background preloader

Undervisning

Facebook Twitter

Strategier, metoder,HUR du tar dig fram. Läxor skapar onödig stress. Det finns goda exempel på skolor som har gjort enkla och billiga omorganiseringar för att arbeta läxfritt.

Läxor skapar onödig stress

Pernilla Alm Läxor regleras inte i skollagen. De nämns inte i läroplanen. De är, enligt Skolverket, inte obligatoriska för elever att utföra. Trots detta är läxor vanligt förekommande i svenska skolor. Vad önskar regeringen, skolvärlden, föräldrar och elever till exempel åstadkomma med läxhjälp? Läxor är nämligen inte lika med mer kunskap, enligt forskning. Den här forskningen är det många som nonchalerar, förmodligen för att man ”vet” att läxor är bra. 2010 blev läxhjälp obligatorisk i alla skolor i Norge. 2013 kom utvärderarnas rapport.

Fastän läxor inte nämns i skolans styrdokument har Skolverket gett ut stödmaterialet ”Läxor i praktiken”, som vänder sig till lärare. Stoppa häxjakten på läxor i skolan. Det är inte för mycket arbete, utan för litet, som har gjort att Sverige är det land som rasar snabbast i världen i internationella mätningar.

Stoppa häxjakten på läxor i skolan

Helena von Schantz Språkläraren Pernilla Alm vill se ett läxförbud i skolan (Brännpunkt 27/12). I gengäld utlovar hon minskad stress, ökad likvärdighet och höjda resultat i Pisa. "Saknas forskning kring hur läxor ser ut" Forskningsresultaten kring läxor är tvetydiga.

"Saknas forskning kring hur läxor ser ut"

Det finns forskning som visa att läxor påverkar studieresultaten på ett negativt sätt och det finns studier som visar att läxor kan fungera. Hur kan det se så olika ut? – Man måste titta på vad forskningen har utgått ifrån. Läxor - för föräldrarnas, lärarnas eller elevernas skull? Att diskutera läxor är att diskutera många frågor i en.

Läxor - för föräldrarnas, lärarnas eller elevernas skull?

Troll arkivet skrivbar. Strategier som läsare använder för att utveckla karaktärerna. Ankikallman added: troll arkivet skrivbar. Lektionsförslag: Lek med några ord, muntligt och skriftligt. Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel. Kittla hjärnan: Rubriksätt lektionen! Jo, jag kallar lektioner som leder till tänkande – Kittla hjärnan!

Kittla hjärnan: Rubriksätt lektionen!

För att göra det måste lektionerna också ha namn och rubriker. Naturligtvis kan vi kalla lektionen för en lektion i NO. Men allvarligt talat – hur kittlar det elevens huvud? Inte heller säger väl hjärnan: – Hej hopp det här låter kul” Lektionsförslag; Ta en text och förändra den med ord som inte, aldrig etc. Ta en text, vilken som helst, och placera in ordet inte och andra ord som gör att textens innehåll inte längre har ägt rum eller vad som nu kommer att ske med innehållet, läs båda texterna högt och dela innehåll och tankar med eleverna: Lektionen måste modellas och göras gemensamt innan eleverna kan och får välja ut sin text och göra uppgiften där.

Lektionsförslag; Ta en text och förändra den med ord som inte, aldrig etc

Det gäller att visa och dela med sig till eleverna så att de får se och tänka ihop med undervisande lärare. Att de ska göra utan att veta hur är både svårt och ensamt. Synliggöra frågorna: Hur ska jag lösa det här? LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Nu ska vi göra en bildpromenad.

LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin

Varsågoda. Här är illustrationen: Bildpromenaden sätter ord på allt och skapar fantasi. Dessa moment tar lång tid, eleverna måste få möjlighet att sätta ord på, tänka i enskildhet och i gemenskap, få uttrycka sig.

Bildpromenaden sätter ord på allt och skapar fantasi

Samtal och skrivande - vägar in i läsningen. Maths Games. Webbövningar. Roligt glosförhör - Glosor.eu. Learning English - Home. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. Tecken Ord och Sidor. 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv.

Crossword Puzzle Games - Create Puzzles. Create A Crossword Puzzle Enter up to 20 words and hints (clues) below to create your own puzzles.

Crossword Puzzle Games - Create Puzzles

There's no need to use all 20 words, you could use as little as two. Hints can be left blank. This free online crossword creator software can be a great tool for educators. Add puzzles to web sites for fun. Instant Online Crossword Puzzle Maker. Dagens 5 ordarbete. Dagens 5 Läs tyst. Skrivprocessen bedömning. Dagens 5 skrivning. Dagens 5 Lyssna till högläsn. Skribentens delar. Dagens 5 Läs högt. Dagens 5. Smart läsare. Språklekar, språkverktyg - folkhalsan.fi. Slöseri att satsa pengar på verkningslösa läxor. Om mindre än en månad är det val i Sverige. Därför är det hög tid att prata om läxorna. Socialdemokraterna vill avskaffa läxrut och i stället ge läxhjälp åt alla.

Även regeringen vill satsa 400 miljoner kronor per år till läxhjälp i skolan. Läxor skapar onödig stress. Skolbanken - Unikum. Här delar pedagoger från hela landet på inspiration i form av tusentals pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar.

Skolbanken - Unikum

Du får vara med om du vill, det kostar ingenting att använda Skolbanken eller dess innehåll. Läs mer om Skolbanken » Om Skolbanken. Matriser. Effektiv bedömning – min checklista! Sitter du som jag och rättar och bedömer elevarbeten inför nästa vecka? Provfri matematik – bedömning i praktiken. Här är matrisen jag använde för att bedöma muntliga (och skriftliga) resonemang som jag skrev om i förra inlägget. Vi bedömer tre aspekter som rör två förmågor i biologi. Här är matrisen som wordfil: Matris resonemang word och här är den som pdf: Matris resonemang pdf. Blueprint - enklare lektionsplaneringar för lärare.

RubiStar Home. Att hålla en IUP levande… Arskursplaneringar_0. Lässtrategier. Övningar kring Barnkonventionen - folkhalsan.fi. Hemläxors nytta inte självklar. Elevledda utvecklingssamtal. Webbtillämpningar för lärande. Arbeta med lässtrategier och äldre elever. Som flertalet andra lärare har jag uppmärksammat och gillat arbetssättet som Martin Widmark arbetat fram i En läsande klass. Materialet En läsande klass, med vilket man aktivt och systematiskt arbetar med lässtrategier, vänder sig till lärare som undervisar elever i årskurs 1-6.

Förstelärare i Svedala. Elevledda utvecklingssamtal. För åttonde terminen i rad arbetar jag med elevledda utvecklingssamtal. Planering och genomförande av undervisningen. Espresso F-6. Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag. Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan). Vi undrade hur vi kan ställa frågor som utvecklar elevernas lärande på bästa sätt. Syftet för oss var att:Ta eleven vidare till nästa kunskapsnivåAnpassa frågorna till lektionens syfteBli medvetna om vilka frågor vi faktiskt ställer i klassrummetSynliggöra elevernas kunskapsutvecklingFörebygga slentrianfrågeställandeArbeta igenom ett problemområde från fakta till analys och värdering.

NCM:s och Nämnarens webbplats. Matematik. Att sätta tydliga mål för varje lektion. Provfri undervisning - Hur du involverar eleverna i bedömningsarbetet. Pedagogiskt ledarskap. Vad är en bra lektion? Öppna frågor. Lektionsobservationer. Hur du som lärare kan förklara kunskapskraven för eleverna. Skrivprocessen7. Skrivprocessen6. Skrivprocessen5. Skrivprocessen3. Skrivprocessen1. Skrivprocessen2. Skrivprocessen4. Helt rätt bok! Grammatikbolaget: Vad är substantiv?

Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Olika_slags_fragor. Caroline Liberg m.fl: Att lära sig läsa och skriva handlar om mer än bokstäver!