รู้ไม่ทันน้ำ - Mono Music Artists
The Peach Band - Soon to Sunrise
MV Time - special edition
เพลง น้องน้ำ - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เก็บตะวัน - อิทธิ พลางกูร - The Circle of Life.
คงจะมีสักวัน - เรวัติ พุทธินันทน์
ปล่อย อ้น ธวัชชัย ชูเหมือน
"เหมือนกัน" : 123soul
WORKSPACE CORPORATION : A Brand New Day
กำลังใจ - โฮป
เป็นกำลังใจ - อ้อม สุนิสา