background preloader

FILM

Facebook Twitter

Spiritualita_ve_filmu. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav filmu a audiovizuální kultury Jaromír Blažejovský (FF TDDF Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury doktorské kombinované studium) Spiritualita ve filmu (Disertační práce) Vedoucí práce: Prof. PhDr. Eva Stehlíková Brno 2006 Děkuji profesorce PhDr. Evě Stehlíkové za laskavý a trpělivý přístup při vedení mého doktorského studia. Děkuji všem, kdo mi pomohli radou a povzbuzením, zejména profesoru PhDr. Panoptikum Martina Scorseseho / Téma / Fantom č. 30. 1935 Narození Franka Scorseseho, bratra Martina Scorseseho. Narození Martina Luciana Scorseseho ve Flushingu na Long Islandu v New Yorku do dělnické rodiny, pracující v oděvním průmyslu. Rodiče byli Američané italského původu Catherine Scorsese (1912–1997) a Luciana Charlese Scorseseho (1912 – 1993). Ve svém dětství byl Martin Scorsese často nemocný a trpěl astmatem.

Díky tomu trávil většinu času doma a nemohl se účastnit dětských her. Přesto vzpomíná, mu to nikterak nevadilo že díky místnímu kinu si vytvořil vlastní imaginární světy. Jakkoli je filmem okouzlen a uhranut, dráha filmaře ho neláká, chce se stát knězem. 1950 Stěhování do čtvrti Little Italy v New Yorku kvůli finančním problémům. 1956 Zapisuje se do kněžského semináře v Cathedral Collage, odkud je po roce vyhozen pro hrubost. 1957 Přestupuje na Hayes High School v Bronxu. 1962 Zapisuje se na Newyorskou univerzitu (v roce 1964 získal bakalářský titul z angličtiny, v roce 1966 magisterský z režie).

Král komedie. Jan Hrdina.

Jak na titulky

Anketa: Filmy 2015. Ivo Bystřičan (režisér) Aferim! Není snad výraznějšího, byť možná nezáměrného, filmového podobenství k letošnímu středoevropskému vzlínání nevraživosti k jiným národům, etnikům, náboženstvím. Rok 1835 a východní Evropa pozdního feudalismu jsou časoprostorem pro neustálý každodenní tragikomický střet Židů, Romů, Rusů, Maďarů, Turků a Rumunů, zahalený do generacemi tříbených vzájemných předsudků a zaručených příběhů o zlu, které ti druzí představují. I když načasování u takhle nadčasového filmu není důležité, jeho premiéra přišla v nejlepším možném momentě. Lucia Kajánková (scenáristka a někdejší programová ředitelka festivalu Mezipatra) Filmem, který mi leží v hlavě už od únorového Berlinale, je snímek 45 let Andrewa Haigha, minimalistická, dokonale zahraná studie vztahu, který trvá již titulních 45 let.

Hana Kulhánková (ředitelka festivalu Jeden svět) Můj určitě nejoblíbenější film letošního roku je rumunský dokument Toto a jeho sestry. Přemysl Martínek (Fond kinematografie) Aferim! Ponrepo středním školám – NFA. Pro střední školy jsou v nabídce tzv. Projektové dny. Při těchto setkáních se žáci seznámí s různými složkami a principy filmu. Projektové dny jsou koncipovány jako doplněk výuky, při které se velmi často filmové výchově nedostává prostoru.

Kompletní nabídku projektových dnů pro střední školy naleznete zde. Filmová analýza pro začátečníkyHlavním cílem projektových dnů Filmová analýza je nastínit základy a význam filmové analýzy jako nástroje k snadnějšímu a důkladnějšímu pochopení filmového díla. Filmová analýza pro pokročilé Hlavním cílem je ukázat, jak filmová analýza umožňuje pochopit filmové dílo a jeho dějiny v maximální možné šíři estetické i historické. Film a literatura Obsahem kurzu je vztah filmu a literatury, adaptační studie a případové studie – rozbor konkrétních zdrojových textů a jejich přepisu/ů do filmové či televizní produkce. Surrealismus, dadaismus, futurismus – vliv jednotlivých umění na film Rozbor jednotlivých směrů, analýza jejich vlivů na kinematografii. Short films. Film/výchova.

Dystopie

Mizoguči. Douglas - Radomír D. Kokeš. Každý film je zajímavý, kladete-li si ty správné otázky. Jsem bibliofilní cinefil (léčení odkládám na důchod), filmový teoretik a teoretik fikce, působím jako odborný asistent a pedagog na Ústavu filmu a audiovizuální kultury na brněnské FF MU - plus se živím se jako filmový a literární kritik, jazykový korektor a editor. Než budu pokračovat, rád bych vás pozval na svou stránku RDK či léta udržovaný akademický blog Douglasovy poznámky: Poetika fikce aneb styl, vyprávění a fikční světy (nejen) v kinematografii. Koho zajímají televizní seriály, jejich vyprávění a způsoby umělecké výstavby, toho směřuji ke své disertační práci Toulky napříč makrosvěty: poetika seriálové fikce. Jde o výsledek více než sedmiletého výzkumu, který je současně (zejména od druhé kapitoly dále) psán dostatečně srozumitelně a s tolika příklady, aby přinesl poznání i čtenářům nelibujícím si v teoretickém čtivu... alespoň doufám.

Odkazy provázanou bilanci toho, co jsem stihl dokončit během roku 2014, najdete tady. Limit pc připojených přes wifi | Poradte.cz.

Přijímačky

Seriál. Český rozhlas Vltava (archiv - Páteční večer) VoD. Animace. Dokument. Zajímavé filmy. Teorie. ROOM 666. Doc Alliance: the new deal for feature documentaries. Watch Documentaries and Animated Films Online - NFB.ca. Filmoteka Szkolna. Filmy. Список фильмов on-line.