background preloader

Oral history

Facebook Twitter

Recording History With Students - Tools & Ideas. Over the weekend at the Native Innovation Education conference I facilitated a short workshop titled Recording History With Students. The focus of the workshop was on helping students record interviews with their elders. We started out by looking at the great questions list offered by StoryCorps. We then moved on to using the StoryCorps.me app, MicNote, and or Vocaroo to record the interviews. After making the recordings we then used those audio tracks in Stupeflix where they were played in the background of a series of images to complete the stories. The slides that I used as an introduction to the workshop are embedded below.

Online setkání: SVĚDECTVÍ PAMĚTNÍKŮ VE VÝUCE PRO 21. STOLETÍ - DIGIFOLIO. Středa 16. 9. 2015, 20:00Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století Orální historie je jedním z nejcennějších výukových zdrojů. Spolu s Martinem Šmokem se podíváme, jaké možnosti má učitel, pokud chce svědectví pamětníků využít ve svých hodinách.Doporučujeme online setkání doplnit záznamem z webináře Využití orální historie pro tvorbu výukového dokumentu. Cíl a obsah webináře: Cílem webináře je seznámit pedagogy zejména SŠ všech typů s možnostmi vzdělávacího využití největší digitální databáze filmových svědectví pamětníků, Archivu Vizuální Historie USC Shoah Foundation.

Představeny budou pedagogické veřejnosti dostupné materiály v češtině ( včetně programu IWalks a multimediální e-learningová platforma IWitness. Pedagogové se také seznámí se základními úskalími práce s filmovou orální historií, obzvláště při vzdělávacím využití svědectví přeživších Holocaustu a dalších genocid. Program: Komu je setkání určeno: Setkání je zdarma. Lektor: Užitečné odkazy:

Místa Paměti národa. Online setkání: VYUŽITÍ ORÁLNÍ HISTORIE PRO TVORBU VÝUKOVÉHO DOKUMENTU - DIGIFOLIO. Středa 6. 5. 2015, 20:00Využití orální historie pro tvorbu výukového dokumentu “Aktivity orální historie směřují k získání ústních informací, jejich analýze a ke kritickému zpracování takto získaných pramenů v oblasti nejnovějších dějin představujících přibližně dvě generace lidí,” říká J.

Herink ve svém článku Orální historie. Jak využít tuto metodu při tvorbě DUM nám představí Mgr. Monika Horsáková. Anotace: Cílem webináře bude zodpovědět tyto otázky: Jak se natáčí video s pamětníky a jak je lze využít ve výuce? Komu je setkání určeno: Setkání je určeno nejen učitelům všech typů středních škol se zaměřením na dějepis, základy společenských věd nebo český jazyk.Setkání je zdarma. Lektorka: Monika Horsáková - publicistka a dokumentaristka, vedoucí oddělení audiovizuální tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity a dlouholetá dramaturgyně a vedoucí redaktorka v ostravském studiu České televize.

Užitečné odkazy: Memory of Nations - Charter 77 signatory. Navázaná témata Komunismus (1596) Seznam pamětníků Stránka ze 4 (37 záznamů) profesor ThDr. Evangelický farář, významný starozákoník, judaista a básník, vystudoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze (dnes ETF UK); v letech 1968-1985 člen překladatelské skupiny pro ekumenický překlad Bible sloužil dva roky u PTP aktivní v hnutí Nová ... Ivan Binar (1942) narodil se 25. června 1942 v Boskovicích na Moravě v roce 1963 promoval na Pedagogickém institutu v Ostravě, obor čeština, dějepis a výtvarná výchova, během studií byl aktivní v ostravském divadle Pod okapem v letech 1963–1965 absolvoval základní vojenskou ... Toman Brod (1929) narodil se 18. ledna 1929 v Praze v židovské rodině v červenci 1942 byl s bratrem a maminkou deportován do Terezína v prosinci 1943 byl transportován do Osvětimi do tzv. dětského tábora, kde v bloku B2b přežil až do června 1944, kdy prošel Mengeleho selekcí a byl ...

Jaroslav Cuhra (1936) narozen roku 1936 otec Ing. arch. Ceny Paměti národa 17. 11. v přímém přenosu ČT 1 [Post Bellum] Témata [My jsme to nevzdali] Vzdělávací portál My jsme to nevzdali je určen především pedagogické veřejnosti se zájemem o výuku moderních dějin. Nachází se zde autentické náhrávky pamětníků, fotografie, komiksově zpracované příběhy, krátké animované filmy, rozhlasové dokumenty. Stáhnout si můžete i pracovní a metodické listy, které všechny tyto materiály využívají. Vše je přehledně členěno podle historických témat a kapitol. Komiksovou knihu Ještě jsme ve válce, která je jedním z podkladů k pracovním listům, si můžete objednat přes banner na této stránce.

Portál vytvořilo sdružení Post Bellum, které již od roku 2001 zaznamenává svědectví pamětníků 20. století a uveřejňuje je v internetové sbírce Paměti národa. Projekt vznikl za přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. USC Shoah Foundation Institute | Slovak > Lesson Page. Deportační centrum na Radiotrhu. Radiotrh Lokalita hlavního pražského deportačního shromaždiště pro osoby označené za židy je často označována termínem Radiotrh. Areál takzvaného Nového výstaviště, kde se od poloviny dvacátých let minulého století pořádaly vzorkové veletrhy, bývá také omylem označován jako Veletržní palác – ten se ale nachází naproti, přes Veletržní ulici.

Jméno Radiotrh bylo odvozeno od převládajícího sortimentu exponátů a jména veletrhu, který je nabízel. V areálu se nacházelo 15 výstavních pavilonů a další menší kiosky. Deportační centrum, ve kterém byly shromažďovány osoby povolané do transportů, bylo zřízeno v říjnu 1941, krátce po příjezdu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha do Prahy. Areál Nového výstaviště na samém konci války vyhořel a veškeré jeho pozůstatky byly postupně odstraněny.

Krátké životopisy pamětníků: Marta Peková Narodila se roku 1913 v Praze. Markéta Herzová Narodila se roku 1915 v Praze. Vilém Solar Jan Jecha Antonie Militká Narodila se roku 1928 v Brně. Materiály a informace o svědectvích v češtině. Kategorie filmů | Doc Alliance Films: Vaše online dokumentární kino. Kategorie filmů Jak používat tagy: Velikost písma daného tagu proporcionálně odpovídá počtu filmů, které jsou jím označené. Filmy můžete prohledávat aktivací jednoho nebo více tagů najednou. Filtrace nějakým tagem může být deaktivována opětovným klepnutím na něj. Na tagy, jejichž aktivace by zúžila výběr filmů na nulu, nelze klepnout. Můžete také zvýraznit (a zrušit zvýraznění) tagů vybrané skupiny klepnutím na název skupiny nahoře. žánr metoda obsah téma jiné Počet filmů pro tuto kombinaci tagů: 13 Přepnout na úsporné zobrazení Black Heart REŽ: Ada Bligaard Søby 2008 / Dánsko / 23 min Více Last Supper REŽ: Johannes Hammel 2005 / Rakousko / 9 min Více Must Read After My Death REŽ: Morgan Dews 2007 / Spojené státy / 74 min Více Král Velichovek REŽ: Jan Šikl 2002 / Česká republika / 52 min Více Líbám Tě a Miluji REŽ: Jan Šikl Česká republika / 52 min Více Mávnutí motýlích křídel Více Nízký let Více Nový život REŽ: Adam Oľha 2012 / Slovensko, Česká republika / 80 min Více Private Chronicles.

Více Více Více. Memory of Nations. Soutěž Příběhy 20. století · Babička - Obrazy z městského života. Babička - Obrazy z městského života Vyprávění o jedné rodině nejstarší její žijící členkou. Babičce je v době natáčení 93 let, v rámci rodinné paměti se pokouším chronologicky zmapovat její životní osudy, výhry a prohry. Malá rodinná dramata na pozadí velkých dějinných událostí, známé klišé, které i zde potvrzuje svoji platnost.

Každá rodina má své tajemství, svou třináctou komnatu, tou naší jsou nevyrovnané účty a pocity křivdy babiččiných dětí, které se již jen horko-těžko sejdou u jednoho stolu. Chci ve svém vyprávění o ní zdůraznit fakt, že se nerodíme jako rodiče. Audio Žádné audio soubory. * Zobrazené audio/video materiály obsahují nahrávky zaslané přes soutěžní formulář a/nebo poštou. Praha - Orální historie - jedinečnost je v osobním prožitku člověka. Dnešní Historické obzory se věnují metodě orální historie, která si mezi českými historiky získává čím dál větší popularitu. Co je podstatou orální historie a jaké období je možné touto metodou zkoumat? To se dozvíte z rubriky, kterou Martina Lustigová natáčela s historiky Miroslavem Vaňkem a Lukášem Valešem.

Ještě nedávno byli historici odkázáni například na archivní prameny nebo na výzkum hmotných památek. Metoda orální historie badatelům přináší nové možnosti. Pokračuje historik a politolog Lukáš Valeš: "Je to metoda, která je založena na životním příběhu dotazovaného, jak říkáme my, orální historici, narátora. Vychází z velice sympatické zásady, že pro dějiny je životní příběh každého člověka důležitý.

Dějiny vlastně nelze vnímat jenom prostřednictvím politiky, politických událostí nebo ekonomiky. Jak vypadá výzkum metodou orální historie? V čem je metoda orální historie jedinečná? Výsledky výzkumu metodou orální historie se už dostaly i na knižní trh. Velké a malé příběhy moderních dějin - Ústav pro studium totalitních režimů. Projekt „Velkých a malých příběhů moderních dějin“ má sloužit jako určitý modelový příklad užití metody orální historie v pedagogické praxi. Hlavním úkolem je především konfrontace „velké historie“, prezentované v učebnicích dějepisu, a tzv. malých dějin, tedy dějin osobních, které se dotýkají konkrétních rodinných příběhů a míst, k nimž člověka váže nějaké specifické pouto.

Studenti získali možnost vžít se do rozmanitých příběhů vlastní rodiny a nalézat v nich témata a události, které je často zprostředkovaně ovlivnily a v nichž se odráží právě velké dějiny, jichž jsme nedělitelnou součástí. Historická fakta tak dostávají konkrétní rozměr, který často chybí pro jejich lepší pochopení. Prezentované výstupy jsou vlastně jakousi genealogickou výsečí příběhu celé rodiny. Pevně věříme, že tento projekt může oživit zájem studentů o výuku dějepisu, potažmo moderních dějin, které mohou často odradit svojí faktografickou náročností. Centrum orální historie ÚSD AV ČR - Aktuality. Česká asociace orální historie.