background preloader

Litteratur

Facebook Twitter

Grekland, Iliaden och Odysséen - Skolbok. Från Skolbok Sapho sjunger för den blinde Homeros Det var en gång runt år 700 f. Kr. som en blind bard skrev ner två böcker om ett krig 500 år tidigare. Han hette Homeros, och det finns absolut inga bevis på att berättelsen om Homeros är sann. Däremot har vi kvar böckerna, oavsett vem som skrev dem. Iliaden och Odysséen är två av världens allra äldsta romaner. Det är en lite svindlande tanke att en elev i skolan för 2700 år sedan kämpade lika mycket med att läsa den invecklade texten i Iliaden som en elev i dagens skola som sitter med sin läsplatta och försöker förstå exakt samma text. Vad handlar Iliaden om? Iliaden handlar om det trojanska kriget i slutet av Mykenes storhetstid ungefär 1200 f. I korta drag handlar boken om hur Trojas prins Paris tar med sig Spartas drottning Helena. Karta som visar var Troja låg Vad handlar Odysséen om? Efter segern över Troja hånar Odysseus havsguden Poseidon som bestämmer sig för att hämnas.

Ett förslag på resväg för Odysseus. Hur är böckerna skrivna? Mellanstadiet/högstadiet | Världslitteratur.se. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? Kika in på några av länkarna nedanför: Ungdom - Svenskanoveller Wiki. Plan1. Ordlista - grammatiska begrepp. Mening En mening inleds med stor bokstav och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken.

Innehållet i meningen måste ha en självständig betydelse. En mening kan bestå av: en huvudsats eller flera samordnade huvudsatser – Maria gråter. – Eric skriver |och| John läser.en huvudsats tillsammans med en eller flera bisatser – Maria gråter |eftersom hon inte lyckades så bra med sin uppsats. – John läser |trots att han är så trött |att han nästan inte kan hålla sina ögon öppna.ett utrop eller en uppmaning – Oj!

– Lyssna! Sats En fullständig sats måste innehålla ett subjekt och ett finit verb, t.ex. Bisatser däremot kan inte stå ensamma utan är en del i huvudsatsen: ... eftersom vi inte har tillräckligt med pengar, ... trots att alla ansträngde sig hårt. Ordklasser Adjektiv Ord för egenskap, tillstånd m.m., t.ex. gul, långsam, fantastisk. Adverb Ord för plats, tid, sätt, omständighet, orsak m.m., t.ex. ute, i går, sakta. Interjektioner Känsloord och svarsord, t.ex. nej, fy, usch. Konjunktioner Verb. Bokpuffen.se | Varje vecka lyssnar du på inledningen av en nyutkommen bok, en klassiker och en ny barn- och ungdomsbok á 3 till 5 minuter. Nyfiken på mer? Fråga på ditt bibliotek eller i bokhandeln.

Har du koll på textgenrer? - HEM. Att arbeta med novellen. Svenskanoveller Wiki. Squoosh - Svenska språket Frågesport. Att skriva ett bra svar. | Tankar om svenska. Jag har precis kört igenom en typ av lektionspass som jag verkligen gillar.

Inte för att det är det mest lustfyllda vi gör kanske, utan för att jag alltid går från de lektionerna med känslan att eleverna verkligen har lärt sig något. Vilket ju alltid känns tillfredsställande. Jag brukar vika någon eller några lektioner under varje läspass till att prata om kvalitet i elevsvar. Vi kan också kalla det: hur du skriver ett bra svar, eller: att tänka på när du resonerar kring en text. I detta fallet har klassen läst Häxfeber, en skönlitterär bok om häxprocesser i det medeltida Danmark. Vi har läst merparten högt tillsammans för att kunna stanna upp och prata om det som kan vara svårt i texten. Det finns till exempel en del svåra ord och en av huvudpersonerna för rätt så abstrakta resonemang om rädsla, hat och makt vilka är centrala för hela boken och dessa behöver man prata om under vägen.

Den här gången gjorde vi så här: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. De är kloka mina 7:or! /Hanna. Unga Fakta - Grekisk mytologi. Kung Oidipus I staden Thebe hade Laius blivit kung och tillsammans med sin drottning Iokaste fick de en liten son. En kort stund efter det att sonen fötts fick Laius höra en spådom att hans arvinge skulle döda honom. Därför tog han med pojken ut i ödemarken, slog en spik genom hans fötter och lämnade honom att dö. Men några herdar fann honom och tog hand om honom. Pojkens fötter läkte, men ärren fanns alltid kvar och hans fötter såg stora och svullna ut. Men ingen man kan undgå sitt öde och fast Oidipus nu lämnat sin riktiga familj fanns gudarnas dom kvar att han skulle döda sin far. Ett ödesdigert möte Vid den här tiden hade ett människoätande vidunder slagit sig ner strax utanför Thebe. Ute på den dammiga landsvägen mötte han Oidipus. Sfinxens gåta Innan han kom fram till Thebe passerade han det berg där sfinxen väntade på nya byten. När Oidipus kom fram till Thebe hade befolkningen redan hört talas om hur han besegrat sfinxen.

En dag kom den gamle blinde siaren Teresias till Thebe. Litteraturhistoria. Globe Theater Documentary. Lista över svenska idiomatiska uttryck. För ordspråk, se Lista över svenska ordspråk. För liknelser, se Lista över svenska liknelser. Detta är en lista över idiomatiska uttryck på svenska. A[redigera | redigera wikitext] Aldrig i livet – Starkt uttryck för att vägra gå med på något. Jämför uttrycket Över min döda kropp.Allena saliggörande – Om något (det enda) som ska lösa ett problem. B[redigera | redigera wikitext] Bakom flötet – Om en obegåvad eller ointelligent person.Bakom någons rygg – Gör något negativt som berör en viss person utan att denne får kännedom om det.Balansera på slak lina – Ett svårt uppdrag som kan få stora konsekvenser om man misslyckas.Barka åt skogen – Det kommer garanterat att gå illa.

Beväpnad till tänderna - Att vara så förberedd som det går.Bida sin tid – Tåligt avvakta med att göra något planerat till ett mer gynnsamt tillfälle. C[redigera | redigera wikitext] Cirkeln är sluten – Något har återgått till ett begynnelsetillstånd efter ett komplicerat skeende. D[redigera | redigera wikitext] Lektionstips: referatskrivning. Att referera, sortera, värdera och granska fakta, för att sedan skriva ett referat är viktiga förmågor såväl i svenskämnena som i so- och no-ämnena på grundskolan såväl som i gymnasiet.Referattekniken, som går ut på redogöra för andras tankar och idéer med egna ord i egen text, finner man inte bara i enskilda referat utan ingår även i vetenskapliga rapporter som våra elever börjar öva sig på att skriva redan i grundskolan.

Det är alltså väldigt viktigt att vi lärare redan från början visar på vad som kännetecknar ett referat utifrån dess syfte, uppbyggnad och språkliga drag, för att elevernas vardagliga och personliga språk ska kunna förskjutas till ett mer distanserat, skriftspråkligt och opersonligt språk. Detta för att deras vetenskapliga skrivande ska fungera och så småningom befästas.Nedan följer ett lektionstips på hur jag arbetar med referatskrivning i min undervisning: Du ska börja med att läsa, sovra och sammanställa informationen i dina artiklar i ett referat. 1. 2. 3. Påstår. Sites/varldslitteratur.se/files/bifogat/BFransson_handledning.pdf.

Boken på duken. Den unga generationen läser allt mindre och allt sämre – vad ska vi göra åt det? Litteraturutredningen föreslår satsningen "Ett läslyft för Sverige" som kräver engagemang från hela samhället. Boken på duken är Filminstitutets strå till stacken i detta samhällsprojekt. Filmer, böcker, handledningar och kringmaterial I projektet Boken på duken har vi tagit fram åtta filmer och böcker som passar utmärkt att arbeta läsfrämjande med i skolan. Det är berättelser som vänder sig från lågstadiet upp till gymnasiet, som engagerar och som på olika sätt är intressanta filmatiseringar av boken. Vilka sju titlar som ingår ser du till höger och genom att klicka på en filmtitel får du fram mer information.

Till de åtta filmerna/böckerna har vi tagit fram helt nya filmhandledningar som fokuserar på just läs- och skrivfrämjande övningar. Delta i vår filmfestival! Varför inte göra en egen version av Barnen från Frostmofjället eller Matilda i klassen? Boken på duken under 2013 & 2014. Jag är en smart läsare - lässtrategier. Ska jag säga tjugohundatolv eller tvåtusentolv? | Dinsvenska.se | Skrivregler och synonymer. De, dem eller dom? LPP Dikter. LPP Språkhistoria. August Strindberg.

När ska man börja undervisa om litteratur och text. Inte kan man väl läsa Strindberg för barn i årskurs tre? Om man vill och känner egen lust kan man undervisa om Strindberg i årskurs ett, två, tre och fyra … för att fortsätta. Jag tänker mig en slags progression, och den är allmänt hållen. Jag har valt att utgå från Hemsöborna, men man kan ta vilken textrad som helst. Strindberg i årskurs 1: Läraren högläser med iver och entusiasm (teaterinlevelse) meningen, kanske har läraren ett höganäskrus om halsen, kanske i en svångrem, om inte så svischar läraren in som ett yrväder i klassrummet och säger: ”Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen.” Det får eleverna härma och säga efter. Strindberg i årskurs 2: När eleverna kommer in som yrväder kan lärare glatt ta emot dem med orden: ”Han kom som ett yrväder en aprilafton … ” Strindberg i årskurs 3: Härma litteraturmeningar och skriv egna: Strindberg i årskurs 4 Vem var Strindberg?

Strindberg i årskurs 5. Ett halvt ark papper. Litet klassiskt smörgåsbord: Språk- och litteraturcentrum. 17 skäl för boken och vägen till de nationella målen för grundskolan! Svenska Barnboksinstitutet gav mig ett litet gult häfte som jag alltid bär med mig. Jag tycker om det lilla gula plånboksstora häftet med de 17 läspunkterna. Häftet heter SJUTTON SKÄL FÖR BARNBOKEN. Jag har haft mitt häfte länge, massor av år. Idag läser jag innehållet igen. ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.” UNDERBARA UPPDRAG, säger jag. Skäl nummer 1: ”Boken hjälper oss att utveckla vårt språk och ordförråd. Lgr 11: Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade.

Citat: … varje ord definieras av andra ord, vilket innebära att när man stiger in i en del av språket stiger man in i hela språket. Jag tänker: Skolan ska ge eleverna ett rikt språk. Skäl nummer 2: ”Boken utvecklar vårt tänkande. Lgr 11: Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skäl nummer 3: ”Boken stimulerar fantasin och övar oss i att skapa inre bilder.” Lgr 11: Skäl nummer 4: Böcker att läsa tillsammans! | tiotretton. Här kommer några tips på böcker att läsa tillsammans från oss på TioTretton. Vi har valt berättelser som på olika sätt kan öppna för samtal om sådant som känns viktigt att prata om men kan vara svårt att sätta ord på. Isdraken av Mikael Engström ”Mik har ett trassligt liv i en förort till Stockholm.

Hade han inte sin storebror Tony skulle han inte stå ut. Tony lär honom boxas och tillsammans håller de ihop mot omvärlden. Jagger Jagger av Frida Nilsson ”Bengt mobbas av de andra barnen på gården, han vill helst inte gå ut alls. Du & jag av Katarina von Bredow ”Andreas och Alicia brukar göra sällskap till skolan, men i skolan blir Alicia som en annan person. Döden och alla hans vänner av Kristoffer Leandoer ”Hur är det att växa upp som son till Döden? Boken om allting av Guus Kuijer ”Thomas kan se saker som ingen annan kan se. Men Thomas ser sina föräldrar också, hur pappan slår mamman med sån kraft att änglarna gråter. Janne min vän av Peter Pohl ”Den 31 augusti 1954 kl 18.32 ändrades allting. Rolig läxa: Tre kapitel ur tre olika böcker eller ett lektionstips. Jag brukade ge mina elever tre inledande kapitel ur tre olika böcker. Elevernas föräldrar skulle högläsa de tre kapitlen och därefter skulle föräldrar och barn diskutera och argumentera för vilken bok jag skulle högläsa i klassrummet.

Jag valde alltså tre kapitel, de måste vara lagom långa, för högläsning därhemma. Därmed fick jag göra ”reklam” för tre böcker att läsa. Jag kunde därmed locka mina elever till ytterligare läsning. Då föräldrarna (de måste få veta att de ska högläsa för sina barn, antingen genom hembrev eller på föräldramöte) läser investerar de sina röster till tre olika böcker. Det betyder att böckerna får de bärande ”andra” som vuxna kan vara för att böckerna ska bli lästa.

Det finns inget så berörande som en människas högläsande röst, den generösa gåvan till en lyssnare och det påverkar eleverna att bli intresserade och få veta något om fortsättningen av berättelsen. Det betyder också att eleverna lär sig argumentera för sina bokval. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Språk- och kunskapsutveckling Resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, 2010, visar att undervisningen i den svenska skolan inte gynnar flerspråkiga elever i tillräckligt hög grad och att bristerna i många förskolor och skolor gäller generella svagheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling. Många lärare saknar kunskap om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och många lärare saknar nödvändig kunskap om elevernas bakgrund och kunskapsnivå. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever, men vad innebär det?

Vad gynnar elevers lärande? Skolverkets kunskapsöversikt Greppa språket hänvisar till en sammanfattning av forskarna Meltzer och Hamann där följande åtta punkter gynnar elevers lärande i olika skolämnen: Stödmaterial TV-serie Övriga lästips.