background preloader

ČS

Facebook Twitter

Slib v Míčovně, 20. června 1789. Pravděpodobně Jacques-Louis David, nedokončený náčrt, muzeum Carnavalet v Paříži, 1790 Historický kontext Svolání generálních stavů do Versailles 5. května 1789 vzbudilo v poslancích zvolených za třetí stav velké naděje: doufali ve zlepšení životních podmínek třetího stavu.

Slib v Míčovně, 20. června 1789

Jejich naděje však byly zklamány kvůli neshodě s představiteli ostatních stavů, kteří se odmítali vzdát svých privilegií. Ti se poté prohlásili za zástupce celého lidu a dali si název Národní shromáždění. Král, který také odmítl jejich požadavky, nechal zavřít místnost, kde se scházeli. Popis a interpretace díla Uprostřed obrazu stojí na stole Jean-Sylvain Bailly (č. 1), předseda národního shromáždění a starosta revoluční Paříže. Mezi poslanci jsou zastoupeny různé skupiny obyvatel, což symbolizuje jednotu celého národa. V pravé části obrazu (č. 4) je poslanec Joseph Martin-Dauch, jehož zkřížené ruce a skloněná hlava naznačují nesouhlas.

Celé scéně přihlíží obyvatelé Versailles, kteří jsou svědky slavnostního slibu. Vítejte na stránkách digitalizačního projektu "Studenti pražských univerzit 1882–1945" Naleznete zde digitalizované dokumenty o studentech pražských univerzit v letech 1882–1945.

Vítejte na stránkách digitalizačního projektu "Studenti pražských univerzit 1882–1945"

Postupně zde budeme zveřejňovat matriky doktorů, rigorózní protokoly, katalogy posluchačů a zkušební protokoly české a německé univerzity v Praze. V současné době jsou zveřejněny matriky doktorů Univerzity Karlovy v Praze (České Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze) z let 1882–1939 a matriky doktorů Německé univerzity v Praze (Německé Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, Německé Karlovy univerzity v Praze) z let 1882–1945. Jedná se o úřední knihy evidující osoby, které získaly doktorský titul. Prohlížení matrik zahájíte výběrem příslušného fondu v levém menu. V matrikách je možné vyhledávat přímo podle jmen. On-line zpřístupňujeme pouze dokumenty z období 1882–1945, protože mladší archiválie mohou obsahovat citlivé osobní údaje žijících osob, a proto mohou být zpřístupněny jen s jejich souhlasem.

K4: Digitální knihovna Moravské zemské knihovny. Digitální knihovna Moravské zemské knihovny obsahuje dokumenty, které byly digitalizovány z různých projektů - VISK6 (rukopisy a staré tisky), VISK7 (dokumenty ohrožené degradací kyselého papíru), EuropeanaTravel a dalších.

K4: Digitální knihovna Moravské zemské knihovny

V současnosti Moravská zemská knihovna provozuje vlastní digitalizační centrum, které průběžně zpracovává dokumenty často půjčované nebo ve špatném stavu. Digitální knihovna rovněž obsahuje všechny monografie, které obsahovala předchozí verze digitální knihovny Kramerius 3. Typy dokumentů obsažených v digitální knihovně:dokumenty z projektu VISK 7 s obrázky ve formátu DJVU (např. Lidové noviny) - k prohlížení plných stran potřebujete plugin,dokumenty replikované z Krameria 3 - obrázky jsou ve formátu JPG a není potřeba žádné zvláštní prohlížečky, plnou velikost obrázku získáte po kliknutí na větší náhled,nová produkce - obrázky ve formátu JP2 jsou zobrazovány přes jinou prohlížečku, proto je lze zoomovat kolečkem myši a přetahovat pravým tlačítkem myši. Archiv referátů. Archiv od r. 1924 - Přítomnost.cz. Společenská revue Přítomnost ve své nynější podobě se hlásí k tradici předválečné Přítomnosti, u jejíhož zrodu stál v roce 1924 Tomáš Garrigue Masaryk, i k tradici rodinné.

Archiv od r. 1924 - Přítomnost.cz

Vydavateli Jaroslavu Stránskému, dědovi současného vydavatele Martina Jana Stránského, a šéfredaktorovi Ferdinandu Peroutkovi se tehdy podařilo na stránkách Přítomnosti představit celou generaci demokraticky smýšlejících autorů: Ferdinand Peroutka (1. šéfredaktor), Karel Čapek, Milena Jesenská, Eduard Bass, Karel Poláček, Richard Weiner, Václav Černý, Otokar Fischer, Jaroslav Stránský. Díky velkorysosti T. G.

Masaryka, který tehdy finančně podpořil mladého novináře Ferdinanda Peroutku, podařilo se vytvořit list, který si záhy získal vysokou prestiž a stal se patrně nejlepším politickým časopisem své doby. Díky obětavé práci a ucelenému archivu všech čísel od roku 1924 máte možnost nahlédnout do dob nedávno minulých a srovnat si o čem se psalo před 90 lety a co nám tato témata mohou říci dnes. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Dikobraz online. Dějiny obrazem. Český rozhlas - Google+ - Tohle jsou sto let staré české noviny, které informují o… HISTORIE CS. Osudové okamžiky: Třešť 1945.

Dokumenty doby. Evropské právní dějiny. Prezentace Ústavněprávní aspekty revoluce 1848–1849Prezentace ve formátu PDF Zdroje dokumentů:Balík, S.

Evropské právní dějiny

Texty ke studiu obecných dějin státu a práva. Plzeň: ZČU, 1995.Schelle, K., Vlček, E. Dokumenty je studiu dějin státu a práva. Obrazový materiál 1848 – pruské ústavodáné shromáždění 1848 – zasedání pruského zemského sněmu 1871 – korunovace císaře Viléma I. Boj na barikádách v revolučním roce 1848 Debata v Národním shromáždění ve Frankfurtu – projev Roberta Bluma Friedrich Vilém IV. – karikatura znázorňující odmítnutí císařské koruny 1849 Idealistický obraz měšťanské rodiny první poloviny 19. století Karikatura zaměřená proti rozdrobenosti Německa v první polovině 19. století Metternich – rakouský ministr zahraničí Odmítnutí císařské koruny – Friedrich Vilém IV. – 1849 Poprava Roberta Bluma 1848. MUP: Český politický systém. Jak žili. PEL-MEL. Prameny k dějinám 19.