background preloader

Média a marketing

Facebook Twitter

Top 8 Mukbang Online Streamers on AfreecaTV. Mukbang, a mash-up of the Korean words, eating (muk-ja) and broadcasting (bang-song), has caused a huge frenzy in South Korea and it already has been noticed by many western news sites where they have explained it as a unique and strange phenomena that is trending throughout the country.

Top 8 Mukbang Online Streamers on AfreecaTV

Mukbang has garnered a large following as masses of people gather on online chat rooms of these broadcasting channels and watch normal people delve into massive amounts of food all in one sitting. Food has always been a part of TV shows, but with this mukbang trend on a roll, variety shows such as 'Happy Together,' and even dramas such as 'Let's Eat,' has made it their top priority to show stars eating on air to bring those ratings up. All mukbang broadcasters can be found on afreecaTV, a video streaming service. Before you go onto our list of top 8 mukbang BJs (broadcasting jockeys), I dare you to watch through all of the videos without amassing a strong urge to chew on something yummy. Ready? BJ Benzz. Haló efekt. Haló efekt (z angličtiny halo; z latiny effectus = způsobený, výsledný; v latině effectum = účinek, dosah) je termín E.

Haló efekt

L. Thorndika, který označuje druh sociální percepce, globální chybu v posuzování lidí, když jsou posuzováni podle celkového dojmu, kterým na nás určitý jedinec zapůsobil – ať už kladným nebo záporným. Pokud je např. první celkový dojem o člověku příznivý, později se celé jeho chování, rysy a jednání hodnotí kladně. V případně záporného dojmu se na jednání člověka dívá prioritně záporně. Celkový dojem je podle tohoto modelu tvořen z 55 % vzhledem (oblečení, doplňky, účes, make-up atd.), z 38 % hlasem a z pouhých 7 % obsahem sdělení. Pavel Hartl, Helena Hartlová: Psychologický slovník, Portál, Praha, 2000, hesla haló-efekt, str. 183, dojem první, str. 119.

Agenda setting. Teorie Agenda setting (teorie o nastolování agendy) se zabývá vlivem masových médií na publikum.

Agenda setting

Média podle této teorie svým výběrem zpráv a témat neovlivňují přímo názory lidí (neříkají lidem, co si mají myslet), ale mají významnou úlohu při určování toho, o čem se mluví, o čem lidé přemýšlejí a jaká témata jsou vnímána publikem jako důležitá. Základním postulátem je přenos význačnosti (salience transfer): důležitost témat ve veřejné agendě do značné míry kopíruje důležitost těchto témat v masmediální agendě. Historie[editovat | editovat zdroj] Teorii o nastolování agendy (a samotný termín "agenda setting") pochází z roku 1972, kdy jej použili Maxwell McCombs a Donald Shaw v jejich průlomové studii [1], zkoumající důležitost jednotlivých témat v prezidentských volbách v městě Chapel Hill (Severní Karolína).

Na vzorku 100 nerozhodnutých voličů ukázali, jak se jejich názor na důležitost jednotlivých témat odvíjel od toho, kolik bylo těmto tématům věnováno prostoru v místním tisku. Manipulace, priming, média. Jak naše chování ovlivňují informace a zprávy, kterými jsme obklopeni? Co je to priming?

Manipulace, priming, média. Jak naše chování ovlivňují informace a zprávy, kterými jsme obklopeni?

V osmdesátých letech psychologové zjistili, že obyčejné vystavení člověka nějakému podnětu způsobuje v jeho psychice změny, po kterých jsou některé reakce mnohem pravděpodobnejší než jiné. Jestliže jste si před chvílí povídali o jídle a následně dostanete za úkol doplnit anglické slovo, tak pro SO_P s velkou pravděpodobností zvolíte spíš SOUP (polévka) než SOAP (mýdlo). Jestli však naopak byl váš předešlý rozhovor o uklízení nebo čistotě, zvolíte pravděpodobně druhou možnost. Ale nejde jen o slova. Účastníci experimentu, kteří dostávali nejvíc stimulů spojených s penězi, mnohem méně žádali o pomoc druhé, ale také mnohem méně pomoc nabízeli. Pokud promyslíme důsledky tohoto efektu, je zřejmé, proč je tak důležité o něm vědět a proč mu psychologové v posledních desetiletích věnovali tolik pozornosti.

Posuďte sami podle následujících experimentů. John Bargh a Florida efekt John Bargh s kolegy prezentoval skupině mladých lidí dvě řady slov. John Petty a pohyb hlavou Zdroje: Tištěná média v prostředí sociálních sítí. PDF verze článku Printed media in social networks environment Abstrakt Článek je zaměřen na trh tištěných médií, online zpravodajství a sociální média.

Tištěná média v prostředí sociálních sítí

V úvodu nastiňuje stav v českém mediálním prostředí, kde každým rokem sílí vliv online zpravodajství na úkor tradičních médií, obzvláště novin. V původním průzkumu představuje chování a zvyky uživatelů sociálních sítí. Klíčová slova žurnalistika, Twitter, tisk, sociální sítě, sociální média, Respekt, média, Facebook Abstract Article is focused on print media market, online news and social media.

MediaGuru - reklama, marketing a média očima Gurua. Infografika: Vlastníci českých médií a jejich dosah na trhu. Server MediaGuru.cz připravil infografiku popisující vlastníky největších českých médií.

Infografika: Vlastníci českých médií a jejich dosah na trhu

Podrobnou mapu o vlastnictví českých médií a o dosahu jejich největších vlastníků připravil server MediaGuru.cz. Infografika zohledňuje především mediální aktivity nejvýznamnějších vlastníků. Kromě jednotlivých mediatypů a konkrétních médií zahrnuje i servisní nebo dodavatelské společnosti. Český mediální trh provází pokračující koncentrace, která se projevuje rozšiřováním dosahu jednotlivých vlastníků napříč mediatypy. Právě propojenost médií v rámci vlastnických skupin infografika popisuje. Nejsilnějším vlastníkem na českém tiskovém trhu, měřeno počtem čtenářů, které osloví svými tituly, je v současnosti společnost Czech News Center (bývalý Ringier Axel Springer CZ) podnikatelů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. Do budoucna je zajímavé sledovat souhrnný podíl vlastníků v rámci celého mediálního trhu (nikoli jen v jednom mediatypu).