background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Att minnas ett ord.ppt. Färglägga bokstäver och siffror. På internet finns mängder av bra sidor där man kan skriva ut färgläggningsteckningar.

Färglägga bokstäver och siffror

Två favoritsidor är Coloring book och Kids-n-fun. Dessa sidor är, som många andra, på engelska. ❤ En kärleksförklaring och en sommarläxa. Javisst, jag saknar alla barn redan!

❤ En kärleksförklaring och en sommarläxa

❤ Men sommaren går ju så fort. Vår första skoldag är fredag 23 augusti och tiderna som gäller är 8.10 - 12.10. ❤ Högläsning för ett barn kan ses som en kärleksförklaring. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn.

StudiSverige. Språkutvecklande arbete med begrepp. Såhär tänker jag prova att arbeta med begrepp i matematik och NO!

Språkutvecklande arbete med begrepp

Svenska- och mattehäfte med jultema. Kunskapsstjärnan - Spela, träna och ha roligt. Lektion se 11334 Julkul niva latt. Att-vara-vänlig.png (PNG Image, 453 × 427 pixels) Magisk sand. Läxor i praktiken. CALM DOWN CHECKLIST. Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag. Läs-med-sagor: Nämen Benny. Pdf2205. Pdf2205. Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Fira 100 dagar i skolan! I USA är det vanligt att man firar 100 dagar i skolan.

Fira 100 dagar i skolan!

Jag tycker det är en härlig tradition och ger möjlighet att stärka elevernas resa, utvärdera, reflektera kring deras arbete hittills och jobba tematiskt. Dessutom behövs ofta lite fest såhär i slutet av vintern, eller hur!? 100 dagar har man oftast gått i mitten av februari, ni får räkna er fram till ert datum själva! När jag hade min etta använde vi en hundra-tavla och satte upp ett tal för varje skoldag. Jag berättade från början att när tavlan var full, så skulle vi ha fest. Jag hann tyvärr gå på föräldraledighet innan vi hann fira 100 dagar, men jag vet att klassen gjorde det tillsammans med deras nya lärare och att det blev mycket uppskattat! Två väldigt användbara och inspirerande resurser är Lektion : Talet 100, HUNDRA DAGAR och Lektion : Tema hundra från lektion.se. Fler lektioner om 100:

ESL Worksheets - Free grammar worksheets, free vocabulary worksheets and free supplemental exercises for teaching ESL. Svenska- och mattehäfte med jultema. Klassrumsstrategier 1. Klassrumsstrategier 2. Snowflake_paper.pdf. Arkivet_Bonusmaterial_FJK.pdf. Grej of the day. BILDER PÅ SMARTA LÄSARE MM. Hantera kursplanering och dela resurser för undervisning. Ny teknik för tidigare upptäckt av dyslexi testas i Järfällas skolor - Järfälla kommun. Tidig läs- och skrivutveckling med Helsingborgsmodellen - Pedagog Skåne Nordväst. Helsingborgsmodellen är en kompetenshöjande utbildning kring läs- och skrivutveckling.

Tidig läs- och skrivutveckling med Helsingborgsmodellen - Pedagog Skåne Nordväst

Undervisningsmodellen är baserad på erfarenheter ur den inledande undervisningen och det hela har resulterat i en pedagogisk handbok för tidig läs- och skrivutveckling. Undervisningsmodellen har växt fram och utvecklats utifrån egen erfarenhet och goda exempel i verksamheten och har stöd i aktuell läsforskning. CHEKLISTOR. FRÅGOR TILL BÖCKER. Skriva. Bokpratsspel ny version. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna. Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan.

Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna

Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet. Det gör läraren genom att visa illustrationen. Gärna på en overhead (om vi har sådana) eller via smartboard. Börja med att modella: Jag ser … randiga byxor. Abc-bok. Romanprojektet "Huset" Läs- och skrivportalen. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang (svenska) Www.majema.se/media/majemaarkivet/bonusmaterial/kompis_arkivet_skrivbar.pdf. Saga med tarning. Troll_arkivet_skrivbar.pdf. De eller dem? Läs- och skrivportalen. Språklek. Barn blir bokslukare genom samtal. Under de senaste 15 åren har svenska barns och ungas läsförmåga blivit allt sämre.

Barn blir bokslukare genom samtal

Det visar både nationella och internationella utvärderingar. Catarina Schmidt har undersökt hur barns skrivande och läsande utvecklas. Vad händer efter att de har utforskat tecknen och knäckt koden? För att ta reda på det har hon följt barn i och utanför skolan från årskurs tre till fem. – Min undersökning visar att barn läser och skriver om de får goda tillfällen till det. Kortvarig läsningMen hennes forskning visar att även om den egna läsningen är obligatorisk i skolan är den kortvarig och leder inte heller till samtal om innehållet.

. – Det måste finnas en balans mellan form och innehåll. Hur lär man barn att läsa? Många barn knäcker den skriftspråkliga koden på egen hand genom sina nyfikna frågor på ord och texter, medan andra barn behöver mer handfast hjälp för att komma underfund med hur skriftspråket fungerar.

Hur lär man barn att läsa?

Forskare är idag överens om att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är universellt rätt för alla barn. Samtidigt finns det en hel del forskning som visar på viss konsensus. Det gäller till exempel vilka kompetenser barn behöver utveckla för att knäcka den skriftspråkliga koden. Hit hör fonemisk medvetenhet (att förstår hur språkljud och bokstäver hänger ihop; främst i muntliga sammanhang), bokstavskännedom och syntaktisk förmåga (förmåga att sätta ihop meningar i talspråkliga sammanhang). Prepositions Flashcards. Smart läsare. Lasning_ger_oss_vingar.

Storyplayer JS:   “HUSET”  Ett skrivprojekt Kapitel 1. Läs- och skrivportalen. Olika_slags_fragor. Skrivprocessen arbetsgång 2. Barnhagen » Sagopedagogik. Sagotorget-Startsidan. Om du inte tidigare har berättat sagor eller andra berättelser för barn är första steget att börja bygga upp din repertoar.

Sagotorget-Startsidan

Då gäller det att dels välja sagor som passar för dem du skall berätta för och dels att du skall lära in de sagorna. Välja saga - ur barnens perspektiv När du väljer saga måste du fundera på vem det är du skall berätta den för. Här är några saker att tänka på: Hur gamla är barnen du skall berätta för? Skall man berätta för de riktigt små barnen väljer man kanske inte en lång folksaga.

Välja saga - ur ditt perspektiv Du kan inte välja saga enbart efter vad som passar barnen. Välj gärna en saga som du känner igen sedan tidigare. Kreativt skrivande. Argumenterande genre. Svampavslut. Min mapp "Bilder att skriva och samtala om" på Pinterest. Skrivprocessen arbetsgång 1. Skrivprocessen1. Skrivprocessen2. Skrivprocessen3.

Skrivprocessen4. Skrivprocessen5. Skrivprocessen6. Skrivprocessen7. Dagens 5 skrivning. Dagens 5 ordarbete. Dagens 5 Läs tyst. Dagens 5 Lyssna till högläsn. Den klassiska berättarkurvan av Fröken JE. Skrivprocessen bedömning. Att undervisa i läsförs fsk åhörarkopia. Bildordlista. Skribentens delar. Att skriva ett bra svar. Jag har precis kört igenom en typ av lektionspass som jag verkligen gillar. Inte för att det är det mest lustfyllda vi gör kanske, utan för att jag alltid går från de lektionerna med känslan att eleverna verkligen har lärt sig något. Vilket ju alltid känns tillfredsställande. Jag brukar vika någon eller några lektioner under varje läspass till att prata om kvalitet i elevsvar.

50 olika sätt att redovisa en bok. Checklista skriva faktatext. Skrivprocessen bedömning. Korta berättelser. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur. Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002 Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska. Sagotorget-Startsidan. Sagor. Sök efter "Svenska " - PappasAppar.se. Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet. Hur kan jag arbeta med en faktatext i klassrummet så att mina elever verkligen förstår den?

Nedan följer ett förslag på hur jag tänker arbeta med faktatexter under kommande läsår. Detta förslag på arbetsgång är ett resultat av min läsning av Barbro Westlunds Att bedöma elevers läsförståelse (2013) och Catharina Tjernbergs Framgångsrik läs- och skrivundervisning (2013) samt ett resultat av min sommarläsning av litteratur som behandlar formativ bedömning. Argumenterande genre. Svampavslut. Läxor med läsfixarna! Sedan vi började ettan har vi jobbat med läsfixarna från ”En läsande klass”. Hittills har vi jobbat med Spågumman och Detektiven och är mitt uppe i att introducera Konstnären. Monstret -ett romanprojekt. EN LÄSANDE KLASS. Närläsning. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area.

25 Reading Strategies That Work In Every Content Area Reading is reading. By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. Without getting too Platonic about it all, reading doesn’t change simply because you’re reading a text from another content area. Only sometimes it does. Science content can often by full of jargon, research citations, and odd text features. Social Studies content can be an interesting mix of itemized information, and traditional paragraphs/imagery. 120351_framgngsrika-lsare-i-alla-mnen-130419. Språkdagarna+Josefin+Nilsson. (Läsförståelsestrategier i faktatext för åk 1 ny version)

Lc3a4sflyt-och-inlevelse-matris. LPP - Läsförståelsestrategier. Olika_slags_fragor. Skrivprocessen6. Skrivprocessen7.