background preloader

Extra anpassningar

Facebook Twitter

Anpassa för elever med funktionsnedsättning. Ja, i vissa ämnen.

Anpassa för elever med funktionsnedsättning

Matematik Läraren kan hjälpa eleverna att läsa delar i alla prov i matematik. Proven i matematik för årskurs 9 och gymnasiet finns inlästa på cd-skiva. Man kan också använda kopior med större stil. Men nationella prov som är tryckta på papper får inte överföras till datafiler, eftersom det kan riskera att proven sprids. Biologi, kemi, fysik, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap Läraren kan hjälpa eleverna att läsa texterna. Svenska och svenska som andraspråk I årskurserna 3 och 6 ska eleverna i första hand läsa texterna själva i de delprov som prövar läsförmåga och läsförståelse. Däremot kan man anpassa proven så att de fortfarande prövar läsförmågan.

I årskurs 9 och på gymnasiet följer en cd-skriva med provet. Engelska I första hand ska eleverna själva läsa texterna och göra uppgifterna. Några vanliga sätt att anpassa provet är att ge eleven mer tid eller att dela upp provet på två tillfällen. Användbara appar i undervisningen för barn i behov. Applistan jan 2014 ut.pdf. Min undervisning. Arbetsscheman för skolan - Ulrikas. Att starta en lektion på effektivt sätt.

Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Att starta en lektion på effektivt sätt

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. Bildstöd från Klara Mera. Extra anpassningar årkurs 6-9. Det är krav på att dokumentera de extra anpassningarna dock inte för årskurser där betyg sätts.

Extra anpassningar årkurs 6-9

För åren 1-5 finns den skriftliga utvecklingsplanen med skriftliga omdömen och där ska man dokumentera sammanfattning av insatser för att eleven ska kunna nå kunskapskrav. It i lärandet. Klassrumsregler. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela?

Fantastiska Föräldrar. LATHUND FÖR PEDAGOGER med hoppiga, ofokuserade, tysta eller arga elever 1.

Fantastiska Föräldrar

Inta (eller pröva) positionen: Du ansvarar för att undervisa eleven som den är. Oavsett orsaker till att eleven är som den är. Den som tar ansvar kan också påverka, medan den som pekar på ansvar hos någon annan inte kommer påverka positivt alls. 2. Provtillfället. Det beror på.

Provtillfället

Skoldatateket - vad lärare ska tänka på. SOCIALA BERÄTTELSER. Svenskt Skolfoto för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. StoÌdinsatser foÌr elever med NPF utifraÌn TBF.pdf. Stödmaterial för inkludering av elever med NPF,AST.pdf. Svårt för pedagoger att hitta rätt lärmaterial. Hela det pedagogiska teamet kring en elev med svår synnedsättning eller blindhet behöver öka kunskapen om läromedel.

Svårt för pedagoger att hitta rätt lärmaterial

Pedagogerna skapar mycket lärmaterial själva och det finns behov av erfarenhetsutbyte och större tillgång till anpassat material. Det visar de studier som vår Läromedelsavdelning gjort för att utveckla läromedelsutbudet för den här målgruppen. Läromedelsavdelningen har genomfört två studier för att kartlägga behoven av läromedel för elever och barn med svår synnedsättning eller blindhet. Den ena undersökningen beskriver elever och pedagogers upplevelse av det material de har tillgång till. Den andra undersöker vilken metodik förskolan använder inom matematik, och kartlägger behoven av läromedel.

Rätt från början Undersökningarna visar bland annat att valet av läromedlet är viktigt eftersom elever med synnedsättning har svårt att anpassa sig till ett nytt material. Vill dela erfarenheter och material Underlag för utveckling. Min undervisning. Timstock - visar hur lång tid det är kvar. Vad är genrepedagogik? Alla sammanhang har sitt språk Vad vill jag säga och till vem?

Vad är genrepedagogik?

Vårt språk anpassas hela tiden till den situation som vi befinner oss i. För barn i skolan är det en sak att behärska ett vardagsspråk, en annan att erövra skolspråket. Språkliga mönster för olika sammanhang Enligt senare forskning lär man sig språket bäst om det sker samtidigt med annan inlärning. Veckoschema i färg – bildstöd i vardagen. VENN-diagram. Under hela höstterminen har jag haft förmånen att vara med i klass 2B´s klassrum.

VENN-diagram

Nu under våren har det inte blivit lika ofta men fredagen den 7 mars var jag på plats igen. Rebecca har tillsammans med eleverna skapat en jättefin morgonrutin med öppen dörr, ljus och en "Godmorgon-hälsning" på tavlan. En hälsning som gör att man känner sig välkommen , har någonting att läsa och fundera på medan hela klassen samlas och dessutom med syfte att arbeta språkutvecklande. Denna dag var det ordklasser i fokus men även Detektiven fick arbeta för att reda ut nya ord och uttryck. Efter samlingen var det dags för mig att visa klassen ett nytt verktyg - Venn diagrammet.

VÖL – mycket mer än en modell för att träna läsförståelse av faktatext. Jag går just nu en kurs i RU, Reciprokal Undervisning i läsförståelsestrategier och har där kommit i kontakt med en forskare som heter Jim Cummins.

VÖL – mycket mer än en modell för att träna läsförståelse av faktatext

Han presenterar det vi lärare har hört många gånger, nämligen att man som lärare måste utgå från det som eleven känner till och successivt öka svårighetsgraden för att inlärning och språkutveckling ska ske. Samma tanke förmedlar Pauline Gibbon som dessutom menar att vi måste undervisa hjärnan så som den vill ha det; att gissa och vara nyfiken driver hjärnan och underlättar inlärningen. VÖL är en konkret arbetsmodell som används för att träna läsförståelse av faktatext och baseras bl a på den forskning jag nämner ovan. Genom att använda modellen gör man eleverna medvetna om vad de redan kan om ett ämne (V=vet), deras nyfikenhet aktiveras (Ö=önskar veta) och de får träna på att formulera vad de har lärt sig (L= Lärt mig). Se bilden. Däremot kan jag redan se flera andra fördelar: Lektionerna får en naturlig struktur.