background preloader

Státy a vlády

Facebook Twitter

Napoleonova kodifikace práva a Code civil. Rok 1769 je rokem, kdy se na Korsice narodil jeden z největších vojevůdců Napoleon Bonaparte.

Napoleonova kodifikace práva a Code civil

Tento vojevůdce a státník dokázal svojí novou ofenzivní strategií porážet protivníky a podmanit si tak velkou část Evropy. Napoleon dobýval města, provincie, celé země, diktoval mírové podmínky a také rušil staré pořádky v Evropě. Jeho kariéra započala potlačením povstání v Toulonu, později se stal velitelem francouzské armády v Itálii a vedl tažení v Egyptě. Díky svým vítězstvím zažil politický vzestup a roku 1799 odstranil státním převratem francouzskou vládu, rozehnal Národní shromáždění a stal se prvním konzulem. 618055065.jpg (JPEG Image, 1100 × 1546 pixels) - Scaled (64%) RimskyPoliticSystem-republika.jpg (BMP Image, 500 × 376 pixels) „Ničí lidé“ Text článku: „Trpkost, že svět to vše trpí, mi svírá srdce i ústa.“ Pavel Deutsch1 Klíčové otázky.

„Ničí lidé“