background preloader

Extra anpassningar

Facebook Twitter

Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har granskat. Den vanligaste frågan jag får är; vilken extra anpassning är den bästa?

Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har granskat.

För en tid sedan fick jag en klurig fråga på Twitter; vilken är den sämsta extra anpassningen? Lagändringen om extra anpassningar skulle underlätta för lärare och skolan vad gäller dokumentation. Man såg att antalet åtgärdsprogram hade skjutit i höjden. På vissa skolor var andelen elever med ÅP större än andelen utan ÅP. Extra anpassningar skulle också innebära att flytta ansvaret för elevens svårigheter från eleven själv till undervisning och lärmiljö. Skolinspektionens rapport om skolans arbete med extra anpassningar (160826) ger mycket information om vad som görs, vad som inte görs och vad som borde göras. Enligt rapporten visar studier att nära 40% av eleverna får specialpedagogiskt stöd någon gång under sin grundskoleutbildning.

Först ett klargörande för att komma fram till svaret på frågan om vad som är den bästa respektive den sämsta extra anpassningen. Apptips för elever i behov av särskilt stöd. Extra anpassningar – från lättnader till kunskapsutveckling. Om det är lätt att komma på hur man ska anpassa för att en elev ska utvecklas i riktning mot målen så är ju inte extra anpassningar något problem.

Extra anpassningar – från lättnader till kunskapsutveckling

Det är när man slår i metodtaket (Hejlskovs uttryck) som extra anpassningar blir ett problem. Hur högt metodtaket är varierar förstås från lärare till lärare och därför är synen på vad som är extra anpassningar olika. Lättnader för mina tankar till åtgärder. Det har gått så långt och eleven är så stressad eller låst att lättnader som lättare texter eller att ta bort uppgifter är det enda som kan fungera. Då är det förstås viktigt att ta till lättnader kortsiktigt för att bygga upp självförtroendet och få igång en kunskapsutveckling. Jag har de senaste veckorna skrivit och funderat över hur ärendegångar vid oro för elever ställer till det för oss.

Höj metodtaket med undersökande frågor Några av “mina” specialpedagoger har för länge sedan insett att det inte håller att de tar över ärenden från lärare. Vilka förmågor har du inte sett? Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Att starta en lektion på effektivt sätt

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad. Tack för det tipset! Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan. Först ger man en instruerade uppgift – antingen muntligt, i filmform eller i skrift eller annan form för den delen.

Sedan har man som lärare en återkoppling på det. Bildstöd från Klara Mera. It i lärandet. Skoldatateket - vad lärare ska tänka på. StoÌdinsatser foÌr elever med NPF utifraÌn TBF.pdf. Veckoschema i färg – bildstöd i vardagen. Tidigare har jag skrivit om ett veckoschema med bildstöd som vi använt oss utav.

Veckoschema i färg – bildstöd i vardagen

Jag har gjort ett nytt schema som jag tänker mig att vi ska använda, jag har gjort två olika versioner. Ett stort veckoschema och ett litet. Vi kommer att använda det lilla och inte alls hålla på med smådetaljer som vi gjort förut, det behövs inte (och ska jag vara helt ärlig tog vi ned det för säkert ett halvår sedan). Vi kommer att ha ett kort uppsatt per dag (måndag-fredag blir det förskola) lördag blir det en bild för gymnastik (då går barnen på barngympa) och söndagar blir det en bild för simhall eftersom vi åker och badar då.

Självklart kan man sätta in bilder också när det händer något särskilt som kalas eller dylikt. Jag tänker mig faktiskt att barnen ska få varsin liten “remsa”. TIPS: Skriv ut dubbletter av det stora schemat, laminera det ena “helt” och klipp det andra i remsor, en för varje dag. Självklart bjuder jag på både det stora och det lilla schemat. Ladda hem filen, skriv ut och laminera!