background preloader

Lekcja : Mniejszości etniczne w Polsce - ŁEMKOWIE

Facebook Twitter

Rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Mniejszość narodowa a etniczna - porównanie. Prezentacja o Łemkach. Łemkowie. Liczebność i rozmieszczenie Łemków w Polsce. Tereny zamieszkałe przez Łemków - Łysa Góra. Plan chaty łemkowskiej. Chyża (budynek) Piec w izbie łemkowskiej. Język Łemków. Język łemkowski - cyrylica. Cerkiew Łemkowska. Krzyż łemkowski. Religa Łemków - ikona. Cerkiew w Kwiatoniu. Cerkiew Świętych Kosmy i Damiana w Skwirtnem. Cerkiew św. Michała Archanioła w Dubnem. Cerkiew św. Kosmy i Damiana w Krempnej. Prosfora. Święto Kultury Łemkowskiej - WATRA. Quiz - Quizizz. Łemkowie. Tereny zamieszkiwane przez Łemków według prof.

Łemkowie

R. Reinfussa Jedna z wielu tablic upamiętniających deportację Łemków ze swych rodzinnych ziem w wyniku Akcji „Wisła” Winieta czasopisma „Nasz Łemko” wydawanego w okresie II Rzeczypospolitej Tablica ustawiona w 2009 przed wjazdem do Bielanki z nazwą wsi po polsku i łemkowsku Łemkowie[b] – wschodniosłowiańska grupa etniczna, do okresu wysiedleń w latach 1945-1947 (wysiedlenia do ZSRR, Akcja „Wisła”) zamieszkująca w zwartej grupie obszar Łemkowszczyzny. Obecnie niewielka ich część mieszka w historycznej ojczyźnie, pozostali żyją rozproszeni głównie na terenie Polski i Ukrainy. Liczebność i rozmieszczenie[edytuj | edytuj kod] Podczas Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 roku narodowość łemkowską zadeklarowało 10 531 osób, w tym 5 612 osób zadeklarowało ją jako jedyną narodowość, 7 086 jako pierwszą przy zadeklarowaniu również drugiej narodowości, 3 445 jako drugą narodowość[1].

Pierwotnym miejscem zamieszkania Łemków jest obszar Łemkowszczyzny. Skarbiec Łemkowszczyzny. Emilian Czyrniański (1824-1888) Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Akademii Umiejętności, chemik.

Skarbiec Łemkowszczyzny

Urodził się we Florynce w cyrkule nowosądeckim (obecnie powiat sądecki), w starej rodzinie łemkowskiej. W 1851 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego chemii ogólnej a w 1859 profesora zwyczajnego. W 1866 roku objął stanowisko dziekana Wydziału Filozoficznego, od 1874 - rektora UJ. Ważniejsze prace naukowe: "Słownictwo polskie chemiczne", "Wykład chemii nieorganicznej zastosowanej do przemysłu, rolnictwa i medycyny". Klaudia Ałeksowycz (1830-1916) Działaczka społeczna, założycielka wielu towarzystw. Urodziła się w Krasnej k/Krosna. Maksym Sandowicz (1886-1914) Święty kościoła prawosławnego, męczennik. Urodził się w Zdyni w powiecie gorlickim. Iwan Rusenko (1890-1960) Znany i lubiany poeta. Urodził się w Krasnej k/Krosna.

Nikifor Krynicki (1895-1968) Właściwe nazwisko Epifan Drowniak. Urodził się w Krynicy. Jerzy Nowosielski (1923- ) Malarz, rysownik, scenograf. Architekt. Łemkowszczyzna - kraina Łemków. Łemkowszczyzna - kraina Łemków Ten lud mieszka w niskim Beskidzie od źródeł Ropy po źródła Sanu.

Łemkowszczyzna - kraina Łemków

W jego gwarze spotykamy słowo: łem w znaczeniu tylko (...) i z tąd zowią ich Łemkami. Oni sami siebie nazywają Rusnakami. Chyba nikt świadomy tego, że wędruje po Beskidzie Niskim nie mógł nie słyszeć o Łemkowszczyźnie, czy o jej mieszkańcach Łemkach, którzy co prawda nie są tak nazywani od dawna, ale już dość długo, bo od połowy XIX wieku. Jeśli ktoś jednak nie słyszał, to niedobrze, bo to odwieczni mieszkańcy tych terenów, choć dzisiaj jest ich tu zdecydowanie mniej niż jeszcze przed 1947 rokiem. Gdzie leży Łemkowyna i kim są Łemkowie... Dawna Łemkowszczyzna (łem. Największe kłopoty sprawiało wyznaczenie granicy właśnie z Bojkami, bowiem część badaczy za A.

Łemkowie, to jedna z trzech grup górali karpackich poza Hucułami i Bojkami. Pochodzenie Łemków Drugą teorią jest koncepcja wysunięta w latach 70. Wyznania Łemkowszczyzny Kultura materialna. Łemkowie. Obszary Krynicy i jej okolic są związane z historią Łemków - grupą etniczną górali karpackich, zamieszkujących obszary wzdłuż głównej linii Karpat Wschodnich, po stronie polskiej był to Beskid Niski, częściowo Beskid Sądecki i Bieszczady, a po stronie słowackiej tereny aż do Tatr.

Łemkowie

Grupa ta miała ukształtować się jako zbiorowość o osiadłym trybie życia pod koniec XVI wieku. Istnieje wiele sprzecznych teorii wyjaśniających genezę pochodzenia Łemków. Mieli oni przybywać na obszary Polski już w średniowieczu na fali migracji pasterskich plemion wołoskich, które szły z ziem obecnej Rumunii. Łemkowie - Etnozagroda. Łemkowie (górale ruscy, grupa odrębna etnicznie) zamieszkiwali wsie po obu stronach pasma Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim oraz w dolinach Beskidu Niskiego, zawarte między Popradem na zachodzie a Osławą na wschodzie.

Łemkowie - Etnozagroda

Wraz z sąsiadującymi od wschodu Bojkami i Hucułami, tworzyli niegdyś zwarty klin osadnictwa karpackich górali rusińskich (ukraińskich) na terenach Rzeczypospolitej. Pokrewna Łemkom ludność ruska zasiedlała również północne części Spiszu, Szarysza i Zemplina po południowej, słowackiej stronie Karpat, gdzie ich potomkowie mieszkają do dziś. W Polsce, po II wojnie światowej, na skutek skomplikowanej sytuacji politycznej, ludność ukraińską (w tym Łemków), w 1947r. przymusowo wysiedlono na tereny zachodniej i północnej Polski (w ramach tzw. akcji „Wisła”), a ciągłość kulturowa historycznego regionu została drastycznie przerwana. Nazwa własna: Łemkowie - Łemky (funkcjonująca tylko po północnej stronie Karpat) jest stosunkowo młoda. Maria Brylak-Załuska.