background preloader

Noviny

Facebook Twitter

Ondřej Mazura: Kdo slaví narozeniny DVTV? Internetová televize DVTV oslavila 27. května 2015 první narozeniny a spolu s tím spustila na webu Startovač.cz (české obdobě amerického kickstarteru) crowdfundingovou kampaň ve snaze vybrat od dárců v prvním milníku minimálně 750 000,- Kč, nejlépe pak rovné dva miliony.

Ondřej Mazura: Kdo slaví narozeniny DVTV?

Nová levice ve Slovinsku I, přednáška v Ostravě. Přednáška ProAlt Ostrava, 14 4 2014. Nerůst jako příležitost klást si podstatné otázky. I v české kotlině už se objevují hlasy, které kritizují naší závislosti na ekonomickém růstu (nejznáměji asi Tomáš Sedláček), či upozorňují například na některé jeho negativní dopady v rozvojových zemích (Tomáš Tožička, Jiří Silný a další).

Nerůst jako příležitost klást si podstatné otázky

Otevřeně mluvit o možnosti dobrovolného nerůstu v našich zeměpisných šířkách se ale odvážil zatím málokdo. Z množství rozporuplných ohlasů, které sklidila za svojí zmínku nerůstu ekologická ekonomka Naďa Johanisová, se přitom zdá, že jde o téma potenciálně velmi živé. K základním podmínkám občanské a demokratické revoluce v naší zemí. Místo nich je nutno stavět velmi vytrvale na akčním propojení, na tom, aby se i dost různé složky občanského odporu postupně domluvily na společně sdílených cílech a požadavcích, aby pak pracovaly společně k jejich dosažení a k podchycení latentní většinové nespokojenosti občanstva.

K základním podmínkám občanské a demokratické revoluce v naší zemí

Je zapotřebí opravdu hodně nadhledu a tolerance a mít na zřeteli cíle a v zájmu jejich dosažení potlačovat osobní animozity, ctižádosti a trucpodniky. Pamatujme si dobře, že jde o dobrovolné aktivity občanů, kterým nemůže nikdo rozkazovat, tedy i všechny pokusy o zastřešování jsou nesmyslné, pokud nepocházejí z přímé potřeby fungující horozontální struktury. Pokud by měla vzniknout nějaká sjednocující, případně střechová struktura občanského odporu, musí se tak stát organickým vývojem zdola, vyvoláním praktické potřeby, tedy až tehdy, kdy bude fungovat horozontální struktura skupin a organizací a bude pocitovat praktickou potřebu užší koordinace.

Kandidát na předsedu KSČM Martin Juroška: Mluvme o budoucnosti. Na blížícím se sjezdu KSČM, který se uskuteční 19. a 20. května, si komunisté zvolí nové vedení strany.

Kandidát na předsedu KSČM Martin Juroška: Mluvme o budoucnosti

Funkci předsedy bude obhajovat Vojtěch Filip. Tři dny Leonida Iljiče. Mlčení Václava Havla k "odžidování" Kosova (a k vyhnání ostatního nealbánského obyvatelstva z větší části území této bývalé srbské provincie), které objektivně navazovalo na jeho nechuť zabývat se otázkou, koho vlastně intervenující NATO podporuje, či mlčení ke statisícovým obětem irácké intervence, kterou také pomáhal prosadit, nepředstavují přece jen tak nějaký "drobný omyl" v jinak konzistentní životní dráze svědomitého obránce lidských práv.

Jsou to naopak příklady naprostého zprofanování diskursu lidských práv ve službách imperiální politiky, příklady popření toho, co sám Václav Havel ve svém disidentském období hlásal ("život v pravdě"). Tady přece nejde o to, zda dělal nebo nedělal chyby, zda se mýlil nebo nemýlil. Maďarská katastrofa. Psát tento článek fakt nesnáším.

Maďarská katastrofa

Rozpitvaná anatomie sociálního státu. George Irvin: Přišel čas znárodnit velké banky. V minulých třiceti letech se v rozvojovém světě ve velkém privatizovaly veřejné podniky.

George Irvin: Přišel čas znárodnit velké banky

Jan Májíček: Jsme v tom až po uši, aneb perspektivy protestů. Referendum o stavbě obchodního centra chce takřka patnáct tisíc Plzeňanů. Členové přípravného výboru v pondělí předali Magistrátu města Plzně návrh na vyhlášení místního referenda, které se týká prostoru po bývalém Domu kultury Inwest v dolní části Americké třídy, na jehož místě by mělo být postaveno obří nákupní centrum Aréna.

Referendum o stavbě obchodního centra chce takřka patnáct tisíc Plzeňanů

Návrh podepsalo 14 768 občanů města Plzně, což je o téměř 1 300 podpisů více, než je zákonem stanovené minimum. Ondřej Lánský: Co je dnes politika? Česká společnost prožívá další sérii společných protestů odborů, občanských sdružení a iniciativ.

Ondřej Lánský: Co je dnes politika?

Na konci dubna byla tato spolupráce započata největší polistopadovou demonstrací. Masivní nástup OZE ve světě a v Evropě pokračuje. V návaznosti na zkreslené informace šířené v ČR českou televizí a dalšími veřejně právními i soukromými médii o obnovitelných zdrojích energie je třeba vzít v úvahu, že jenom v roce 2011 bylo ve světě nainstalováno celkem 41.236 MW výkonu větrných elektráren, což představuje meziroční nárůst o 20,9 %.

Masivní nástup OZE ve světě a v Evropě pokračuje

Celkový instalovaný výkon větrných elektráren ve světě tak dosáhl hodnoty 238,3 GW Velký nárůst objemu větrné energetiky zaznamenali v roce 2011 také země jakými jsou Francie, Itálie a Velká Británie – tradičně pokládané za tzv. „bašty“ jaderné energetiky. V roce 2011 každá s těchto zemí Evropské unie instalovala kolem 1000MW nového výkonu ve větru, což je řadí po Číně, USA, Indii a Německu mezi země s největším meziročním nárůstem instalovaného výkonu VtE v roce 2011. Ročně nově instalovaný výkon větrných elektráren ve světě v letech 1996 - 2011 Celkový instalovaný výkon ve světě v letech 1996 - 2011 Pořadí zemí dle nově instalovaného výkonu a celkového výkonu VtE v dané zemi v roce 2011. Ondřej Lánský: Otázka „političnosti“ odborů, aneb začal střet o diskurs?

Centrum pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu (CVVM) se po letech vrátilo ke zkoumání vztahu veřejnosti k odborům.

Ondřej Lánský: Otázka „političnosti“ odborů, aneb začal střet o diskurs?

Pojďme se blíže podívat na to, co aktuální květnové šetření naznačuje o české společnosti. Jaké trendy můžeme z těchto informací vyvozovat? Jakým způsobem jsou odbory vnímány českou veřejností v době, kdy se množí negativní reakce na aktivity platformy Stop vládě ze strany některých politiků i novinářů? Nedochází v hlubším proudu společnosti k určité vnitřní přípravě na jakési „zaktivnění“ zdola tím, že roste tolerance veřejnosti vůči nestranické sféře politiky? Nejedná se o projev změny vládnoucího diskursu? Z hlediska politické sféry jako oblasti, kde dochází k formulaci kolektivního rozhodování společnosti, je politické působení občanských iniciativ a odborů netradiční.

Nejzajímavější je ovšem položka politické dění v zemi, u které souhlasně odpověděla více než polovina respondentů, přičemž nějakou míru nesouhlasu vyjádřila pouhá třetina respondentů. Guardian začal evidovat dopady škrtů na kulturu, má už i mapu. Britský deník The Guardian začal evidovat dopady škrtů na kulturu, resp. jednotlivé kulturní instituce v zemích EU. Stalo se tak v minulém týdnu. Internetové stránky listu nabízejí přehlednou mapu, na níž se zobrazují škrty ohrožená muzea, divadla, galerie, koncertní sály, opery, balety, múzické školy, projekty nebo stipendijní programy.