background preloader

Svenska

Facebook Twitter

NP. Frågebatteri. Sites with free printables and downloads. Back to school door. En tyst film som säger mer än 1000 ord. Det finns en rad didaktiska frågor läraren behöver fundera på i planeringsfasen. Tre centrala frågor i förberedelserna är vad (undervisningens innehåll), varför (syfte) och hur (metod).

Jag börjar ofta med vadet, till exempel en text, bild eller kortfilm som ger mig tanken detta borde engagera eleverna. Denna gång fastnade jag för en film av Qian Shi om en liten flicka och hennes pappa som lever i fattigdom. Flickan drömmer om en docka, men de har inte råd att köpa en. Hur löser pappan det? Tre gripande minuter om fattigdom, utsatthet, klass, samhälle och den svåra konsten att vara förälder, men också om rikedom och kärlek. Bland annat. Efter filmen går tankarna på högvarv.

Om sammanhanget ska vara något av nyckelorden ovan kan en möjlig ingång vara Where children sleep. Ibland kör man fast i den kreativa processen och så kanske det blir med Shoe. Goodnight Mister Tom - Kimstudies. När mansrollerna ifrågasätts höjer pojkarna sina betyg. Pojkar fortsätter att prestera mycket sämre än flickor i den svenska skolan. Regeringens jämställdhetsutredare är kritisk till att inget händer. Men på Frejaskolan i Gnesta har trenden brutits. Trots att pojkarnas betyg i våras höjdes rekordmycket ligger de fortfarande långt efter flickorna.

Därför kommer regeringens utredare Svend Dahl att lyfta fram pojkars situation i skolan, när han i början av nästa år överlämnar utredningen ”Män och jämställdhet” till rege­ringen. Han är kritisk till att situationen i skolan inte blivit bättre. – Vi har vetat länge att det ställs lägre krav på pojkar i skolan. Utredaren tror att de senaste årens stora skolreformer kan bära en del av skulden. – Skolan har genomgått extremt omfattande förändringar. En skola som utredarna har diskuterat som ett positivt exempel är Frejaskolan i Gnesta.Efter en kartläggning år 2010 över jämställdheten på Frejaskolan stod det klart att det fanns en ”antipluggkultur” bland pojkarna på skolan.

. – Man får ha sin egen stil. Övningar - Jämställ.nu. TEXTTYPER. Texttyper - en genomgång för elever. Genrer/texttyper. Student workbook The Boy in the Striped Pyjamas. Att skriva en nyhetsartikel – Stödstruktur  | Stödstrukturer i skolan. Skolstart och Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande. Nu börjar sommarlovet lida mot sitt slut. Snart kommer eleverna tillbaka till skolan – och vissa kommer till skolan för första gången.

Eleverna har med sig nya erfarenheter och har utvecklats på olika plan under sommaren. Vare sig elevgruppen är ny eller inte kan det vara bra att börja terminen med gruppstärkande övningar för att arbeta ihop klassen och skapa en gruppkänsla. I inlägget Gruppstärkande övningar finns olika tips på hur man kan arbeta med sin elevgrupp under de första dagarna. Innan eleverna kommit till skolan är det vanligt att lärarna har ett par dagar på sig att förbereda sina klassrum, se över planeringar och material. När klassrummet är möblerat och eleverna är på plats och undervisningen kommit igång finns det olika vägar att gå. Att arbeta i grupper är något vi ofta använder oss av i undervisningen. I grupperna vill vi att eleverna ska arbeta tillsammans och ta hjälp av varandras styrkor. Vill du använda dig av cirkelmodellen kring ett tematiskt arbete?

Lycka till! An Epic List of Great Team Building Games. Update: After over 100,000 people read our original team building games post, we decided to make an updated version that’s even more epic than the original. We’ve added 8 new games—over 1,500 words of fresh ideas that you can use to build a stronger, happier team. Team building games are a good way to get your team to connect and work together better. Finding the right exercise can be challenging; not every team is comfortable with certain types of activities. It is important to choose an activity everyone feels safe doing. Want to save these ideas for later?

Here are 32 team building games to choose from, and none of them involve trust falls (whew). Click on the squares below* to learn about each game: Team Building Game #1: What Makes You Tick You could think of this as “what makes you ticked off”, as this is an exercise in learning about each other’s personalities and seeing what kind of personalities will clash. Choose a personality test that isn’t excessively complicated. Back to Top. Hur skriver man ett reportage? Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på.

Jag tänkte dela upplägget med er och det är väldigt enkelt. Det utgår nämligen från de gamla nationella proven som återfinns på Skolverkets hemsida. Upplägget i sig är inte revolutionerande men för just denna elev var det det. I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Hur konkretiserar man aspekterna? Jag valde att lägga upp det på ett lite bakvänt sätt för mig då jag brukar börja med att visa på exempeltexter.

Gå igenom instruktionen Till att börja med visade jag instruktionen för uppsatsdelen. Eget skrivande Eleverna fick sedan skriva brevet under resten av lektionen och fortsätta under nästa lektion för att hamna på den tid som eleverna får på själva skrivdagen på de nationella proven. PS!