background preloader

Teorie

Facebook Twitter

Projekty - Aktuální - RESTART - Často kladené dotazy - KVIC Nový Jičín. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem celý článek Apple TV znovu – jak vytvořit síť Máte Apple TV a iPad, ale wifi ve škole je pomalá? Potřebujete promítat i v místnostech, ve kterých Apple TV nemáte a nosíte si svou a nechcete stále znovu a znovu nastavovat hesla do sítí?

Celý článek Atlas ptáků pro iPad Atlas ptáků je zaměřen na ptactvo střední Evropy a obsahuje krátký popis, fotografii v HD kvalitě, zvukovou nahrávku jejich zpěvu a systematické zařazení. Celý článek 3D Geometry pro iPad Aplikace sloužící k podpoře prostorové představivosti celý článek Bakaláři v iPadu Možnost zadávat údaje do elektronické třídní knihy přes webové rozhraní. Celý článek Quick Graph pro iPad Tato aplikace umí vykreslit graf libovolné funkce v libovolném měřítku a hlavně umí do jednoho grafu vykreslit více grafů najednou.

Celý článek Equation aktualizován celý článek. SAMR Model - Technology Is Learning. Učíme informatiku. Tematický vstup Výuka informačních a komunikačních technologií ve středním vzdělávání - DIGIFOLIO. ESF projekty a rozvoj ICT dovedností žáků Článek na příkladu výukové aktivity ukazuje možné postupy rozvoje ICT dovedností žáků, konkrétně při vyhledávání informací. Informační a komunikační technologie v zrcadle duševního vlastnictví Článek popisuje souvislosti informačních a komunikačních technologií a duševního vlastnictví. Dále jsou ve článku uvedeny úkoly pro možné začlenění tématu duševní vlastnictví do hodin IKT. Poznámky ke kapitole o měření informace Mezi základními pojmy jsem vysvětlil také, co je to informace. Málokdo to ví.

Poznámky ke kapitole o etice a právu Kapitola o etice a právu se soustřeďuje na otázky smyslu informatiky ve vztahu k lidem a k řádu světa. Poznámky ke kapitole o pojmovém myšlení Máme-li efektivně řešit problém, měli bychom jej poznat. Osobní wiki a personální znalostní management Osobní wiki představuje jeden ze zajímavých nástrojů, který může pomoci studentům lépe se učit a především dlouhodobě pracovat s informacemi, na které kolem sebe narážejí. Jan Wagner: Interaktivní tabule v roce 2011 2. část. V první části série článku o interaktivních tabulích jsem připravil přehled dostupných technologií a také přehled výrobců, jejichž produkty jsou na českém trhu. Na základě upozornění čtenářů a monitoringu nabídek se jejich počet rozrostl na plných 25. Dnes se pokusím o shrnutí novinek na trhu a o porovnání jejich výhod a nevýhod. "Velká" trojka v krizi Na trhu interaktivních tabulí jsou u nás nejdéle společnosti SMART Technologies (SMART Board), Promethean (ActivBoard) a GTCO CalComp (dříve InterWrite, nyní DualBoard), které nabízejí kombinace interaktivních tabulí, ovládacího software a doplňujících periférií, jako jsou vizualizéry, hlasovací zařízení, tablety či dotykové monitory.

Strategie těchto firem je velmi podobná: je tu patrná snaha donutit zákazníka k nákupu všech součástí od jedné firmy. V loňském roce na tuto strategii doplatily obě dosud dominující společnosti SMART Technologies i Promethean, které shodou okolností vstoupily vloni na burzu. Cyklus přednášek Technologie ve škole 21. století.

Text článku: Bouřlivý rozvoj technologií proměňuje prostředí, v němž žijeme, a ovlivňuje stále více též vzdělávání. Již více než 13 let se Učitelský spomocník snaží šířit povědomí o tom, jak je problematika využití technologií ve vzdělávání důležitá a pokouší se ji přiblížit učitelské veřejnosti. Doposud se tak dělo převážně prostřednictvím odborných článků přinášejících aktuální informace o vývoji tohoto oboru v oblasti teorie i praxe. Kromě toho Spomocník poskytuje zájemcům přehled aktuálních odkazů (Odkazník) na zajímavé výukové weby nebo přímo materiály, které lze ve výuce použít, a další metodickou pomoc, např. při tvorbě webquestů.

Technické možnosti počítačů a počítačových sítí však rostou exponenciálním tempem a spolu s tím se zvětšuje i množství lidmi vyprodukovaných informací. Pro každého z nás je stále obtížnější udržet s tímto vývojem krok a neztratit přehled o tom, co je v našem oboru nového. Technologie ve škole 21. století - 1. Technologie ve škole 21. století - 2. Sloupek Davida Hawigera: Google Apps. For Education - k12 – Skupiny Google. INGOTS.cz | Hodnocení a certifikace ICT dovedností. 60 Ways To Use Twitter In The Classroom By Category. Social media offers some great opportunities for learning in the classroom, bringing together the ability to collaborate, access worldwide resources, and find new and interesting ways to communicate in one easily accessible place. Teachers around the world have found innovative ways to use Twitter as a teaching tool (including TeachThought’s favorite), and we’ve shared many of these great ideas here with you.

Read on, and we’ll explore 60 inspiring ways that teachers and students can put Twitter to work in the classroom. Communication Twitter makes staying in touch and sharing announcements super simple and even fun. These ideas offer a great way to put the tool to good use. Organization Twitter’s hashtags and other tools share a great way to organize information for your classroom. Resources Use these ideas to take advantage of the vast resources that Twitter has to offer. Writing Skills. 5 Ways To Make Students Better At Sharing Online. Sharing is something that all human beings need to effectively know how to do. It begins with teaching toddlers to share their toys, and from there it never ends. As those toddlers turn in to teenagers who turn in to college students, they learn a new type of sharing that is important in the digital age: social sharing. Being able to share things effectively in the social media world is important for students to understand, as it helps them better their personal brands and recognition.

Teaching sharing is not hard, and teaching your students how to effectively share things on social media is important for their overall grasp of understanding social media. Teach your students good sharing practices, and they’ll be better prepared in the digital world. “A RT is Not an Endorsement” Slow Down Students who want to look good to prospective employers may share articles non-stop. Authenticity Your students know as well as you do that the authenticity of things on the web isn’t always fantastic. Pavlína Hublová: Zakazovat mobily ve výuce nebo je smysluplně zapojit do výuky?

Předpokládám, že už každý školní řád má jeden odstaveček věnovaný používání mobilů ve výuce. Lépe řečeno zákazu používání. Souhlasím s tím, že žák nemá v hodině psát SMS ani telefonovat, v tom se jistě všichni shodneme. Po Vánocích budou mít opět žáci lepší mobily než máme my, učitelé. Také opět ubude počet žáků, kteří mobil nemají. Nemohli bychom to nějak využít ve svůj prospěch? Využívání mobilních technologií ve výuce se věnuje mnoho učitelů. Mobilní telefony jsou již nedílnou součástí našich životů a s jejich rozšířením se nám dostává do ruky nástroj, který "postaví žáka do centra výuky" (3).

Pokud vládnete trochu anglicky, popř. dobře rozumíte obrázkům, možná vás pobaví infografika Are We Wired for Mobile Learning?. Kroky k zapojení (nejen) mobilních technologií do výuky Se zaváděním mobilů do výuky je to stejné jako s jakoukoli technologií ve výuce - nejprve se s ní musíme naučit správně zacházet a musíme poznat její kvality, abychom je pak mohli smysluplně zařazovat do výuky.