background preloader

Náboženství

Facebook Twitter

A Reader's Guide to Orthodox Icons. The most wise Lord comes to be born,Receiving hospitality from His own creatures.Let us also receive Him,That this divine Child in the cave may make us His guestsIn the paradise of delights!

A Reader's Guide to Orthodox Icons

The Birth of Christ has always been celebrated and hymned by Christians in some way or other, as it is central to the Faith. The Word of God in past times may have appeared as an angel of the Lord, or the divine fire of the burning bush, but now, from this time onwards, He has become one of us; and not just as a fully-grown man descended from Heaven, but in humility God is born of a woman, and comes to us as a tiny, speechless, infant. Feast of the Nativity of our Lord and Savior Jesus Christ. Introduction The Feast of the Nativity of Jesus is one of the most joyful days of the Orthodox Church.

Feast of the Nativity of our Lord and Savior Jesus Christ

It ranks next to the greatest holiday, the Resurrection of Jesus. Ikonostas - Rodon. Ikonostas (z řeckého εἰκονοστάσιον) je oltářní přehrada, více čí méně souvislá, jež vede od severní k jižní stěně chrámu a sestává z jedné či více řad ikon, umístěných ve stanoveném pořadí.

Ikonostas - Rodon

Odděluje oltářní část pravoslavného chrámu od ostatního prostoru. Vznik a vývoj Raně křesťanské období V prvních stoletích křesťanství přehrady mezi chrámovou lodí a oltářním prostranstvím nebyly nutné. Např. nijak nejsou rozdělena cubicula v římských katakombách, kde se ve 2.–4. století shromažďovali křesťané k liturgii. První zprávy o oddělení oltářního prostoru přehradou nebo závěsem pocházejí ze 4. století. Kromě závěsů se v chrámech začaly objevovat oltářní přehrady. Pravoslaví Byzantské oltářní přehrady Byzantské chrámy měly oltářní přehrady tvořené parapetem, na něm stojícími sloupky a architrávem. Na samotnou přehradu nebyly ikony umisťovány zdaleka hned. Holiday Reading Room BIBLE TALES FOR YOUNG FOLK "Nativity: the Birth of Jesus" Over the years, many comics companies did Bible-themed projects... ...such as Atlas Comics' Bible Tales for Young Folk which presented this never-reprinted story in its first issue!

Holiday Reading Room BIBLE TALES FOR YOUNG FOLK "Nativity: the Birth of Jesus"

Chrome Web Store - pearltrees. Girolamo Savonarola. Tento článek není dostatečně ozdrojován a může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit.

Girolamo Savonarola

Jste-li s popisovaným předmětem seznámeni, pomozte doložit uvedená tvrzení doplněním referencí na věrohodné zdroje. Girolamo Savonarola, 1498 Pamětní plaketa věnovaná Girolamovi Savonarolovi na Piazza della Signoria ve Florencii Girolamo Savonarola, též Hieronymus Savonarola, (21. září 1452 Ferrara – 23. května 1498 Florencie) byl italský náboženský a politický reformátor, fanatický kazatel, dominikánský řeholník, který v letech 1494 - 1498 mocensky ovládl Florencii a přeměnil tuto republiku na přísně teokratický stát. Rodina[editovat | editovat zdroj] Rod Savonarola pocházel z Padovy. Very Interesting & Useful Infographic: “The World’s Muslims. Michal Havran: Odluka slovenských katolíkov od Vatikánu. Rozhodnutie rímskeho biskupa Benedikta XVI. odvolať z funkcie arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy Mons.

Michal Havran: Odluka slovenských katolíkov od Vatikánu

Róberta Bezáka, predstavuje vo vzťahoch verejnosti a Vatikánu neočakávaný zlom. Slovenskí katolícki veriaci patria v Európe k tým najlojálnejším. Nedávna správa o tom, že pápež odmietol oficiálne pozvanie na návštevu krajiny naplánované na budúci rok, vyvolala v ich radoch rozčarovanie. Pár dni na to prišlo rozhodnutie, o ktorom, paradoxne, informoval média ako prvý, konzervatívny politik František Mikloško. Je problematické zistiť, čo skutočne viedlo ku kroku, aký Vatikán neurobil ani počas minulého režimu. Sokol si v minulosti verejne pochvaľoval „blahobyt“ za fašistického Slovenského štátu, na čele ktorého stál iný neslávny monsignor, Jozef Tiso. Vymenovanie Bezáka považovala katolícka intelektuálna komunita za prvý krok k očiste cirkvi, ktorá sa dodnes nevysporiadala so svojou úlohou počas druhej svetovej vojny.

Konflikt medzi Bezákom a Vatikánom je jednou z podôb tohto sporu. O svátku věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Poměrně aktuální i dnes.

O svátku věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Třeba bude čtenáře zajímat. Malá poznámka pro ty, kdo nejsou příliš obeznámeni s dějinami křesťanství. Apoštolů kolem Krista Pána sice bylo 12, ale žádný z nich nerozšířil křesťanství mezi pohany. Původní kruh apoštolů se v zásadě držel velmi konzervativní verze původního „židokřesťanství“ (např. povinnost obřízky, omezení ve stravě, uctívání svátků). Teprve svatý Pavel z Tarsu, povolaný podle Nového zákona Bohem na cestě do Damašku, kam jel pronásledovat křesťany, se stal tvůrcem a hlasatelem křesťanství, jak ho známe dnes a jako se rozšířilo mimo Palestinu. Ivan Štampach: Husovské fragmenty. Slaví se státní svátek jako připomenutí události, kdy o tomto datu roku 1415 městská rada dnešního badensko-würtenberského města Kostnice ležícího na poloostrově vybíhajícím do Bodamského jezera splnila přání církevního koncilu, který zasedal v tomto městě tehdy druhý ze čtyř roků svého trvání, a nechala upálit Jana Husa, jehož koncil uznal za bludaře a vyloučil ze svátostného společenství římské církve.

Ivan Štampach: Husovské fragmenty

Pokud bychom chtěli význam tohoto svátku hodnotit ve smyslu dnes oblíbeného přízemního realismu, vyšel by nám z toho víkend příjemně prodloužený o dva dny zejména pro ty, kdo v červenci a srpnu nemají prázdniny. V často parném a těžkém počasí je příjemné se vykoupat nebo se projít ve stinném lese. Je také možné, že letos někteří, kdo ještě vloni nebo před pár lety trávili letní volné dny na Baleárách či Kanárech, se letos museli omezit na pobyt u rybníku, kterému se z nepochopitelných důvodů říká jezero, a sice Máchovo.

Historici od té doby udělali velký kus práce. Metodický portál RVP - Odkazy: Encyklopedie sv?tových náboženství a n?co navíc.