background preloader

Oral history

Facebook Twitter

Recording History With Students - Tools & Ideas. Over the weekend at the Native Innovation Education conference I facilitated a short workshop titled Recording History With Students.

Recording History With Students - Tools & Ideas

The focus of the workshop was on helping students record interviews with their elders. We started out by looking at the great questions list offered by StoryCorps. We then moved on to using the StoryCorps.me app, MicNote, and or Vocaroo to record the interviews. After making the recordings we then used those audio tracks in Stupeflix where they were played in the background of a series of images to complete the stories. Finally, we put the Stupeflix video links into placemarks in Scribble Maps. The slides that I used as an introduction to the workshop are embedded below. Online setkání: SVĚDECTVÍ PAMĚTNÍKŮ VE VÝUCE PRO 21. STOLETÍ - DIGIFOLIO. Středa 16. 9. 2015, 20:00Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století Orální historie je jedním z nejcennějších výukových zdrojů.

Online setkání: SVĚDECTVÍ PAMĚTNÍKŮ VE VÝUCE PRO 21. STOLETÍ - DIGIFOLIO

Spolu s Martinem Šmokem se podíváme, jaké možnosti má učitel, pokud chce svědectví pamětníků využít ve svých hodinách.Doporučujeme online setkání doplnit záznamem z webináře Využití orální historie pro tvorbu výukového dokumentu. Cíl a obsah webináře: Cílem webináře je seznámit pedagogy zejména SŠ všech typů s možnostmi vzdělávacího využití největší digitální databáze filmových svědectví pamětníků, Archivu Vizuální Historie USC Shoah Foundation. Představeny budou pedagogické veřejnosti dostupné materiály v češtině ( včetně programu IWalks a multimediální e-learningová platforma IWitness.

Pedagogové se také seznámí se základními úskalími práce s filmovou orální historií, obzvláště při vzdělávacím využití svědectví přeživších Holocaustu a dalších genocid. Místa Paměti národa. Online setkání: VYUŽITÍ ORÁLNÍ HISTORIE PRO TVORBU VÝUKOVÉHO DOKUMENTU - DIGIFOLIO. Memory of Nations - Charter 77 signatory. Navázaná témata Komunismus (1596)

Memory of Nations - Charter 77 signatory

Ceny Paměti národa 17. 11. v přímém přenosu ČT 1 [Post Bellum] Témata [My jsme to nevzdali] Vzdělávací portál My jsme to nevzdali je určen především pedagogické veřejnosti se zájemem o výuku moderních dějin.

Témata [My jsme to nevzdali]

Nachází se zde autentické náhrávky pamětníků, fotografie, komiksově zpracované příběhy, krátké animované filmy, rozhlasové dokumenty. Stáhnout si můžete i pracovní a metodické listy, které všechny tyto materiály využívají. Vše je přehledně členěno podle historických témat a kapitol. USC Shoah Foundation Institute. Deportační centrum na Radiotrhu. Radiotrh Lokalita hlavního pražského deportačního shromaždiště pro osoby označené za židy je často označována termínem Radiotrh.

Deportační centrum na Radiotrhu

Areál takzvaného Nového výstaviště, kde se od poloviny dvacátých let minulého století pořádaly vzorkové veletrhy, bývá také omylem označován jako Veletržní palác – ten se ale nachází naproti, přes Veletržní ulici. Jméno Radiotrh bylo odvozeno od převládajícího sortimentu exponátů a jména veletrhu, který je nabízel. V areálu se nacházelo 15 výstavních pavilonů a další menší kiosky. Zatímco dobové pohlednice zachycují pouze část Nového výstaviště, z letecké fotografie pořízené roku 1938 je dobře patrný rozsah Radiotrhu i různé velikosti jeho pavilónů. Deportační centrum, ve kterém byly shromažďovány osoby povolané do transportů, bylo zřízeno v říjnu 1941, krátce po příjezdu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha do Prahy. Areál Nového výstaviště na samém konci války vyhořel a veškeré jeho pozůstatky byly postupně odstraněny.

Materiály a informace o svědectvích v češtině. Doc Alliance Films: Vaše online dokumentární kino. Kategorie filmů Jak používat tagy: Velikost písma daného tagu proporcionálně odpovídá počtu filmů, které jsou jím označené.

Doc Alliance Films: Vaše online dokumentární kino

Filmy můžete prohledávat aktivací jednoho nebo více tagů najednou. Filtrace nějakým tagem může být deaktivována opětovným klepnutím na něj. Na tagy, jejichž aktivace by zúžila výběr filmů na nulu, nelze klepnout. Můžete také zvýraznit (a zrušit zvýraznění) tagů vybrané skupiny klepnutím na název skupiny nahoře. žánr metoda obsah téma jiné. Memory of Nations. Soutěž Příběhy 20. století · Babička - Obrazy z městského života. Babička - Obrazy z městského života Vyprávění o jedné rodině nejstarší její žijící členkou.

Soutěž Příběhy 20. století · Babička - Obrazy z městského života

Babičce je v době natáčení 93 let, v rámci rodinné paměti se pokouším chronologicky zmapovat její životní osudy, výhry a prohry. Malá rodinná dramata na pozadí velkých dějinných událostí, známé klišé, které i zde potvrzuje svoji platnost. Každá rodina má své tajemství, svou třináctou komnatu, tou naší jsou nevyrovnané účty a pocity křivdy babiččiných dětí, které se již jen horko-těžko sejdou u jednoho stolu. Praha - Orální historie - jedinečnost je v osobním prožitku člověka. Dnešní Historické obzory se věnují metodě orální historie, která si mezi českými historiky získává čím dál větší popularitu.

Praha - Orální historie - jedinečnost je v osobním prožitku člověka

Co je podstatou orální historie a jaké období je možné touto metodou zkoumat? To se dozvíte z rubriky, kterou Martina Lustigová natáčela s historiky Miroslavem Vaňkem a Lukášem Valešem. Ještě nedávno byli historici odkázáni například na archivní prameny nebo na výzkum hmotných památek. Metoda orální historie badatelům přináší nové možnosti. Pokračuje historik a politolog Lukáš Valeš: "Je to metoda, která je založena na životním příběhu dotazovaného, jak říkáme my, orální historici, narátora. Velké a malé příběhy moderních dějin - Ústav pro studium totalitních režimů. Projekt „Velkých a malých příběhů moderních dějin“ má sloužit jako určitý modelový příklad užití metody orální historie v pedagogické praxi. Hlavním úkolem je především konfrontace „velké historie“, prezentované v učebnicích dějepisu, a tzv. malých dějin, tedy dějin osobních, které se dotýkají konkrétních rodinných příběhů a míst, k nimž člověka váže nějaké specifické pouto.

Studenti získali možnost vžít se do rozmanitých příběhů vlastní rodiny a nalézat v nich témata a události, které je často zprostředkovaně ovlivnily a v nichž se odráží právě velké dějiny, jichž jsme nedělitelnou součástí. Centrum orální historie ÚSD AV ČR - Aktuality. Česká asociace orální historie.