background preloader

Skolverktyg/kursplan/ämnesplan

Facebook Twitter

En skola för alla, en skola utan kränkningar - Lärarnas Riksförbund. Lärandematriser; synliggör lärandet i handling. Av John Lovén Om du läst boken ”Lärandematriser – att få eleven att förstå” eller bara snubblat in på denna hemsida och börjar sätta dig in i vad lärandematriser är för något, så inser du säkert också styrkan i att använda detta som verktyg i ditt och elevernas lärande.

Lärandematriser; synliggör lärandet i handling

För att göra det enklare att använda lärandematriser har jag i samarbete med Johan skapat programmet LMX. Det är en programvara som gör det lättare för dig som lärare att skapa egna lärandematriser. Vad? LMX är ett program för lärare, så att du kan skapa lärandematriser till dina elever. Ett ganska tydligt förtydligande av ett ganska otydligt förtydligande. Skolverket har - säkerligen i all välmening - ställt till det rejält i vår för den lärare som vill vara säker på att följa läroplanen så bra som möjligt vid sin betygssättning.

Ett ganska tydligt förtydligande av ett ganska otydligt förtydligande

Under rubriken Betygssättning läser jag följande förtydligande på Skolverkets hemsida: Skolverket utvidgar innebörden av till övervägande del för betygsstegen B och D. Den här utvidgade innebörden gäller redan nu. Läraren tar alltså även hänsyn till hur väl utvecklade de delar är som eleven uppfyllt i överliggande kunskapskrav när läraren bedömer om det kan anses vara till övervägande del uppfyllt eller ej.

Pedagogisk planering. Varmt välkomna tillbaka till en ny spännande termin!

pedagogisk planering

Nu ska vi sätta igång med ett temaarbete som heter Norden. I det temat är det tänkt att ni alla ska få möjlighet att lära er mer om Norden. Det är ett tema som innehåller svenska, religion och geografi. I arbetsområdet ”Norden” ska du få möjlighet att utveckla - kunskaper om natur och kulturlandskap och de processer som formar jorden och vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. Digitalt, kollegialt lärande i världsklass!

Frustrerad ställer jag en fråga i facebookgruppen Engelska för år 6-9 där jag söker råd och hjälp kring hur andra brukar göra med grupper som inte vill eller vågar tala engelska.

Digitalt, kollegialt lärande i världsklass!

Tycka vad man vill om sociala medier, men att under en dag kunna diskutera problemet med lärare som är spridda över hela Sverige tycker jag är fantastiskt. I gruppen finns också deltagare från Finland och Norge. Råd och tips strömmar in och många känner igen i sig problemet. Vi konstaterar att det kan ha många orsaker som till exempel att de inte har ett tillräckligt stort ordförråd för att kunna uttrycka sig, att de inte är vana vid att tala engelska lektionstid och att något i gruppdynamiken gör att de inte vågar. När det gäller det senare kan det vara en god idé att låta specialpedagog observera klassen.

Effektiv bedömning – min checklista! Sitter du som jag och rättar och bedömer elevarbeten inför nästa vecka?

Effektiv bedömning – min checklista!

Det är märkligt att det är ett arbete som jag och många med mig drar sig för. När man väl sitter där och läser, tittar eller lyssnar är det ju oftast jätteinspirerande och man blir både stolt, överraskad och får hjälp med vidare planering. 20 Online and App Resources to Help You Boost and Improve Productivity. You probably have a smartphone in your hand, or really close by, and somewhere near, your email client is open.

20 Online and App Resources to Help You Boost and Improve Productivity

You are constantly on the lookout for the newest email, tweet, like, invite or any other kind of notification that can give you the latest info on your current project. Being this busy comes with its own drawbacks, as it can be pretty tiresome which all can lead to a big decrease in productivity. Because of this, true professionals are constantly trying to find the newest, most effective shortcut that will make their day a bit easier.

There are so many different productivity apps that are already available on the market, both for Android, iOS and the still developing Windows Phone. My favourite end of term activities. As for some of us this term might be coming to an end, I’d like to share some of my favourite end of term activities.

My favourite end of term activities

There are 7 different activities described here, falling under 3 categories: Reflective, Competitive, and Rapport Celebration. Klass- och teambuildning – Kooperativt Lärande. Energizing Brain Breaks. Skolstart och Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande. Nu börjar sommarlovet lida mot sitt slut.

Skolstart och Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande

Snart kommer eleverna tillbaka till skolan – och vissa kommer till skolan för första gången. Eleverna har med sig nya erfarenheter och har utvecklats på olika plan under sommaren. Vare sig elevgruppen är ny eller inte kan det vara bra att börja terminen med gruppstärkande övningar för att arbeta ihop klassen och skapa en gruppkänsla. I inlägget Gruppstärkande övningar finns olika tips på hur man kan arbeta med sin elevgrupp under de första dagarna. De lär då känna varandra, tränar på samarbetsfärdigheter och ni lägger grunden för att kunna arbeta med kooperativa strukturer på ett effektivt sätt. Innan eleverna kommit till skolan är det vanligt att lärarna har ett par dagar på sig att förbereda sina klassrum, se över planeringar och material.

När klassrummet är möblerat och eleverna är på plats och undervisningen kommit igång finns det olika vägar att gå. Motivation. Procedure 1.

Motivation

Discussion Divide the class into small groups. Write the five questions on the board and ask learners to answer the questions together. Why is it important to learn English? Tell the learners to write down the best answers from the group. 2. Premier Skills English > Players > Player Interviews > Topic - English. Bedömning för lärande Public Group. Läroplaner. Så funkar mitt pearltrees. Nationella prov i engelska - www.plugga24.se.