background preloader

Litteratur

Facebook Twitter

Grekland, Iliaden och Odysséen - Skolbok. Från Skolbok Sapho sjunger för den blinde Homeros Det var en gång runt år 700 f.

Grekland, Iliaden och Odysséen - Skolbok

Kr. som en blind bard skrev ner två böcker om ett krig 500 år tidigare. Han hette Homeros, och det finns absolut inga bevis på att berättelsen om Homeros är sann. Däremot har vi kvar böckerna, oavsett vem som skrev dem. Vad handlar Iliaden om? Iliaden handlar om det trojanska kriget i slutet av Mykenes storhetstid ungefär 1200 f. Mellanstadiet/högstadiet. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Ungdom - Svenskanoveller Wiki. Plan1. Ordlista - grammatiska begrepp. Mening En mening inleds med stor bokstav och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken.

Ordlista - grammatiska begrepp

Innehållet i meningen måste ha en självständig betydelse. En mening kan bestå av: en huvudsats eller flera samordnade huvudsatser – Maria gråter. – Eric skriver |och| John läser.en huvudsats tillsammans med en eller flera bisatser – Maria gråter |eftersom hon inte lyckades så bra med sin uppsats. – John läser |trots att han är så trött |att han nästan inte kan hålla sina ögon öppna.ett utrop eller en uppmaning – Oj! – Lyssna! Varje vecka lyssnar du på inledningen av en nyutkommen bok, en klassiker och en ny barn- och ungdomsbok á 3 till 5 minuter. Nyfiken på mer? Fråga på ditt bibliotek eller i bokhandeln.

Har du koll på textgenrer? - HEM. Att arbeta med novellen. Svenskanoveller Wiki. Squoosh - Svenska språket Frågesport. Att skriva ett bra svar. Jag har precis kört igenom en typ av lektionspass som jag verkligen gillar.

Att skriva ett bra svar.

Unga Fakta - Grekisk mytologi. Kung Oidipus I staden Thebe hade Laius blivit kung och tillsammans med sin drottning Iokaste fick de en liten son.

Unga Fakta - Grekisk mytologi

En kort stund efter det att sonen fötts fick Laius höra en spådom att hans arvinge skulle döda honom. Därför tog han med pojken ut i ödemarken, slog en spik genom hans fötter och lämnade honom att dö. Men några herdar fann honom och tog hand om honom. Litteraturhistoria. Globe Theater Documentary. Lista över svenska idiomatiska uttryck. Lektionstips: referatskrivning. Att referera, sortera, värdera och granska fakta, för att sedan skriva ett referat är viktiga förmågor såväl i svenskämnena som i so- och no-ämnena på grundskolan såväl som i gymnasiet.Referattekniken, som går ut på redogöra för andras tankar och idéer med egna ord i egen text, finner man inte bara i enskilda referat utan ingår även i vetenskapliga rapporter som våra elever börjar öva sig på att skriva redan i grundskolan.

Lektionstips: referatskrivning

Sites/varldslitteratur.se/files/bifogat/BFransson_handledning.pdf. Boken på duken. Den unga generationen läser allt mindre och allt sämre – vad ska vi göra åt det?

Boken på duken

Litteraturutredningen föreslår satsningen "Ett läslyft för Sverige" som kräver engagemang från hela samhället. Boken på duken är Filminstitutets strå till stacken i detta samhällsprojekt. Filmer, böcker, handledningar och kringmaterial I projektet Boken på duken har vi tagit fram åtta filmer och böcker som passar utmärkt att arbeta läsfrämjande med i skolan. Jag är en smart läsare - lässtrategier.

Ska jag säga tjugohundatolv eller tvåtusentolv? De, dem eller dom? LPP Dikter. LPP Språkhistoria. August Strindberg. När ska man börja undervisa om litteratur och text.

August Strindberg

Ett halvt ark papper. Litet klassiskt smörgåsbord: Språk- och litteraturcentrum. 17 skäl för boken och vägen till de nationella målen för grundskolan! Svenska Barnboksinstitutet gav mig ett litet gult häfte som jag alltid bär med mig.

17 skäl för boken och vägen till de nationella målen för grundskolan!

Jag tycker om det lilla gula plånboksstora häftet med de 17 läspunkterna. Häftet heter SJUTTON SKÄL FÖR BARNBOKEN. Jag har haft mitt häfte länge, massor av år. Idag läser jag innehållet igen. Häftet borde heta SJUTTON SKÄL FÖR BOKEN. ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.” Böcker att läsa tillsammans! Här kommer några tips på böcker att läsa tillsammans från oss på TioTretton.

Böcker att läsa tillsammans!

Vi har valt berättelser som på olika sätt kan öppna för samtal om sådant som känns viktigt att prata om men kan vara svårt att sätta ord på. Rolig läxa: Tre kapitel ur tre olika böcker eller ett lektionstips. Jag brukade ge mina elever tre inledande kapitel ur tre olika böcker. Elevernas föräldrar skulle högläsa de tre kapitlen och därefter skulle föräldrar och barn diskutera och argumentera för vilken bok jag skulle högläsa i klassrummet. Jag valde alltså tre kapitel, de måste vara lagom långa, för högläsning därhemma. Därmed fick jag göra ”reklam” för tre böcker att läsa. Jag kunde därmed locka mina elever till ytterligare läsning. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Språk- och kunskapsutveckling Resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, 2010, visar att undervisningen i den svenska skolan inte gynnar flerspråkiga elever i tillräckligt hög grad och att bristerna i många förskolor och skolor gäller generella svagheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling.

Många lärare saknar kunskap om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och många lärare saknar nödvändig kunskap om elevernas bakgrund och kunskapsnivå. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever, men vad innebär det? Vad gynnar elevers lärande?