO’s action to provide people with the skills and abilities for critical reception, assessment and use of information and media in their professional and personal lives. Empowerment of people through information and media literacy is an important prerequisite for fostering equitable access to information and knowledge, and building inclusive knowledge societies. Information and media literacy enables people to interpret and make informed judgments as users of information and media, as well as to become skillful creators and producers of information and media messages in their own right.

UNESCO’s mission in this area consists of fostering information and media literate societies by encouraging the development of national information and media literacy policies, including in education. <div id="ko_list_block"><li><div><span class="ko_list_title">News</span></div></li></div> News. MIK-rummet. MIK för mig. Näthatet tar inte sommarlov – sjätte podden från No Hate om vad föräldrar kan göra. Nu börjar sommarlovet – en härlig tid med ledighet, men också en tid då många barn spenderar mer tid framför datorn och kanske mår dåligt.

Nya satsningar efter sommarlovet » Mediekompass. No Hate Speech Movement. Lektionsplanering – Så slipper vi ett nytt Instagram-fall. Vi har nu chansen att slippa ett nytt Instagram-fall. Pedagogiskt paket kring källkritik - Statens medieråd. Källkritik intar en central plats när det gäller att kunna förhålla sig till sin omvärld. Extra viktiga är förmågorna att kritiskt kunna granska budskap, avsändare och kontext under ett valår. Här ger vi tips på pedagogiskt material som hjälper dig som lärare att stärka dina elevers källkritiska förmågor och kunskap om förutsättningarna för vår demokrati. MIK-rummets faktatext Källkritik. Planera in No Hate i höst. Vuxna i skolan behöver inte vara experter på digitala medier men de spelar en viktig roll i att hjälpa unga som råkar illa ut online. Under hösten kommer mer pedagogiskt material, denna gång med fokus på främlingsfientlighet. Prata nätrespekt i skolan.

Skolan måste ta tillvara internets möjligheter och ge nödvändig kunskap för unga att verka i det digitala samhället. Resources - UK Films - Character interviews. Sociala medier i skolan. Sociala medier i skolan – att förebygga och hantera kränkningar. Olle Cox. Foto: Nathalie Parkvall Sociala medier som Facebook, Instagram och YouTube är idag självklara inslag i ungas vardag. Sociala medier i skolan: Skolans ansvar vid nätmobbning. Sociala medier i skolan: Skolans personal bör nätvandra. Sociala medier i skolan.

Surfa lugnt » Länkar och läromaterial. Surfa lugnt. Sociala medier i skolan, pedagogiska verktyg - Kristina Alexanderson. Startsida » Mediekompass. Skolan kan förebygga. Mediekompass Värmland-Dalsland. Startsidan. ”Skillnader i mediekunnighet hotar demokratin” Ifous.se - Tillsammans gör vi skillnad. Om upphovsrätten och om möjligheten att leva på sitt skapande. Säker på nätet. Tryggare skola. Tillsammans mot näthat Nohate.se (Keyyo, William Spetz, Sp4zie, Nellie Berntsson) Kort Version. Titta, vilka annonser GP hade då!

Ung och Skola - Rädda Barnen - Rädda Barnen. Unga kränks i ny app. UR Samtiden – Sociala medier i skolan. YouTube. Årskurs 7-9 - Media Smart. Ämnesord: Ungdomar och internet.